Gå til hovedindhold

Ny lufthavn: Høj støj står på i længere tid

Miljødepartementet og Kalaallit Airports ser på visse punkter forskelligt på de støjgener, som en ny og revideret VVM-redegørelse har fremlagt.

OBS: Udtalelse fra departementschef Mette Skarregaard Pedersen er præciseret i seneste udgave kl. 15.05. Redaktionen.

Det kom som en overraskelse for Kalaalit Airports, at Miljødepartementet har krævet en ny høringsrunde på grundlag af en ny VVM-redegørelse, der beskriver de miljømæssige påvirkninger af anlæggelsen af en ny lufthavn i Nuuk.

Støjbidrag

Projektleder og civilingeniør for Niras, Hans Drejer, der har været med til at lave den nye VVM-redegørelse, fastslår således over for Sermitsiaq.AG, at ”det samlede støjbidrag fra anlægsarbejderne ændrer sig ikke, der er således ikke ændringer i det støjbidrag, som borgerne bliver udsat for”.

LÆS OGSÅ: Nuuk Lufthavn: Støjgener vil overskride grænseværdier

Til det udsagn har departementschefs Mette Skarregaard Pedersen fra miljødepartementet følgende kommentar.

- Det er korrekt at det maksimale støjbidrag ikke er ændret, men udbredelsen og varigheden af støjen har ændret sig væsentligt, så støjbilledet har ændret sig.  I forhold til den første VVM-redegørelse, så opererer man nu med at skulle bortsprænge 1,2 millioner kubikmeter fjeld mere i den sydlige ende frem for i den nordlige. Den samlede mængde, der skal bortsprænges i syd, er derfor nu cirka 3,8 millioner kubikmeter fjeld og i nord 2,6 millioner kubikmeter fjeld. Det medfører alt andet lige, at støjgenerne ændrer sig, og derfor vil påvirke andre beboere, ligesom støjbilledet er ændret i forhold til, hvor længe aktiviteterne forventes at stå på, oplyser Mette Skarregaard Pedersen til Sermitsiaq.AG.

Længere støjperiode

Hans Drejer fra Niras oplyser desuden, at perioden med sprængningerne forlænges i forhold til den VVM-redegørelse, der var i høring fra februar til april i år.

- Derimod er der som følge af, at der skal sprænges mere fjeld bort og håndteres flere sprængsten med videre tale om, at disse støjgener kan forekomme i det meste af anlægsperioden på 3½ år. Der er således tale om en længere periode, hvor borgerne kan opleve et højt støjniveau, oplyser Hans Drejer til Sermitsiaq.AG.

Mette Skarregaard Pedersen fra Miljødepartementet understreger:

- Formålet med VVM-redegørelse er netop at sikre, at de miljømæssige konsekvenser er grundige og retvisende belyst og lettilgængelige for borgere og andre med interesse for sagen. Det er derfor helt nødvendigt med en ny høring og nyt borgermøde, når der sker så væsentlige ændringer i projektet. VVM-redegørelsen skal være retvisende i forhold til det projekt, som man ønsker at gennemføre. Dette har været understreget overfor Kalaallit Airports igennem hele processen, så det burde bestemt ikke komme som en overraskelse for Kalaallit Airports, at redegørelsen skal i fornyet høring, når der ændres væsentligt i oplysningerne om miljøpåvirkningen, oplyser Mette Skarregaard Pedersen til Sermitsiaq.AG.

Støjkort over anlæggelsen af den nye lufthavn i Nuuk
Niras, VVM-redegørelse

FORKLARING TIL ILLUSTRATION: Støjbidrag fra anlægsarbejder (worst case, fuldaktivitet i det sydlige område). Punkterne 3A 4, 3A8, 4A2 er boligområder. Område 4C2 er område udlagt til anstaltområde. Støjgrænsen om natten (22-07) er overholdt i alle områder med gule og grønne farver. Ved boliger i Nuussuaq og delvist i Qinngorput kan der optræde støjbidrag på op til 50dB(A) og støjgrænsen på 40 dB(A) i natperioden overskrides.

Borgermøde

Den nye VVM-redegørelse blev sendt i høring dagen efter, at et flertal godkendte lufthavnspakken i torsdags. Høringsfristen er sat til den 14. december, og der er indkaldt til borgermøde om VVM-redegørelsen den 11. december i Katuaq klokken 19.00.

Velkommen til debatten
  • Sermitsiaq.AG ønsker en konstruktiv og god debattone blandt vores læsere uanset uenigheder. Overtrædelse af vores debatregler kan føre til udelukkelse.
  • Anmeldelser af grove kommentarer kan ske ved at klikke på "rapporter" eller ved at ”markere som spam”.

Forsiden lige nu

Seneste Ugeavis

SENESTE NUUK - NYHEDER