Gå til hovedindhold

Få overblik: Dette lukker i Nuuk       

Det er ikke bare Nuuk Centeret, der lukker i dag klokken 16. Det er alle butikker og institutioner i hele byen. Kommunen vil dog fortsat tage imod henvendelser.

Det er meget omfattende tiltag, der er blevet sat i søen onsdag, efter det andet tilfælde af coronasmitte er fundet i Nuuk. Det betyder, som der blev sagt på dagens pressemøde, at Nuuk centeret, diskoteker, barer og idrætsfaciliteter herunder fitnesscentre i Nuuk lukkes. Men det er altså ikke begrænset til de nævnte.

Politiet oplyser til Sermitsiaq.AG, at det gælder alle byens butikker, bibliotek samt frisørsaloner, tandlæger og hvad der ellers findes af muligheder for behandling, som ikke er nødvendig. Dog vil tandlægerne holde åbent for akut behandling. Lukningerne gælder foreløbigt tre uger fra i dag.

Dagligvarerbutikkerne vil forblive åbne, men der er indført krav om at holde to meters afstand til hinanden, når man køber ind. Og der er ingen grund til bekymring om, hvorvidt der er varer nok. Det understreger Kim Kielsen endnu engang på dagens pressemøde. Der er ingen problemer med forsyninger til landet, forsikrer han.

Kommunen

Hos kommunen vil man fortsat forsøge at tage imod alle telefoniske henvendelser og hjælpe, så godt man kan, lyder det fra kommunens kommunikationschef, Lars Damkjær.

Læs særskilt artikel her: Sermersooqs nødberedskab

 

Restriktionerne i detaljer:

Politiet har udsendt en detaljeret oversigt ud over hvad restriktionerne omhandler. De bringes her uredigeret:

Følgende restriktioner gælder for Nuuk i foreløbig tre uger 

Restriktionerne træder i kraft den 18. marts kl. 16 og gælder foreløbig til 8. april 2020 i Nuuk. 

Restriktionerne gælder ikke i resten af Grønland. 

Rejser fra Nuuk indstilles midlertidigt 

Passagerrejser til og fra Nuuk indstilles indtil videre. Det gælder både fly og skib. 

Undtaget er forsyninger, gods, fx fødevarer, med videre. 

Undtaget er også nødtransporter, fx sygdom, medicin, testresultater m.v. 

Det er forbudt, at forlade Nuuk i eget fartøj for at sejle til andre byer eller bygder, fra den 18. marts 2020 kl. 16 til foreløbigt 8. april 2020. Det er tilladt at sejle ud fra Nuuk og bedrive jagt og fiskeri under forudsætning af, at man returnerer til Nuuk. 

Forbud mod arrangementer, begivenheder m.v. med flere end 10 personer 

• Der indføres – med virkning fra den 18. marts 2020 kl. 16.00 – et midlertidigt forbud mod at afholde eller deltage i arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor flere end 10 personer er samlet. Forbuddet gælder både indendørs og udendørs og omfatter både offentlige og private arrangementer, begivenheder mv. Forbuddet gælder foreløbigt frem til den 8. april 2020. 

• Forbuddet hindrer ikke, at flere end 10 personer på sædvanlig vis er til stede og bevæger sig rundt fx i en butik, et supermarked, en lufthavn eller på en togstation. Tilsvarende gælder, at almindelig brug af kollektive transportmidler (tog, busser, fly, færger m.v.) og almindelig tilstedeværelse på en arbejdsplads ikke er omfattet. Forbuddet finder heller ikke anvendelse, hvis der er tale om en forsamling med et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed, herunder demonstrationer eller politiske møder. 

• Forbuddet gælder ikke i private hjem. Der opfordres dog kraftigt til aflyse planlagte private sammenkomster mv. med flere end 10 personer, generelt begrænse deltagerantallet mest muligt og følge de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt. 

• Politiet får herudover – med virkning fra den 18. marts 2020 kl. 16.00 – mulighed for på offentligt tilgængelige steder at gribe ind, hvis flere end 10 personer befinder sig på samme sted på en måde, der udgør en særlig fare for smitte med COVID-19. Politiets skønsudøvelse vil ske under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om at nedbringe antallet af sociale kontakter og holde behørig afstand. 

Lukning af uddannelser, skoler og dagtilbud 

• Alle offentlige og private uddannelser, skoler og dagtilbud lukkes fra den 18. marts 2020 og i foreløbigt tre uger. Kommunerne etablerer nødpasning. Bedsteforældre bør ikke passe børn, hvis de pågældende på grund af alder eller helbred er særligt sårbare over for COVID-19. For efterskoler skal det aftales lokalt, hvilke elever der kan blive på skolen, indtil skolen genåbner. 

Alle indendørs kulturinstitutioner, biblioteker, fritidstilbud m.v. lukker 

Alle indendørs offentlige kulturinstitutioner, biblioteker, fritidstilbud og lignende indendørs aktiviteter lukkes hurtigst muligt og senest fra den 18. marts 2020 i foreløbigt tre uger. Udbydere af public service er undtaget fsva. angår nyhedsformidling og beredskab. Alle private udbydere, selvejende institutioner, frivillige foreninger og trossamfund mv. opfordres kraftigt til at gøre det samme. 

