Gå til hovedindhold

Se den nye, strengere sproglov

Ny inatsisartutlov om sprogpolitik træder i kraft den 1. august. Bøder venter, hvis sprogloven ikke bliver overholdt

En ny, strengere sproglov er godt på vej.

Hovedpunkterne i ændringsforslaget til Inatsisartutlov nr. 7 af 19. maj 2010 om sprogpolitik er ”regulering af sproganvendelse i reklamer, annoncer og skiltning samt skriftlige henvendelser til borgerne og juridisk bindende aftaler, hvor der nu bliver lovkrav om anvendelse af grønlandsk”.

Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling gør opmærksom på, at bemærkninger til ændringsforslaget med videre skal være hos departementet senest den 13. marts. Kontakt departementet på IKINN@nanoq.gl eller IKINN, postboks 260, 3900 Nuuk.

I Inatsisartutlov nr. 7 af 19. maj 2010 om sprogpolitik foretages følgende ændringer:

§ 1
 

1. I kapitel 2 indsættes inden § 3 som nyt afsnitsoverskrift:

”Generelt om sproganvendelse”
Herefter udgår afsnitsoverskrift ”Sprogpolitik”.
 

2.  Efter § 4 indsættes som nyt afsnit:

”Sproganvendelse i markedsføring
§ 4a.  Annoncering, reklamering og skiltning til borgerne fra private virksomheder, offentlige virksomheder og myndigheder skal udformes på grønlandsk, skriftligt som mundtligt.
  Stk. 2.  Dansk, engelsk og andre fremmedsprog kan anvendes som supplement til stk. 1. 
  Stk. 3.  Ved annoncering og reklamering forstås virksomhedernes og myndighedernes salg af varer og tjeneste- og serviceydelser og markedsføring i almindelighed. Bestemmelsen gælder ikke for etiketter på importerede varer, brugsanvisninger på varer, slogans, firmanavne og lignende.
  Stk. 4.  Ved skiltning forstås skiltning i almindelighed, gadeskilte, informationstavler, plakater, bannerreklamer og lignende herunder digital skiltning, som kører på skærme eller via projektorer.” 
 

3.  Efter § 4a indsættes som nyt afsnit:

”Skriftlige henvendelser til borgere og forbrugere

§ 4b.  Al direkte skriftlig henvendelse til borgere fra private virksomheder, offentlige myndigheder og virksomheder skal skrives på grønlandsk.
  Stk. 2.  Stk. 1 gælder dog ikke, hvis borgeren udtrykkeligt tilkendegiver at ville bruge det danske sprog. En sådan tilkendegivelse er bindende for myndigheden og virksomheden, der også bærer de økonomiske udgifter forbundet heri.
  Stk. 3.  Generelle informationer og oplysninger fra private virksomheder, offentlige virksomheder og myndigheder skal udformes på grønlandsk. Det danske sprog kan anvendes som supplement.”
 

4. Efter 4b indsættes som nyt afsnit:
”Juridisk bindende aftaler

  § 4c.  Juridisk bindende aftaler, herunder vilkår for aftaler, mellem en borger og en privat virksomhed, offentlig myndighed eller virksomhed skal udfærdiges på grønlandsk.
  Stk. 2. Stk. 1 gælder dog ikke, hvis borgeren udtrykkeligt tilkendegiver at ville bruge det danske sprog.  En sådan tilkendegivelse er bindende for myndigheden og virksomheden, der også bærer de økonomiske udgifter forbundet heri.
  Stk. 3.  Hvis aftalen findes i flere sprogversioner, er det den version hvorpå aftalen er indgået, der er gældende.”
 

5. § 7 affattes således:

”For overtrædelse af § 4, stk. 1 og 3, § 4a, stk. 1 og § 4b, stk. 1, 3 og 4 kan der idømmes bøde.
  Stk. 3.  Bøder, der idømmes efter denne inatsisartutlov tilfalder landskassen.”


§ 2

Loven træder i kraft den 1. august 2012.

Velkommen til debatten
  • Sermitsiaq.AG ønsker en konstruktiv og god debattone blandt vores læsere uanset uenigheder. Overtrædelse af vores debatregler kan føre til udelukkelse.
  • Anmeldelser af grove kommentarer kan ske ved at klikke på "rapporter" eller ved at ”markere som spam”.

Forsiden lige nu

SENESTE NYHEDER