Gå til hovedindhold

Professor: Økonomisk Råd fejlvurderer lufthavnsanalyse

Formand for Transportkommissionen Christen Sørensen er ikke enig i Økonomisk Råds vurdering af lufthavnspakkens samfundsøkonomiske rentabilitet.

Økonomiprofessor Christen Sørensen mener, at Økonomisk Råd blander æbler og pærer, når det gælder vurderingen af rentabiliteten af lufthavnspakken, som den er fremlagt i den samfundsøkonomiske analyse af Deloitte.

Notat til Naalakkersuisut

Økonomisk Råd kom i maj med et notat, hvor man vurderede den samfundsøkonomiske analyse fra Deloitte vedrørende lufthavnspakken. Rådets notat har økonomiprofessor og formand for Transportkommissionen Christen Sørensen kommenteret og sendt til Naalakkersuisoq for Infrastruktur Simon Simonsen.

Det viser sig, at Christen Sørensen skyder en kritik fra Økonomisk Råd i sænk, når det gælder spørgsmålet om lufthavnspakkens rentabilitet. Det skal understreges, at Christen Sørensens kommentarer er udarbejdet, før Lars Løkke Rasmussen har tilbudt dansk medejerskab og finansiering, men det ændrer ikke på grundlaget for hans kritik.

Økonomisk Råd konkluderer i sin sammenfatning fra maj:

”På grundlag af det tilgængelige materiale samt usikkerheden ved sådanne opgørelser finder Økonomisk Råd ikke, at der er afgørende forskel i de samfundsøkonomiske konsekvenser af de to løsningsmuligheder (basisscenarie og alternativscenarie 1, red.)”.

Christen Sørensen henviser til den forklaring og det regnestykke som Økonomisk Råd har lavet og langer derefter ud efter Økonomisk Råd.

Blande æbler og pærer

- Dette regnestykke (lavet af Økonomisk Råd, red.) er tvivlsomt og kan føre til ikke retvisende konklusioner. Ikke disponerede beløb kan ikke tillægges nutidsværdier. Det er at blande æbler og pærer sammen, fastslår Christen Sørensen, der tidligere har været formand for Det rådgivende Udvalg vedrørende Grønlands økonomi.

I notatet til Naalakkersuisut, som Sermitsiaq.AG har fået indsigt i, uddyber Christen Sørensen, hvorledes Økonomisk Råd tager fejl i sine konklusioner og han skriver følgende:

Holder ikke

- Økonomisk Råds opfattelse af, at den samfundsøkonomiske rentabilitet af basisscenariet og alternativ 1, korrigeret for regneforskelle, stort set er ens, holder således ikke.

- Forskellen i investeringsbeløb mellem basisscenariet og alternativscenarierne er derimod relevant, når forskelle i risici mellem basisscenariet og alternativscenarierne vurderes, understreger Christen Sørensen.

Risikovurderingen

Han har også kommenteret Økonomisk Råds risikovurdering, som er indeholdt i den samfundsøkonomiske analyse, som Deloitte har lavet, uden dog at komme med egentlig kritik af de bemærkninger, som Økonomisk Råd har rejst.

- Økonomisk Råd anfører med rette, at der er større risiko forbundet med alternativscenarierne end med basisscenariet, skriver Christen Sørensen, der også mener, at det er vigtigt med en stram styring af anlægsudgifterne, som Økonomisk Råd har påpeget.

I sin sammenfatning af risikovurderingerne skriver økonomiprofessoren:

- Det er altid en vurderingssag, hvor omfattende og detaljeret risikoanalyser skal gennemføres. I så meget store investeringsprojekter, som lufthavnspakken vil indebære, er grundige og dækkende risikoanalyser og -vurderinger vigtige. Derfor er det vigtigt, at der i den videre politiske proces sker en grundig afklaring af forudsætninger for og vurderinger af ændring i lufthavnsstrukturen.

Anbefaler stress-analyser

Han påpeger desuden, at det vil være relevant med især økonomiske stress-analyser som følge af risici for økonomien som sådan, hvad enten det hidrører fra internationale økonomiske kriser, store energiprisstigninger, forringede fangstmuligheder og/eller reducerede fiskepriser.

Velkommen til debatten
  • Sermitsiaq.AG ønsker en konstruktiv og god debattone blandt vores læsere uanset uenigheder. Overtrædelse af vores debatregler kan føre til udelukkelse.
  • Anmeldelser af grove kommentarer kan ske ved at klikke på "rapporter" eller ved at ”markere som spam”.

Forsiden lige nu

SENESTE NYHEDER