Gå til hovedindhold

Tele-Post svarer på læsernes spørgsmål

I påskedagene gav vi læserne af Sermitsiaq.AG mulighed for at stille spørgsmål til topchefen i Tele-Post Kristian Reinert Davidsen. Læs svarene her.

Set i lyset af de store frustrationer i nord og syd over de langsomme internetforbindelser på grund af søkabelbruddene har vi modtaget 20 spørgsmål fra læserne.

Nu foreligger svarene fra Tele-Post, som vi videreformidler i uredigeret form.

Redaktionen kender identiten på dem, der har stillet spørgsmålene, men har valgt at holde spørgerne anonym her.

Spørgsmål:

Som Sermitsiaq har skrevet, har I sagt op for serviceaftalen. Var det ikke en fejlvurdering?

Svar:

En serviceaftale dækker over muligheden for at tilkalde et skib med kort varsel, og er ikke at sidestille med eksempelvis en forsikring, hvor en reparation ville blive betalt. På samme måde som en normal forsikring betales der en årlig præmie.

TELE-POST har ud fra historiske data, det reelle indhold af tilgængelige aftaler og den generelle tilgængelighed af reparationsskibe vurderet, at denne mulighed ikke var attraktiv.

Den omtalte serviceaftale dækkede ikke hele søkabelsystemet, idet det pågældende rederi havde forbehold for skader nord for Maniitsoq, og det har indtil videre ikke været muligt for os at indgå nye aftaler der dækker hele systemet. Vores beredskab har derfor bestået i at holde tætte relationer til flere rederier der kan varetage søkabelreparationer.

Fra bruddet syd for Sisimiut indtraf d. 21. januar, som har haft stor indflydelse på internetkvaliteten i Nordgrønland, til vi indgik en aftale med et reparationsskib d. 29. januar, gik der således otte dage. Det er derfor vores vurdering at den manglende serviceaftale ikke har påvirket varigheden af reparationerne. Det har primært været de vejrmæssige forhold som har og stadig gør sig gældende.

Vi gennemgår med jævne mellemrum alle vores aftaler, med henblik på at vurdere hvilke der er rigtige at indgå og hvilke der bør opsiges.

Spørgsmål:

Og ang. fremtiden, hvilke indsatser skal I have for at undgå større uheld med søkablet?... Vi er jo alligevel fiskerination, så man kan ikke undgå trawlere nær søkablet....

Svar:

Vi arbejder hele tiden på at forebygge søkabelbrud. Vi samarbejder med Aasiaat Radio som holder øje med skibstrafikken og advarer skibe, når de kommer for tæt på søkablet. Skibe har også fået en informationspakke, hvor man kan se hvor søkablet er markeret, det er en informationspakke som kan hentes på vores hjemmeside. https://telepost.info/soekabel

Udover det har vi lavet en oplysningsvideo, og laver også foldere som skal uddeles til forskellige rederier og deres trawlere, hvorpå der står informationer om søkablet og hvordan vi skal passe på det.

Det skal også nævnes at vi i tæt samarbejde med fiskeriindustrien har lagt søkablet der hvor det er, netop for at sikre at søkablet påvirker fiskeriet mindst muligt.  

Vi arbejder med at planlægge andre tiltag for at forebygge søkabelbrud.

Spørgsmål:

Og før i tiden kan vi som almindelige borgere have 2 mbit via radiokæden uden problemer.... Alt imens hvad er der blevet af det?

Svar:

Det passer at oplevelsen kan føles langsommere. Begrundelsen for dette er, at vores forbrugsmønster har ændret sig drastisk siden søkablet blev lagt, i forhold til dengang forbindelsen kørte gennem radiokæden. Der er kommet flere brugere og som hele verden, følger borgerne med i udviklingen og følger med i omverdenen online. Søkablet kan klare at mange kunder bruger internettet på samme tid, men radiokæden har en begrænset mængde data som skal deles af mange. Det vil sige at jo flere der er på, jo mindre hastighed er der til kunderne, derfor bliver oplevelsen langsommere.

Bor i Aasiaat, så dermed håb om I får det ordet asap.

Spørgsmål:

Qaqungu naattorsuutingaasiuk avannaani internet nalinginnaasumik ingerlaqqilernissaa? Imaatingut kaapili qaqungu aaqqinneqassua?

