Gå til hovedindhold

Aktindsigt: Siumut-anklager fejet af bordet

De mest belastende anklager mod kommunaldirektør Lars Møller-Sørensen fra Siumuts partigruppe i hovedstadskommunen blev torsdag på et lukket møde tilbagevist af direktør Isak Nielsen Kleist.

Siumuts partigruppe valgte torsdag at udsende en pressemeddelelse, hvor man udtaler mistillid til kommunaldirektør Lars Møller-Sørensen. Siumut valgte imidlertid tidligere på ugen at rundsende deres mistillidserklæring i form af en rundskrivelse til hele kommunalbestyrelsen.

De alvorlige anklager medførte, at sagen blev hastebehandlet på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde i går torsdag.

Sermitsiaq.AG har bedt om aktindsigt i de papirer, som blev fremlagt på mødet og kan dermed punkt for punkt give læserne indsigt i, hvordan de enkelte anklager tilbagevises. 

Inhabil direktør

Af sagsfremstillingen, som er forfattet af direktør Isak Nielsen Kleist, bliver der givet en beklagelse til et enkelt punkt, mens de øvrige fire anklager tilbagevises.

Lars Møller-Sørensen var af gode grunde ikke med på mødet, da han var inhabil i sagen, hvilket er forklaringen på, at Isak Nielsen Kleist står som afsender af orienteringsskrivelsen.

De fem anklagepunkter kan læses i sin fulde længde her:

Siumut: Ingen tillid til kommunaldirektør

Herunder kan du læse forvaltningens svar til de fem anklager:

  1. Beskyldning om, at kommunen ikke overholder forskellige krav fra Selvstyret vedrørende økonomi, f. eks. månedlige og kvartalsvise regnskaber er følgende besvarelse: 

Det er korrekt at der i 2018 ikke var månedsregnskaber på grund af implementeringen af økonomisystemet AX, dette har været løbende mundligt orienteret om, og sidst ved Deloitte delberetning 12. marts 2019 om revision af årsberetning 2018. I øvrigt er det ikke et krav at fremsende månedsregnskaber til Kommunalbestyrelsen eller Selvstyret, blot en ekstra service til Kommunalbestyrelsen. Krav fra Selvstyret er blot, at tillægs- og omplacerings bevillinger løbende orienteres til Selvstyret. Kravet om månedsregnskaber var kun gældende i den periode, hvor kommunen var under skærpet tilsyn fra Selvstyret. 

 

  1. Beskyldningen om, at Kommunaldirektøren har fortiet og ikke råbt op om sagen og ikke kommet med handlingsplaner indenfor det sociale område i Tasiilaq:

Sociale sager og den generelle tilstand vedrørende Tasiilaq har været kendt af alle parter i mange år. Og Kommunalbestyrelsen har igangsat udviklingsplan i 2017 for at rette op på sagerne. Dertil har der været løbende orienteringer omkring status, den allersidste er på Udvalg for Økonomi og Erhvervs møde d. 27. juni 2019. Der ses ikke at være kommet oplysninger i DR2 udsendelse, der ikke var kendt i forvejen af Kommunalbestyrelsen, jf. orienteringerne mv. oplistet forneden. 

Hermed oversigt over de politiske behandlinger: 

2. juni 2014 var Udvidet forvaltningsrevision til kommunalbestyrelsen 

15. november 2016 Svar vedrørende Tilsynets besøg i Tasiilaq til kommunalbestyrelsen 

30. juni 2016 Økonomi udvalget Sektortilsynsrapport – Tasiilaq 2016 

27. oktober 2016 Økonomi udvalget 06A Særlig indsats i Tasiilaq – 2016 og 2017 på baggrund af tilsynsport juridisk sektorplan. 

