Gå til hovedindhold

Ny whistleblower-portal på vej

Den grønlandske Forbruger- og Konkurrencestyrelse vil gerne have anonyme tips og informationer om mulige lovovertrædelser af konkurrenceloven. Det skal en ny lov sikre

For at kunne håndhæve konkurrenceloven er det planen ved lov at indføre en whistleblower-portal, hvor borgerne anonymt kan komme med tip og afsløringer, som konkurrencemyndighederne så kan agere ud fra.

- Når virksomheder og borgere henvender sig til konkurrencemyndighederne med mulige overtrædelser af konkurrenceloven, kan det få konsekvenser for dem, der henvender sig til konkurrencemyndighederne, står der i omtalen af det nye lovforslag og praksis i dag.

- Forslaget skal være med til at sikre, at Forbruger- og Konkurrencestyrelsen kan behandle anonyme henvendelser fortroligt og kun med samtykke kan oplyse om anonyme henvendelser eller om indholdet af sådanne henvendelser, fremgår det af lovforslaget som netop er sendt i høring af Erhvervsdepartementet med høringsfrist den 27. december.

Administrative bøder

Der lægges samtidig op til et system, hvor man kan afgøre en sag uden at involvere retssystemet.

Det er meningen, at en bøde skal kunne udskrives, hvis ”overtræderen erkender sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist, der efter anmodning kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde”, fremgår det af høringsmaterialet til lovforslaget, som man forventer kan træde i kraft 1. juli, hvis der ellers er flertal for den i Inatsisartut.

Nye fusions-grænser

Der er samtidig lagt op til at definere nye grænser for, hvornår konkurrenceloven skal gælde, når to virksomheder ønsker at fusionere.

- Særligt opstår der et problem, når en fusion sker imellem virksomheder, der indhandler råvarer i Grønland med henblik på eksport. Derved er omsætningen ikke placeret i Grønland og regnes derfor ikke med i vurderingen af, om en fusion er anmeldelsespligtig. Sådanne fusioner kan have stor betydning for udviklingen af markederne for indhandling af fisk og skaldyr i Grønland, herunder den pris som fiskerne får for deres fangst, lyder det.

- Med ændringen skiftes omsætningsbegrebet fra et nationalt til et globalt omsætningsbegreb. Tærskelværdierne for fusioner nedsættes fra 100 mio. kr. til 25 mio. kr., hvor mindst 2 af de deltagende virksomheder hver især skal have en global omsætning på mindst 10 mio. kr. For at sikre at det alene er fusioner, der påvirker markederne i Grønland, som er omfattet af fusionsreglerne foreslås endvidere indført et krav om, at mindst 1 af de deltagende virksomheder er beliggende i Grønland, fremgår det af høringsmaterialet om det nye lovforslag.

Velkommen til debatten
  • Sermitsiaq.AG ønsker en konstruktiv og god debattone blandt vores læsere uanset uenigheder. Overtrædelse af vores debatregler kan føre til udelukkelse.
  • Anmeldelser af grove kommentarer kan ske ved at klikke på "rapporter" eller ved at ”markere som spam”.

Forsiden lige nu

SENESTE NYHEDER