Svar:

Maannakkut umiarsuaq imaatigut kabelinik suliarinnittussaq Canadamiit Sisimiuniut ingerlaarpoq. Iluarsaassineq qanoq sivisutigissanersoq aatsaat paasinarsissaaq immap naqqatigoortoq kabeli akkerneqareerpat inuttanillu misissorneqareerpat qanoq ajoqusersimatiginersoq.

Kalaallit Nunaata avannaani iluarsaassineq naammassippat, umiarsuaq kujammukassaaq taqqavanilu iluarsaassinini nangillugu. Pisarnertut TELE-POST silap qanoq issusaanut malinnaalluarpoq aamma pilersaarummut tunngatillugu suut tamarmik ammatinneqarput. Kalaallit Nunaata avannaani silarluppat umiarsuaq Qaqortuliassaaq tassanilu suliassat siulliullugit. Uani imaatugut bali suliarineqarnera malinnaaffigiqarsinnaavoq: https://telepost.info

Spørgsmål:

Tele Greenland's søkabel har enorm kapacitet og mange muligheder - ikke kun for folket men også for Tele Greenland.

Vil det ikke være passende for Tele at sælge noget / meget af kapaciteten til andre aktører, vel at mærke til en pris der er mere fornuftig for Tele. Med en fornuftig pris tænkes på, at når bl.a. Nanoq Media, Comby, GTV og de mindre selskaber kan sælge deres produkter under Tele's priser, så må Tele tjene meget på salg af deres ydelser. Tele kan løbende justere deres priser ifht. andre aktørers priser, så selskabet ikke taber kroner og ører på lang sigt. Det er jo et selskab der ejes 100 % af selvstyret - og den er under ingen omstændigheder interesseret i, at selskabet går neden om og hjem - da landskassens tilføres kapital i Tele's overskud via salg af deres produkter.

Hvad med et bredt økonomisk samarbejde med de nævnte selskaber foroven, så man kollektivt evt. kan få telepriserne ned på et niveau, der er lidt mere spiseligt - og ikke prale af at have verdens højeste priser inden for telefoni. Bare nogle ideer og forhåbentlig nogle gode ideer, som man kan tage op. Vi kan ikke i al evighed have priser der er så høje, at man i nogle stunder kunne ønske sig at afmelde sin abonnement.

Svar:

Der bliver stillet flere forskellige spørgsmål, og jeg vil prøve at svare på dem så overskueligt som muligt:

TELE-POST har løbende sænket prisen på både vores egne internetprodukter og på andre internetudbyderes køb af kapacitet i søkablet. Fra 2012, hvor myndighederne første gang fastsatte en pris for kapacitet i søkablet og til december 2017, hvor TELE-POST gennemførte den seneste prisnedsættelse, er prisen reduceret med mere end 87%. Dvs. at hvis en bestemt mængde trafik kostede 100 kr. i 2012, så kostede den samme trafik i 2017 under 13 kr.

Hvorfor får kunderne ikke lavere priser? Det gør de faktisk også: Da TELE-POST kom frem med flatrate i 2013 kostede 2 Mbit/s 1.099 kr. pr. måned, og der var ”fair use” grænse på 100 GB. I dag koster samme produkt 499 kr., forbrugsbegrænsningen er væk – og de fleste kunder bruger langt langt mere end 100 GB pr. måned.

Søkablet skal holde mange år endnu, og udnyttelsen stiger med 40-50 % om året. Det er dog vigtigt at forstå, at vores investering i søkablet kun udgør en vis andel af omkostningerne for adgang til internettet. Søkablet fører ikke trafikken helt ud på internettet. Vores søkabel går til Island og i Newfoundland. Derfra lejer vi kapacitet i andre selskabers netværk. Når vi skal udnytte mere af søkablets kapacitet, er vi således nødt til at leje mere kapacitet, og må også købe mere udstyr til vores stationer på land. Det er derfor bestemt ikke gratis at øge forbruget, men det sker alligevel løbende. Søkablet har allerede medført en kæmpe vækst i Grønlands internetforbrug år for år, og det vil helt sikkert fortsætte fremover.

Jeg kan ikke tale om andre internetudbyderes priser og produkter. Myndighederne kræver, at TELE-POSTs priser skal gøre det muligt for andre udbydere at konkurrere – dvs. at vi skal tjene et vist overskud på vores internetprodukter. Samtidig er TELE-POST forpligtet til at tilbyde internet overalt i Grønland og til alle kunder, mens de private jo frit kan fokusere på de steder og kunder som passer godt til dem. Det er helt OK.

