Gå til hovedindhold

Rapport afviser støjhelvede fra ny lufthavn

Den nye lufthavn i Nuuk vil kun i helt særlige tilfælde overskride støjgrænserne, fremgår det af en VVM-redegørelse.

Den bynære lufthavn i Nuuk skal forlænges fra 950 meter til 2200 meter, så langt større fly kan lande. En VVM-redegørelse fjerner bekymringen for, om den nye store lufthavn vil medføre et støjhelvede for byens borgere.

Mængden af støj øges

Støjmængden over et døgn vil blive øget, fordi det forventes at flere fly vil starte og lande i lufthavnen, fremgår det af rapporten, som dog slår fast, at støjen vil holde sig inden for de vejledende grænseværdier.

- I driftsfasen vil der forekomme støj fra start og landinger af fly, samt støj fra terminalaktiviteter. Ved udvidelsen af lufthavnen sker der omkring en fordobling af passagerantallet, hvilket vil medføre cirka en fordobling af støjen. Ændringerne af flytyper, afgangstidspunkter, ind- og udflyvningszoner giver ligeledes ændringer i støjudbredelsen i forhold til de nuværende forhold. De større fly vil - i modsætning til i dag - ikke flyve ind over Nuuk, hvilket vil give en forbedring i forhold til i dag. Samlet set vil der dog ske en forøgelse af støjbidraget, men de vejledende grænseværdier vil kunne overholdes, og der vurderes samlet set at være tale om en mindre påvirkning, fremgår det af rapporten.

Overskridelser

På et særligt område varsler rapporten dog, at støjgrænsen kan overskrides ved de nærmeste boligområder vest for lufthavnen. Det handler om såkaldt støj i forbindelsen med terminalen og formuleres på denne måde:

- Overskridelsen skyldes støj fra snerydning/fejning af landingsbanerne. Det vil således kun være når der er behov for at udføre disse aktiviteter i dette tidsrum, at der vil være risiko for at støjgrænserne ikke kan overholdes. Der sker ingen væsentlige ændringer i støjbilledet i forhold til i dag. Samlet set vurderes der at være tale om en mindre påvirkning, står der i VVM-redegørelsen, som Niras Greenland A/S har lavet for Kalaallit Airports A/S.

Støj i anlægsfasen

Det fremgår, at der også vil forekomme støj, mens man er i gang med at anlægge lufthavnen. Udgravning af jord, sprængning af fjeld og opfyldning med sprængsten samt knusning, sortering og dozing af sprængsten vil være støjende.

- De mest støjende anlægsarbejder vil være kortvarige (cirka 1½ år) og foregå i stor afstand fra boliger, og der vurderes at være tale om en mindre miljøpåvirkning, hedder det. 

Borgermøde

Der er torsdag den 7. december borgermøde i Katuaqs lille sal, hvor Kalaallits Airports teknikere vil fremlægge VVM-redegørelsen, der er sendt i høring. Fristen for høringssvar er sat til den 22. januar klokken 16.00.

Velkommen til debatten
  • Sermitsiaq.AG ønsker en konstruktiv og god debattone blandt vores læsere uanset uenigheder. Overtrædelse af vores debatregler kan føre til udelukkelse.
  • Anmeldelser af grove kommentarer kan ske ved at klikke på "rapporter" eller ved at ”markere som spam”.

Forsiden lige nu

SENESTE NYHEDER