9. august 2017 udviklingsplan for Børne og familie området 

13. juni 2017 Under lukket punkt oplæg og orientering om tilsynsrapport og genopretningsplan for kommunalbestyrelsen 

5. september 2017 orientering om udviklingsplan for børn og familieområdet for kommunalbestyrelsen 

20. februar 2018 Organisationsudviklingsprojekt Tasiilaq til behandling i kommunalbestyrelsen 

6. november 2018 Statusrapport for udviklingsplan MI 2017-2020 

6. juni 2019 svar på spørgsmål til administration vedr. Tasiilaq sagen

 

  1. Beskyldninger om fortielse omkring byggeri ved Tuujuk: 

Som oplyst l januar 2019 til Kommunalbestyrelsen er de midler, der er omfattet af aftalen dækket indenfor budgettet, altså det afsatte budget fra Kommunalbestyrelsen til projektet. Der har således ikke været budgetoverskridelse på projektet, idet puljen til uforudsete udgifter på 5 % blev benyttet til aftalen. 

Det skal pointeres, at sagen i Kommunalbestyrelsen blev behandlet under et lukket punkt, og kommunalbestyrelsesmedlemmer har tavshedspligt i forhold til de fortrolige sager. 

Hermed oversigt over de politiske behandlinger: 

Den 30. juni 2016 Boligbyggeriet var Tuujuk på Udvalg for Økonomi og Erhverv

Den 22. januar 2019 Boligbyggeri var Tuujuk til behandling i Kommunalbestyrelsen. 

 

  1. Bekymring om fristen til at svare på spørgsmål til administrationen ikke altid overholdes indenfor 14 dage:

Det er korrekt at I nogle tilfælde kan nogle af sagerne ikke besvares indenfor fristen, i nogle tilfælde på grund af personalemangel, sagens kompleksitet, ferie, andre haste opgaver eller lignende. Dette er sket mht. NAIP, Tuujuk og nogle andre sager, dette beklager administrationen. Forretningsgangen er åben jf. afsnit omkring initiativret i kommunalbestyrelsens forretningsorden. Og Kommunalbestyrelsen kan altid revidere serviceniveau og fremgangsmåde. Der har dog indtil videre ikke være utilfredshed omkring initiativretten. 

 

  1. Beskyldninger om at udgifter til IT området er steget voldsomt:

IT revision fra 2018 var en ekstern revision fra Deloitte, og i forbindelse med behandlingen af sagen 18. september 2018 var beslutningen fra Udvalg for Økonomi og Erhverv, at området skal tilføjes 15 mio. kr. som Deloitte anbefalede idet konklusionen var, at området var underbudgetteret og dette blev godkendt af Udvalg for Økonomi og Erhverv. 

Hermed oversigt over de politiske behandlinger: 

28. maj 2014 var Udvidet forvaltningsrevision på til kommunalbestyrelsesmøde

8. april 2016 var der status på outsourcing af IT til Økonomi udvalget

15. december 2016 redegørelse om IT-forbrug til Økonomi udvalget

19. januar 2017 IT sikkerhedspolitik var på Økonomi udvalget.

19. september 2018 var der IT revision til Økonomi udvalget.

11. juni 2019 blev IT strategi godkendt af kommunalbestyrelsen. 

Kommunalbestyrelse orienteres

Det fremgår af sagsfremstillingen, at orienteringen tages til efterretning, og at den sendes til Kommunalbestyrelsen til orientering .

Perioden af frit lejde for aflevering af metalskrot forlænges
Sermersooq Affaldscenter tilbyder nu at man som erhvervsdrivende gratis kan komme af med sit jern- og metalskrot samt miljøbehandlede skrotbiler. Ordningen løber til og med d. 31. oktober 2019.
25 års jubilæum på museet
Museumsleder i Paamiut, Peter Lorentzen, fik i anledning af sit 25 års jubilæum inden for det offentlige overrakt både diplom og gave
Velkommen til debatten
  • Sermitsiaq.AG ønsker en konstruktiv og god debattone blandt vores læsere uanset uenigheder. Overtrædelse af vores debatregler kan føre til udelukkelse.
  • Anmeldelser af grove kommentarer kan ske ved at klikke på "rapporter" eller ved at ”markere som spam”.

Forsiden lige nu

Seneste Ugeavis

SENESTE NUUK - NYHEDER