Gå til hovedindhold

Studerende protesterer fortsat

Den nye styrelseslov truer Ilisimatusarfiks status som et universitet og dets internationale anerkendelse, skriver de studerende i pressemeddelelse.

Styrelsesloven for Ilisimatusarfik – Grønlands Universitet har efter 2. behandling medført, at vi som studerende ved Ilisimatusarfik har reageret og har dannet en studentergruppe. Studentergruppen har set kritisk på baggrunden for lovforslaget og problemerne ved en eventuel vedtagelse af lovforslaget.

Gruppen understreger, at det er særdeles vigtigt, at § 12 stk. 3 og § 19 ændres inden Landstingets 3. behandling af lovforslaget.

Studentergruppen anser følgende som kritisk for Ilisimatusarfiks og Grønlands fremtid.

Lovforslagene kræver ikke, at rektor, prorektor og institutledere har forskningserfaring, dette vil medføre at universitetet isolerer sig fra resten af verden. Forskningserfaring er en forudsætning for at besidde disse poster i samtlige lande som Grønland sammenligner sig med og ønsker at samarbejde med. Fremtidige samarbejdsaftaler kan blive annulleret på grund af kraftigt niveaufald ved det grønlandske universitet.

I KIIIPs pressemeddelelse var et af deres argumenter for lovforslagene, at kravet om forskererfaring hos rektor, prorektor og institutlederne ikke findes i den norske Lov om Universiteter og Høyskoler, og at Ilisimatusarfik nye styrelseslov derfor vil være på linie med den norske universitetslov.

KIIIP overser en vigtig ting:

Samtlige norske universiteter har, udover den overordnede lovgivning ”Lov om Universiteter og Høyskoler”, deres egne styrelseslove som understreger kravet om forskererfaring hos rektor, prorektor og institutledere. Det står derfor klart, at den norske Lov om Universiteter og Høyskoler ikke kan sammenlignes med Ilisimatusarfiks nye styrelseslov. Ifølge den nye lov kan Ilisimatusarfik ikke på egen hånd skærpe kravene på samme måde som de norske universiteter kan og gør.

Ligeledes vil Grønland ikke opfylde retningslinierne fra OECD , hvis såkaldte Frascati-manual fra 2002 understreger vigtigheden af kravene om forskningserfaring i universiteternes ledelse.

Grønland vil dermed blive det eneste land i den udviklede del af verden, som ikke følger OECDs krav til universiteternes forskningsniveau.

Ilisimatusarfik risikerer derfor ikke at blive anerkendt som et universitet blandt universiteter og forskningsinstitutioner i forhold til de øvrige OECD-lande. Ilisimatusarfiks anseelse er voksende blandt udenlandske akademikere og universiteter, og ved vedtagelse af lovforslaget risikerer vi at hive tæppet væk under denne udvikling og isolere Ilisimatusarfik. Det kan endvidere indebære tab af anerkendelse og give markante problemer for studerende og forskere på Ilisimatusarfik som ønsker at fortsætte det positive samarbejde med udenlandske institutioner.

Hvis Ilisimatusarfik dermed mister sin status som et anerkendt og forskningsbaseret universitet, kan det yderligere betyde, at grønlandske unge fravælger Ilisimatusarfik og søger til udlandet for at finde de ønskede studiemæssige udfordringer.

Stik imod hensigten i de senere års uddannelsesindsats, vil den nye Styrelseslov forringe uddannelsesniveauet i Grønland. Ambitionen om at se højtuddannede grønlændere på samfundets vigtigste poster bliver reelt sat flere år tilbage, da problemet med at fastholde og tiltrække ressourcestærke unge grønlændere bliver større end det er i dag.

Overgangsfasen foreslået fra Ilisimatusarfiks side er en sikring af niveauet og en sikring af at alle uddannelsesinstitutioner får en plads i de styrende organer. Vi ser det som et problem, at man fra politisk side ikke ønsker et interim-universitetsråd med en overgangsfase på minimum 5-6 år, der netop vil styrke muligheden for at kvalificerede grønlændere besætter de ledende stillinger indenfor Ilimmarfik - Universitetsparken.

Konsekvenser for det grønlandske samfund vi som studentergruppe kan nævne er, et samfund i stagnation, uden mulighed for videreudvikling og selvstændighed.

Beslutningstagerne skal derfor tænke sig grundigt om inden den ny Styrelseslov vedtages.

Vi foreslår ikke, at hele den ny Styrelseslov frafalder, men blot at §§ 12 stk. 3 og 19 ændres, så kravet om forskningserfaring klart fremgår og kvaliteten af uddannelser i Grønland sikres.

På vegne af de studerende ved Ilisimatusarfik

Studentergruppen

Velkommen til debatten
  • Du skal acceptere cookies for at kunne se og deltage i debatten.
  • Sermitsiaq.AG ønsker en konstruktiv og god debattone blandt vores læsere uanset uenigheder. Overtrædelse af vores debatregler kan føre til udelukkelse.
  • Anmeldelser af grove kommentarer kan ske ved at klikke på "rapporter" eller ved at ”markere som spam”.

Forsiden lige nu

SENESTE NYHEDER