Jeg ved godt at priserne på internet og telefoni er højere end i mange andre lande – og de er også højere end på Færøerne hvor jeg kommer fra. En ting jeg hurtigt lærte var dog, at udfordringerne ved at lave teleydelser i Grønland er meget større. Eksempelvis er den allerlængste afstand på Færøerne kortere end afstanden mellem Sisimiut og Kangerlussuaq. I Grønland er det umuligt at trække landkabler mellem byerne. Når der går noget i stykker på en af vores radiokædestationer kan vores teknikere ikke køre afsted i en kassevogn og reparere den, men må chartre en helikopter når vejret er godt nok til at flyve. Der er i det hele taget mange ting, som gør teleforsyning i Grønland mere udfordrende end de fleste andre steder i verden.

Jeg ser det absolut som en af mine og TELE-POSTs vigtigste opgaver at effektivisere driften, og som sagt, så er internetprodukterne i de senere år faktisk blevet meget billigere. En del af vores besparelser har vi dog valgt at geninvestere i forlængelsen af søkablet, radiokæden og 4G-mobilnetværk til alle byer og bygder, så hurtigt internet ikke længere er forbeholdt kunderne i Nuuk og Qaqortoq som det var engang. Vi ønsker tværtimod, at så mange kunder som muligt oplever gode teleforbindelser.

Spørgsmål:

Hvordan kan det være at mobildata(4G) kan kører med op til 10mb download men kun 0,6-0,8 mb download(Qeqertarsuaq)på tusassinternet. Kan det ikke byttes om?

 

Det virker helt forkert, især når man har en 30/2 forbindelse

 

Svar:

Det afgørende for, hvor hurtigt vi kan sende data er ikke kun defineret ud fra tilgængelig kapacitet, men også hvor store mængder data der sendes. Således sendes der markant mindre data på 4G nettet, end der gør til vores almindelige internet. En reduktion af hastigheden på 4G nettet ville ikke betyde, at vi tilsvarende kunne hæve hastigheden på det almindelige internet.

Spørgsmål:

 

Er det holdbart at selvstyreejet virksomhed ingen forsikringer og aftaler har. Hvorfor har I opsagt det!!!!!

 

Svar:

Vi forholder os løbende til de økonomiske risici ved at tegne forsikringer + vi går ude fra at spørgsmålet omhandler serviceaftalen med søkablet svaret til den kan du finde for oven.

Spørgsmål:

Det skulle være det bedste kabelløsning, har du ikke dumme dig hr. adm direktør?

Svar:

Det søkabel vi har lagt, er teknisk set, den bedste løsning der er, men der findes ikke søkabler der tåler at blive revet over af en trawler. Det forekommer desværre alle steder at et søkabel bliver trawlet op. Derfor har vi alle et ansvar for at passe på søkablet, fordi det påvirker rigtig mange hvis der opstår brud på søkablet.

Spørgsmål:

Der findes tusindvis internet brugere nord for Sisimiut, som I svigter !!! Nu bruger vi masser af data for bruge internet og se “verden”. Tværimod tjener Tele nu meget under problemet. Jeg er meget vred og utilfreds kunde!!!

Svar:

Vi har været så uheldige at være ramt af søkabelfejl flere steder på den værste årstid. TELE-POST anerkender sit ansvar for at reetablere forbindelserne og forsøger at reparerer fejlene så hurtigt så muligt. Vi forstår kunderne føler sig svigtet, det har bestemt ikke været vores hensigt. Vi tilbagebetaler penge til de kunder der er allermest ramt. Derudover TELE-POST store udgifter der skal betales efter reparationerne. Derfor tjener vi ikke penge på dette, tværtimod.

Spørgsmål

Hvad er telepost forventet dato for at det er normal forbindelse til nord igen ?

Svar:

Der kommer en opdateret tidsplan. Alt dette kan I følge med i på https://telepost.info/

Spørgsmål:

Hvordan kan det være man ikke har opdaget fejlen nord for sisimiut før. ? Der er vel udstyr i begge ender der kunne teste forbindelsen engang i mellem og derved have opdaget fejlen tidligere.

Svar:

Vi overvåger kontinuerligt alle vores systemer, og under skadesperioden blev der detekteret en fejl der skulle undersøges yderligere. I forbindelse med den første reparation udførte vi derfor gennemmåling af hele søkabelsystemet som stadfæstede at den detekterede fejl desværre skyldtes endnu et kabelbrud.

