Gå til hovedindhold

RG: Fiskeriuddannelserne skal prioriteres højere

Selvom fiskeriet er vores vigtigste erhverv, så er der ikke nok fokus på at tiltrække de unge, siger koncern HR chef i Royal Greenland, der dog er tilfreds med Naalakkersuisuts planer om at skabe sammenhængende uddannelsesforløb inden for fiskeriet

OBS: Artiklen er præciseret flere steder, red.

Hos Royal Greenland mener koncern HR chef, Christian Laursen, at fiskeriuddannelserne ikke har været prioritereret højt nok i forhold til, hvor vigtigt et erhverv, det er for Grønland.

– Vi har en fiskeindustri, der længe har været inde i gyldne tider. Den optur har samfundet nydt godt af. Desværre har interessen for at arbejde i fiskerierhvervet længe været lav. Det har været lidt ugleset at have med fiskeriindustrien at gøre. Men den holdning synes så småt ved at ændre sig. Folk er begyndt at indse, at det er en god karrierevej, og der er en stigende fokus på forædling og bæredygtighed, og hertil kræves uddannelse. På Royal Greenland arbejder vi meget på at fastholde medarbejdere, og vi har længe efterlyst et bedre og mere sammenhængende uddannelsesforløb. Især har der været hårdt brug for tilbud til ufaglærte fabriksarbejdere. Det er positivt, at vi nu har fået FishTech-GL-uddannelsesforløbet, siger Christian Laursen.

Fiskeriuddannelser

Det er levnedsmiddelskolen Inuili i Narsaq, der siden 2019 har udbudt FishTech-GL-uddannelsen, der er målrettet ufaglærte produktionsarbejdere på fiskefabrikkerne. Uddannelsen er udviklet i samarbejde med Royal Greenland og Arbejdsmarkedskontoret i Nuuk. Der er tale om en uddannelse, der er fleksibel og modulopbygget, og som har til formål at opbygge kompetencer og give mulighed for videreudvikling. I forvejen udbyder Inuili også den 2-årige uddannelse til procestekniker, der har fokus på både fiskeriet og fødevaresektoren. Uddannelsen kræver, at man har en 10. klasses eksamen eller tilsvarende.

Endelig er der den nye fiskeriteknologiuddannelse, som udbydes af DTU. Uddannelsen er en diplomingeniør uddannelse, der forudsætter, at man har en gymnasial uddannelse eller tilsvarende i bagagen. Diplomingeniør i Fiskeriteknologi uddannelsen blev lanceret i 2019, men desværre var der kun få studerende, der søgte ind på uddannelsen første år.

På søsiden tilbyder Imarsiornermik Ilinniarfik (Grønlands Maritime Center) i Nuuk forskellige uddannelsesforløb fra afdelingerne i Paamiut og Nuuk. Den mest populære uddannelse er officersuddannelsen, hvor der er mulighed for at blive fiskeskipper af 3. grad, fiskeskipper af 1. grad samt kystskipper og sætteskipper. Dertil tilbyder skolen en basisuddannelse for søfarts- og fiskeriuddannelserne, der består af et fem måneders forløb. Man kan også tage en uddannelse til trawlbas, der er et ni måneders forløb med fokus på planlægning og vedligehold af trawl. Endelig er der vodbinderuddannelsen, der varer 20 uger, og som har fokus på de basale tekniker ved fremstilling af fiskeriredskaber.

Alt for få ansøgere

Udfordringen er dog, at kun få unge søger ind på uddannelserne målrettet fiskerierhvervet, og endnu færre gennemfører.

– Der er stor efterspørgsel på medarbejdere til både land- og søsiden. Ser vi på officererne, så er der hverken nok optagne, eller nok der gennemfører. Og ser vi på skibsassistentuddannelsen i Paamiut, så er den ikke målrettet fiskeriet, men i højere grad handelsflåden. Der er brug for, at uddannelserne målrettes vores erhverv. Og så er der brug for langt større fokus på rekruttering af de unge til fiskeriuddannelser. På nuværende tidspunkt får uddannelserne ikke tilført de nødvendige ressourcer, så de kan tiltrække de unge mennesker, siger Christian Laursen.

– De få unge, der bliver uddannet indenfor fiskeriet, får job med det samme. Og vi kunne bruge mange flere. Vi så meget gerne, at der fra politisk hold blev fokuseret på, hvad vi vil med vores fiskeriuddannelser, og hvordan vi får uddannelserne til at fungere bedre. Vi oplever, at der umiddelbart er stor interesse, når vi for eksempel holder ”åbent skib” eller andre lokale arrangementer, men derfra og til at de unge får en uddannelse inden for fiskeriet, er langt. Og det er ærgerligt, siger Christian Laursen.

 

To nye uddannelsestilbud


Af Naalakkersuisuts uddannelsesplan II fra 2019, fremgår det, at der er søsat flere initiativer for at fremme uddannelsesforløb målrettet fiskeriindustrien. Det gælder alle områder fra produktionsmedarbejderne til officersuddannede på broen ved trawlerne.

I første omgang handler det om de to nye uddannelsestilbud: FishTech-GL og diplomingeniøruddannelsen Arktisk Fiskeriteknologi.

FishTech-GL er et nyt uddannelsestiltag tiltænkt ufaglærte produktionsarbejdere på fiskefabrikkerne. Uddannelsen er udviklet i samarbejde med Royal Greenland og Arbejdsmarkedskontoret i Nuuk og udbydes af levnedsmiddelskolen Inuili. Der er tale om en fleksibel og modulopbygget uddannelse.


Uddannelsen Diplomingeniør i Fiskeriteknologi er målrettet samfundets behov for stærke ingeniører, der kan varetage funktioner i relation til Grønlands fiskeriindustri og udnyttelse af ressourcerne i havet omkring Grønland. Uddannelsen skal således være med til at understøtte den grønlandske arbejdsstyrke med teknologiske kompetencer til sikring af effektiv og bæredygtig udnyttelse af Grønlands akvariske ressourcer samt en bæredygtig industriudvikling i forhold til fiskeri som fødevareindustri.

Læs også den store avis om uddannelse – få gratis adgang – klik her og find avisen nederst til venstre.

Velkommen til debatten
  • Sermitsiaq.AG ønsker en konstruktiv og god debattone blandt vores læsere uanset uenigheder. Overtrædelse af vores debatregler kan føre til udelukkelse.
  • Anmeldelser af grove kommentarer kan ske ved at klikke på "rapporter" eller ved at ”markere som spam”.

Forsiden lige nu

SENESTE NYHEDER