Gå til hovedindhold

Trafikplan: Her skal der ske forbedringer i Nuuk

Cyklister og fodgængere er i fokus i en ny trafikplan, som hovedstadskommunen vil søsætte i Nuuk.

Risikoen for at cyklister og fodgængere kommer galt afsted i trafikken skal reduceres med en lang række tiltag, som Forvaltning for Anlæg og Miljø gerne vil have skudt i gang.

Forvaltningen har taget udgangspunkt i det aktuelle ”uheldsbillede for Nuuk” og udarbejdet en række forslag til, hvor indsatsen skal koncentreres. Udvalg for Anlæg og Miljø skal i dag forholde sig til planen.

Planen

Forvaltningen nævner følgende steder i byen, hvor der skal sættes ind over en årrække:

  • Det foreslåes at udbygge strækningen fra rundkørslen ved Nerngallaa og gennem passet til Sipisaq Kangilleq. Enten med et bredere stiforløb på den ene side af vejen eller med et enkeltrettet stiforløb på begge sider af vejen.
  • Udbygning af stiforløb i rundkørstil erne ved Nerngallaa, Qernertunnguanut og Sipisaq Kangilleq.
  • Forbedring af stiforløb langs Aqqusinersuaq
  • Udbygning af stiforløb fra Aqqusinersuaq til Sanamut Aqqut
  • Etablering af ny Rundkørsel ved H.J. Rinksvej, Sipisaq Kangilleq og Quassunnguaq.
  • Tilstandsvurdering og udbygning af de offentlige trappeforbindelser ift. at forbedre fremkommeligheden i byen.

Af rapporten, der ligger til grund for indstillingen, er følgende forhold ligeledes ridset op:

Styrkelse af den offentlige transport: Projektet er tiltænkt med opstart i 2020 og skal fungere som en opdatering af de allerede igangsatte planer fra 2012 og 2013.

Afstribning af vejnettet i Nuuk: Indkøb og anskaffelse af maskinel til holdbar vejafstribning er planlagt til 2021.

Vejprojekter ved Ravnedalen, Sipisaq, Kujalleq/ Quassunnguaq og 400 r-talik. Følgende er planlagt for 2021: Etablering af trafikregulering ved Kanngillinnguit- og Nuussuaqskolerne, samt forberedelse til trafikregulering ved storskolen på Arsiffik.

Større infrastrukturprojekter med langvarigt tidsperspektiv: Udbygning og styrkelse af den eksisterende 2-strengsforbindelse – evt. med en ny streng. Tunneludbygning ved Nuussuaq og etablering af ny tunnel til Siorarsiorfik er i projekteringsfase 2020-2023 – anlægsfase ikke fastsat.

Om økonomien skriver Økonomisk Sekretariat:

- I Trafiksektorplanen fremsættes en række løsningsforslag til forbedringer af infrastrukturen, som vil kræve anlægsinvesteringer på op mod 20 mio. kr. I kommunens anlægsprojekt fra 2021 til 2029 er der afsat en pulje på 50 mio. kr. årligt til infrastruktur og byggemodning. Det er fra denne pulje, der kan anvendes midler til at gennemføre forbedringer og udvidelser af kommunens infrastruktur.

Høring

Trafikplanen, der fremlægges nu, er første del af i alt tre, der bygger på en vision om få borgerne til at benytte byens stier til fods eller på cykel, hvilket kan bidrage til øget sundhed og bedre miljø.

Går politikerne i Udvalg for Anlæg og Miljø ind for planen, som en ekstern konsulent har udarbejdet, skal økonomiudvalget tage endelig stilling, hvorefter den kan komme i offentlig høring samtidig med at kommunalbestyrelsen bliver orienteret.

Velkommen til debatten
  • Sermitsiaq.AG ønsker en konstruktiv og god debattone blandt vores læsere uanset uenigheder. Overtrædelse af vores debatregler kan føre til udelukkelse.
  • Anmeldelser af grove kommentarer kan ske ved at klikke på "rapporter" eller ved at ”markere som spam”.

Forsiden lige nu

Seneste Ugeavis

SENESTE NUUK - NYHEDER