Spørgsmål:

Før der kom søkabel nordpå, der ku i levere 8-10 Mbit forbindelse på radiokæden, hvorfor kan i ikke det nu?

Svar:

Se tidligere svar.

Spørgsmål:

 

Hvornår kommer Horizon Enabler tilbage??

 

Hvonår reparerer i søkablen??

Hvor længe skal vi vente??

Svar:

Lige nu er søkabelskibet på vej til Sisimiut fra Canada. Skibet har været i Canada for at hente udstyr og en ny besætning. Hvor længe reparationen vil vare, kan først blive vurderet når søkablet er fanget og besætningen har undersøgt, i hvor stor omfang kablet er beskadiget.

Når reparationen er klar i Nordgrønland, vil skibet sejle videre til Sydgrønland og fortsætte reparationen der.

Som altid, følger TELE-POST godt med i vejrsituationen, og holder alle muligheder åbne, med hensyn til planen. Hvis vejrforholdene er vanskelige i Nordgrønland, vil skibet i stedet sejle til Qaqortoq og starte arbejdet der først. Vi vil løbende holde vores kunder opdateret på vores hjemmeside https://telepost.info

Spørgsmål:

Hvorfor har i ikke selv en søkabel reparationsskib??

Svar:

Et søkabelreparationsskib er et yderst specialiseret fartøj, med en relativt stor og specialuddannet besætning. Det vil i sidste ende være meget dyrt for kunderne, hvis TELE-POST selv skulle forsøge at etablere et beredskab med eget skib. Den bedste løsning er derfor fortsat at bruge de bedste internationale kompetencer inde for dette område.

Spørgsmål:

Hvorfor er mobildata så dyre når de er 4x så hurtigere?? (499kr per måned for 6 små GB data)

Hvorfor vil i ikke reducere priser på Mobildata??

Hvorfor vil i ikke øge mobildata pakkerne??

Svar:

Som led i vores strategi opgraderede vi hele mobilnetværket til 4G netværk sidste år. Et projekt der hed Mobile First som har givet 92% af befolkningen adgang til bedre mobilnetværk og hurtigere mobildatahastigheder. Det er et projekt der som andre projekter har udgifter der skal betales, og vi, som alle andre virksomheder, dækker vores udgifter igennem salg af vores produkter. I dag har vi udviklet Tusass mobilabonnementer som giver fri tale og fri sms, udover det kan man få Tusass i udlandet. Vi arbejder hele tiden på at give vores kunder produkter som giver mere værdi for pengene. For bare få år siden, så var vores bedste mobilpakke Angisooq som kostede 350 kroner. Med abonnementet fik man 3 timers tale, 1000 sms/mms-er og 2 gb data, og hvis man havde et overforbrug, skulle man betale oveni. I dag kan du med Tusass Mobilabonnement til 349 kroner om måneden få fri tale, fri sms/mms og 3 gb data og alt dette er fast pris hver måned.

Spørgsmål:

Hvorfor betaler vi 500kr på 0,3 mbit internet pakke??
Jeg troede i ville gøre alt for at reducere frustration på kunderne??

Svar:

Vi gør alt for at kunne give privatkunderne forbindelse til internettet også selvom kvaliteten er meget forringet. Vi har valgt at kompenserer forholdsmæssigt.

Spørgsmål:

Pga kabelbrud som har kostet jer dyrt. Er det muligt at det går ud over opgradering af jeres udstyr og strategiplanen for de kommende år?

Svar:

Det er rigtigt at kabelbrudene er dyre, ikke bare i omkostning men også i forhold til hvor meget tid det har krævet af mange ansatte i TELE-POST. Men vi arbejder stadig hårdt på at følge vores strategi, og vi kommer til at nå de mål vi har sat os. Der vil nok være enkelte forsinkelser, men de overordnede mål kommer vi til at nå.

Spørgsmål:

Kan det betale sig at have søkabel, hvis der opstår flere kabelbrud, for så et lille samfund?

Svar:

Det er et vigtigt punkt i vores strategi at give 92% af befolkningen højhastighedsinternet inden 2020. Grønland er en stor ø med et udfordrende landskab, langt væk fra andre steder i verden. Derfor kan vi ikke forbinde landet med landkabler. Et søkabel kombineret med moderne radiokæder er den bedste løsning.

