Gå til hovedindhold

Uran: Hvor stor er risikoen for udsivning af farlige stoffer?

Sermitsiaqs ekspertpanel besvarer endnu engang spørgsmål fra læserne i forbindelse med debatten om udvinding af uran

Hvor stor er risikoen for udsivning af såkaldte radionuklider, tungmetaller og andre kemikalier fra tailings – affaldet fra minen - i elve, i drikkevand og i økosystemet i øvrigt?

Til eksperterne
Sådan lyder et af de spørgsmål, som læserne har rejst over for Sermitsiaqs ekspertpanel i forbindelse med den aktuelle debat om udvinding af uran.

Læs: Nu kan du få klar besked om uran

Ukendte faktorer
I deres svar gør Morten Birch Larsen fra Grønlands Naturinstitut og Gert Asmund fra DCE ved Aarhus Universitet opmærksom på, at der stadig er en række ukendte faktorer på dette område:

Med hensyn til holdbarheden på foringerne i dæmningen, så har vi på nuværende tidspunkt ikke kendskab til dæmningens endelige konstruktion, eller hvilke materialer, som man planlægger at benytte. Vi kan derfor ikke sige noget om den forventede holdbarhed af de forskellige materialer, eller hvorledes det planlægges at monitere og vedligeholde dæmningen.

I VVM rapporten skal selskabet beskrive funktionen af dæmningen, dens virkning på miljøet, dens størrelse og hvilke principper den er designet efter.

I en senere fase af projektet, den såkaldte §19/43 godkendelse, skal den præcise konstruktion af dæmningen godkendes. I denne §19/43 godkendelse skal myndighederne sikre, at dæmningen er konstrueret, så den kan holde til alle tænkelige påvirkninger i lang tid fremover, og at den fungerer som beskrevet i VVM rapporten.

Med hensyn til sprækker i klippeformationen under Taseq, så skal VVM-redegørelsen indeholde en grundig gennemgang af, hvorvidt der findes forkastninger eller sprækker under søen, som kan forårsage lækage af tailings.

VVM redegørelsen skal også beskrive problemstillinger omkring frost-tø dynamikken, og hvorledes denne vil påvirke både dæmningen, og hvorledes det vil påvirke dannelsen af sprækker i selve klippeformationen.

Hvorvidt man helt kan undgå lækager er meget vanskeligt at sige, men som udgangspunkt må man forvente, at myndigheder kun vil godkende projektet, hvis de har tillid til, at der ikke vil ske lækage og udsivning i et omfang, som kan skade mennesker og miljø.

Under minens driftsfase forventer vi, at mineselskabet sikrer, at dæmningen har en højde, således der ikke kan ske overløb. Der vil dog kunne ske en spredning af vandet i Taseq søen, når der er så kraftig blæst, at der kan dannes små vanddråber, som kan føres bort af vinden. Konsekvenserne af den luftbårne spredning af vandet i Taseq skal behandles i VVM-redegørelsen.

Efter minens lukning, må det forventes, at vandet i Taseq på et tidspunkt vil nå et niveau, så der vil løbe vand over dæmningen og ned i Taseq elv og derfra videre ud i Narsaq elv. I VVM-redegørelsen skal selskabet forklare, hvorledes man vil sikre, at dette vand kan overholde de grænseværdier, som opstilles af de grønlandske myndigheder. Der vil i mange år efter minens nedlukning skulle pågå en monitering i området, for at sikre, at der ikke sker en udsivning og uhensigtsmæssig spredning af tungmetaller, fluor og radioaktive stoffer.

Læs: Derfor laver Sermitsiaq uranpanel

Uran-tema
For at flest mulige borgere kan fordybe sig i spørgsmål og svar har vi lagt uran-tema-siderne fra Sermitsiaq nummer 14 - 19 gratis ud på vores hjemmeside.

Du kan læse temasiderne her.

Læs: Risiko for dæmningsbrud ved uranminer

Du har stadig mulighed for at stille spørgsmål til ekspertpanelet. Skriv dine spørgsmål til uran@sermitsiaq.gl

Du kan se svarene på en række andre spørgsmål ved at læse Sermitsiaq uge 23. 

Her har læserne spurgt om, hvorfor Danmark skal blandes ind i debatten om uran, hvilke konsekvenser, der har været ved uranudvinding igennem historien, og hvordan Grønland kan få indtægter, når det er et privat firma uden for landet, der udvinder uranen

Du kan købe avisen ved at benytte linket i bunden af denne artikel

Velkommen til debatten
  • Sermitsiaq.AG ønsker en konstruktiv og god debattone blandt vores læsere uanset uenigheder. Overtrædelse af vores debatregler kan føre til udelukkelse.
  • Anmeldelser af grove kommentarer kan ske ved at klikke på "rapporter" eller ved at ”markere som spam”.

Forsiden lige nu

SENESTE NYHEDER