Gå til hovedindhold

Postvæsenet trængt af e-mails

Ny postlov skal føre Post Greenland ind i Cyberspace.

Vi er mange, der begræder det håndskrevne brevs skæbne, men virkeligheden taler sit brutale sprog: Antallet af breve er gennem de seneste år faldet markant, og denne tendens fortsætter ubønhørligt.

Mængden af postbreve fra Danmark til Grønland er faldet fra 337 tons i 2001 til 185 tons i 2009 - et fald på 46 procent. En af årsagerne er den udbredte brug af elektronisk post, kaldet e-mails, og andre alternativer til det traditionelle brev. Det er en ringe trøst, at nedgangen i postmængderne er et generelt fænomen, som også det danske og færøske postvæsen oplever.

På sin første mødedag tirsdag den 1. marts skal Inatsisartut i lyset af den hastige udvikling på området drøfte en ny postlov – og det vil i praksis sige en lov om Tele Greenlands datterselskab Post Greenland.

Der bliver ikke med forslaget ændret ved de grundlæggende ydelser, som Post Greenland skal levere, men lovforslaget vil sikre Post Greenland en bedre konkurrenceevne overfor virksomheder med samme udbud af ydelser, for eksempel spedition - og pakkevirksomheder.

Lovforslaget pålægger Post Greenland at dække det grønlandske samfunds behov for postbefordring i Grønland, men postvæsdenet skal samtidig i videst muligt omfang drives efter forretningsmæssige principper. Og det skaber en ond spiral: Færre breve driver posttaksterne i vejret, og det forstærker brugen af e-mails på internettet, så brevene bliver sendt ud i et frit fald...

Naalakkersuisut skal fortsat godkender postvæsenets portostigninger.

Postanvisninger på vej ud

Naalakkersuisut kan med den nye postlov beslutte, at ydelser, der ikke længere er tidssvarende eller økonomisk rentable, kan udgå af Post Greenlands sortiment.

Det gælder for eksempel postansvisninger, som er halveret fra 18.084 i 2005 til 9.106 i 2009 – og antallet falder fortsat med stor fart.

Post Greenland skønner, at en afskaffelse af postanvisninger betyder en årlig besparelse på 500.000 kroner, idet den primære håndtering af denne forsendelse sker manuelt.

Post Greenland skønner samtidig, at der findes fornuftige alternativer i enten bankløsninger, herunder netbank, eller andre postale ydelser som værdibrev eller værdipakke.

Bygderne efterlyser Postmand Per

Lovforslaget har været sendt i høring hos en række interesseorganisationer.

Bygdeforeningen Kanunupe har krævet, at bygderne med den nye postlov er garanteret post og pakker mindst en gang om ugen.

Lovforslaget imødekommer ikke Kanunupes krav, fordi Post Greenland ikke har sine egne transportmidler til brug for postbefordringen, men må bruge de skibe og helikoptere, der er tilgængelige i forbindelse med almindelig transport af gods og passagerer.

Og da andre typer af godsforsyning til bygderne er pålagt en frekvens, der er mindre end én gang ugentligt, har naalkkersuisut ikke fundet det rimeligt at pålægge Post Greenland at få posten ud mindst en gang om ugen i bygderne.

Velkommen til debatten
  • Du skal acceptere cookies for at kunne se og deltage i debatten.
  • Sermitsiaq.AG ønsker en konstruktiv og god debattone blandt vores læsere uanset uenigheder. Overtrædelse af vores debatregler kan føre til udelukkelse.
  • Anmeldelser af grove kommentarer kan ske ved at klikke på "rapporter" eller ved at ”markere som spam”.

Forsiden lige nu

SENESTE NYHEDER