Spørgsmål:

Hvordan og hvornår bliver os berørte kunder kompenseret for den forringelse vi oplever på vores internetprodukt fra Tele ?
Hastigheden på internettet er så langsom at det næsten ikke er muligt at benytte så basale tjenester som bla. netbank, facebook, mail og selvstyrets egen Sullisivik.gl i forbindelse med selvangivelsen.
Jeg betaler stadig fuld pris for mit internet abonnement.
Så hvornår får vi penge tilbage ??

Svar:

Alt efter hvor du befinder dig og hvilket produkt du har, er det forskelligt, hvilken tilbagebetaling du får og hvornår det sker. De berørte kunder i Nordgrønland har fået penge tilbage, og dette vil vi fortsætte med indtil søkablet er færdigrepareret. I Sydgrønland vil berørte kunder få penge tilbage når reparationen er gennemført. Du er velkommen til at kontakte vores kundeservice på tlf. 808080 hvis du har yderligere spørgsmål.

Spørgsmål:

Jeg er een af de kunder der ikke er flyttet over til Tusass internet, har 100gb internet og betaler 1099.00 kr.pr.måned. Jeg har efter kabelbruddet nordpå, og da man offentlig gjorde ,at tusass internet kunder vil få refunderet deres penge så de kun betaler kr.499.00, pr.mdr. spurgt, hvad med os der stadig har alm.internet. Jeg fik det svar, at vi ikke er berettiget da vi ikke kører på søkablet. Vi er dog også ramt, vi kan ikke kører eller se film m.m.vores forbrug ligger meget lavt, mod normalt at bruge op til 100 gb bruger vi idag under 25 gb, der primært er besøg på fb, alm.hjemmesider. nettet kører så langsom så vi opgiver, vi kan ikke bruge vores apps på tv, se film m.v. Radiokæden bliver jo belastet af de kunder der er ramt af søkabelbruddet og dermed bliver vi ramt. Jeg mener derfor at vi ligesom andre brugere også er berettiget til at få refunderet en del af vores betaling. Det skal vel være lige for alle, når alle brugere bliver ramt.

Håber på et positivt svar.

Svar:

Vi forstår dine frustrationer med den langsomme internetforbindelse, som du oplever pga. de store udfordringer, som vi har med søkablet. Men vi står desværre i den situation, at vi ikke længere kan levere de ønskede hastigheder, netop på grund af søkabelbruddet. Alternativet var, at din internetforbindelse var helt slukket, men vi har ønsket, at I fortsat har adgang til flatrate internettet. Vi har valgt at justere hastigheden ned i henhold til vilkårene, som du kan se nedenfor.

Hastigheden kommer helt ned på 0,3 Mbit, da alt internet nu leveres igennem den begrænsede radiokædeforbindelse. Kundernes samlede internetforbrug i det nordlige Grønland er steget markant efter indførelsen af Tusass internet med højere hastigheder og flatrate. Radiokæden kan ikke længere dække jeres/kundernes samlede internetbehov og derfor har vi været nødsaget til at sætte hastigheden helt ned, så vi ikke overbelaster radiokæden. Vi leverer den samme hastighed til alle vores kunder, så alle får den samme hastighed. Internettet vil fungere endnu dårligere ved en overbelastning af radiokæden.

Situationen er meget beklagelig, men vi arbejder på at ordne søkabelbruddet hurtigst muligt, så snart vejr- og is-situationen tillader det.

Alle vores justeringer af internethastigheden er foretaget i henhold til vores gældende vilkårsbetingelser, som du kan se et udpluk af herunder:

Pkt. 3.C. Drift og hastighed

…TELE forbeholder sig ret til at reducere internetproduktets hastighed i forbindelse med anvendelse af streamingtjenester. Kundens eventuelle udgifter i forbindelse med ændringer er TELE uvedkommende, og der kan ikke gøres erstatningskrav gældende over for TELE i den anledning.…

TELE forbeholder sig ret til midlertidigt at begrænse mulighederne for anvendelse af internettjenesten på grund af drifts- og sikkerhedsmæssige forhold.

 

Velkommen til debatten
  • Sermitsiaq.AG ønsker en konstruktiv og god debattone blandt vores læsere uanset uenigheder. Overtrædelse af vores debatregler kan føre til udelukkelse.
  • Anmeldelser af grove kommentarer kan ske ved at klikke på "rapporter" eller ved at ”markere som spam”.

Forsiden lige nu

SENESTE NYHEDER