Alle offentligt ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner, sendes hjem 

Alle offentligt ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner, sendes hurtigst muligt og senest fra den 18. marts 2020 hjem i foreløbigt tre uger. De pågældende skal så vidt muligt arbejde hjemmefra. Hvis det ikke er muligt, sendes vedkommende hjem med løn.

Offentligt ansatte, der er sendt hjem og ikke arbejder hjemmefra, står fortsat til rådighed for arbejdsgiveren og vil i øvrigt kunne blive pålagt at bistå med varetagelsen af nødvendige samfundsfunktioner. Med kritiske funktioner sigtes der fx til personale i sundhedssektoren, ældre- og plejesektoren, politiet, kriminalforsorgen, beredskabet, kødkontrollen og området for socialt udsatte. Det forhold, at hjemsendelse vil indebære opbygning af sagsbunker og forlængede sagsbehandlingstider, indebærer ikke, at funktionerne anses som kritiske. 

Lukning af natklubber, værtshuse, restauranter og caféer m.v. 

• Der indføres – med virkning fra den 18. marts 2020 kl. 16.00 – et midlertidigt forbud mod natklubber, diskoteker, barer, værtshuse mv. Forbuddet gælder foreløbigt frem til den 8. april 2020. 

• Der indføres – med virkning fra den 18. marts 2020 kl. 16.00 – et midlertidigt forbud mod at modtage gæster i restauranter og på caféer mv. Det vil fortsat være muligt for restauranter og caféer mv. at levere mad og drikke ud af huset (take away m.v.). Forbuddet gælder foreløbigt frem til den 8. april 2020. 

• Alle restauranter og caféer mv., der leverer mad og drikke ud af huset, skal: 

- Sikre, at alle medarbejdere overholder sundhedsmyndighedernes anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. - Opsætte informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på COVID-19, bør isolere sig i hjemmet. - Opsætte informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. - I videst muligt omfang sikre tilgængelighed til vand og sæbe og/eller håndsprit også til kunderne. - Sikre, at kunderne holder behørig afstand. Det gælder også eventuel kødannelse udendørs. 

Lukning af butikker, storcentre m.v. 

• Der indføres – med virkning fra den 18. marts 2020 kl. 16.00 – et midlertidigt forbud mod butikker, storcentre mv., hvor et større antal personer færdes indendørs. Forbuddet omfatter ikke dagligvarebutikker. Forbuddet gælder foreløbigt frem til den 8. april 2020. 

• Der henstilles til butikken, at der sikres mindst to meters afstand mellem kunderne 

Lukning af indendørs sport- og fritidsfaciliteter m.v. 

• Der indføres et midlertidigt forbud mod indendørs sports- og fritidsfaciliteter mv., herunder bade- og legelande, biografer, teatre, fitnesscentre og solcentre fra den 18. marts 2020 kl. 16.00. Forbuddet omfatter ikke genoptræningsfaciliteter tilknyttet sygehuse, plejehjem, fysioterapeuter mv. Forbuddet gælder foreløbigt frem til den 8. april 2020. 

Liberale erhverv, hvor der ikke kan undgås kontakt med kunder 

• Der indføres – med virkning fra den 18. marts 2020 kl. 16.00 – et midlertidigt forbud mod liberale serviceerhverv, hvor der ikke kan sikres behørig afstand mellem udbyder og kunde, herunder frisører, tatovører, massører, kosmetologer mv. Sundhedsfaglig behandling udført af autoriserede sundhedspersoner er ikke omfattet. Forbuddet gælder foreløbigt frem til den 8. april 2020. 

Det private arbejdsmarked 

Alle private arbejdsgivere opfordres til at sikre, at flest muligt arbejder hjemmefra, afspadserer eller afholder ferie under iagttagelse af opretholdelse af kontraktmæssige forpligtelser, fx eksport, og leverancer. Endvidere opfordres til, at der alene afholdes fysiske møder mv., hvis det er absolut nødvendigt, og at der tages øvrige relevante tiltag for at sikre hensigtsmæssig adfærd på arbejdspladsen. Det forudsættes, at der sikres opretholdelse af den nødvendige forsyningsvirksomhed, herunder f.eks. fødevareforsyningen, dagligvaremarkedet, energi, vand, affaldshåndtering, tele- og IT- infrastruktur, finansielle infrastruktur m.v.

Kapisillit-borgerne bliver hørt
Servicehuset var fyldt til bristepunktet, da borgmester Charlotte Ludvigsen og kommunen var på besøg i Kapisillit. Anledningen var et dialogmøde med formålet at inddrage borgerne i udviklingen i...
Sermersooq musikskole giver børnene ordet i corona-musikvideo
I løbet af en meget uvant tid har mange af os skulle vænne os til nye vaner og rutiner i hverdagen. Det har også været tilfældet for børnene, der i disse corona-tider har prøvet kræfter med...
Velkommen til debatten
  • Sermitsiaq.AG ønsker en konstruktiv og god debattone blandt vores læsere uanset uenigheder. Overtrædelse af vores debatregler kan føre til udelukkelse.
  • Anmeldelser af grove kommentarer kan ske ved at klikke på "rapporter" eller ved at ”markere som spam”.

Forsiden lige nu

Seneste Ugeavis

SENESTE NUUK - NYHEDER