Gå til hovedindhold

Ensidigt borgermøde om Isukasia

- Hvordan det kan være London Mining Greenland A/S går så stille med dørene i de forløbne 5-6 år undersøgelsen af Isukasia har været igang? spørger Avataqs næstformand Pitannguaq Titussen i en pressemeddelelse forud for London Minings borgermødet den 1. september om den nye jernmine i Isukasia

London mining Greenland A/S er igen igang med et ensidigt borgermøde om jernmine i Isukasia, skriver miljøorganisationen Avataqs næstformand Pitannguaq Tittussen i en pressemeddelelse.

I Grønland for Grønland! lyder London Mining A/S’s slogan.

- Første gang, der blev afholdt borgermøde i Katuaq i november 2010, havde man glemt at informere befolkningen. Der var kun trykte informationer på engelsk til dette møde, og få personer deltog i mødet. Befolkningen var meget overrasket over projektets størrelse og naturligvis skabte det utryghed. Dette kunne mærkes i bl.a. flere diskussioner om projektet i KNR radio. Anden gang, der var borgermøde, foregik det også kun med engelske informationer, og der var intet væsentligt informationsmateriale på hverken dansk eller grønlandsk, oplyser Pitannguaq Tittussen.

- London Mining Greenland A/S annoncerede i A/G den 24. august, at der vil blive afholdt borgermøde 1. September 2011 kl. 19.00-22.00. Avataq kontaktede informationschef for London Mining Kaj Kleist for at høre, om der nu forelå informationsmateriale på dansk og grønlandsk, hvilket heller ikke er tilfældet på det kommende borgermøde.

- Der vil kun blive fremvist powerpoint materiale, eftersom personerne, der skal stå for informationsmødet, kun taler engelsk – men der vil være tolk til stede. Hvor er indholdet i sloganet  - I Grønland for Grønland – i denne proces? - spørger Pitannguaq Tittussen.

- Kikker man på London Minings hjemmeside, er der kun væsentlig materiale på engelsk. Der er meget lidt informationer på dansk eller grønlandsk. Det samme er tilfældet med råstofdirektoratets hjemmeside. Der er meget lidt materiale på grønlandsk, og det meste er overfladisk behandling af projekterne.

- Vi må spørge London Mining Greenland A/S om, hvordan det kan være, at selskabet har gået og går så stille med dørene i de forløbne 5-6 år, undersøgelsen af Isukasia har været igang? - Nuuk fjord, med Qussuk, Qussuk slette, Ilulialik Aningannaaq, Ujarassuit og Majuala vil alle blive berørt miljømæssigt og selvfølgelig selve fjordvandet. Uanset det er projektet fremskridende, uden at befolkningen i Nuuk er informeret ordentligt.

- Kommunalpolitikerne i Sermersooq Kommune har nærmest ingen kommentarer til projektet.

Misinformation

- Avataq har flere gange kraftigt kritiseret projektet i medierne. Men medlemmet af naalakkersuisut for råstoffer svarer kun, at projektet kører planmæssigt, hvilket vi mener er misinformation om realiteterne overfor befolkningen. Projektet kører på tværs af alt, og der foregår meget dårlige borgermøder, hvor der reelt ikke er nogen trykte informationer på hverken dansk eller grønlandsk.

- Naalakkersuisut overtræder sin egen guideline til VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet). 

Følgende kan læses i Guidelines for VVM på råstofdirektoratet hjemmeside og som kun er på engelsk: Uddrag om borgerinddragelse i RDs guideline til udarbejdelse af VVM (Avataqs oversættelse. (http://www.bmp.gl/images/stories/minerals/EIA_guidelines_mining.pdf) hentet 26/8-11.

Offentlig høring (Public consultation) (s. 8):

“Offentligheden bør involveres igennem hele VVM-forløbet og skal informeres om de aktiviteter der foregår mens minen er i drift. Et offentligt møde på et tidligt stadie af processen som skal give input til VVM-rapporten, anbefales som et minimum. Et offentligt møde med relevant information om VVM-rapporten samt de input der har været, anbefales også som et minimum, før rapporten indleveres til myndighedsbehandling.”

Hvidbog (White Paper) (s. 8):

“Klare regler og procedurer i forhold til borgerinddragelsen skal beskrives i en hvidbog og indeholde indsigelser og kommentarer til projektet. Hvidbogen er et dokument som indeholder borgernes kommentarer, eller en opsummering af disse. Den skal endvidere indeholde selskabets kommentarer til indkomne spørgsmål og et forslag til hvordan disse spørgsmål søges afklarede og behandlet i VVM-forløbet, eller en saglig begrundelse for hvorfor disse ikke vil blive indarbejdet i rapporten. Hvidbogen som indeholder kommentarer/spørgsmål og selskabets svar på disse, skal foreligge i et separat dokument. Efter at borgerinddragelsen har fundet sted, skal VVM-rapporten revideres og kommentarer/spørgsmål, samt selskabets svar til disse, indarbejdes i den endelige version som skal myndighedsbehandles. Alle indsigelser, kommentarer osv. kan offentliggøres. Offentlighedsfasen skal minimum vare i seks uger.”

Tidslinie for VVM-rapporten (Timeline of the EIA report) (s. 10)

1. Offentligt møde for indsamling af input til VVM-rapporten.

2. Liste med forslag til indhold i VVM-rapporten indsendes til RD (råstofdirektoratet).

3. RD vurderer den indholdsliste.

4. Et udkast af VVM-rapporten sendes til RD.

5. RD vurderer VVM-rapportudkast.

6. VVM-rapport sendes til RD.

7. Offentlig høring/borgermøde om VVM-rapporten.

8. VVM-rapporten publiceres til offentlig høring.

9. Høringssvar fra offentlighedsfasen evalueres og VVM-rapporten revideres.

10. Den endelige VVM-rapport indleveres til RD til godkendelse af mineprojektet.     

- Selvstyret og London Mining Greenland A/S overtræder dermed deres egne guidelines til VVM, hvad angår London Mining Greenland A/S, understreger Pitannguaq Tittussen.

- Vi mener i Avataq, at dette er et stort demokratisk problem, især når man tænker på projektets omfang og størrelse. Borgerne i Nuuk skal informeres og deres deltagelse sikres fra det offentlige, da London Mining Greenland A/S’ informationer og borgermøder slet ikke er tilstrækkelige og ikke sker på betryggende vis.

Forklaringer:

VVM - Vurdering af virkninger på miljøet – Avatangiisit sunniutaasinnaasunut nalilersuivigineqarnerat.
Guidelines – ilitsersuut. (http://www.bmp.gl/images/stories/minerals/EIA guidelines mining.pdf)

 

Velkommen til debatten
  • Sermitsiaq.AG ønsker en konstruktiv og god debattone blandt vores læsere uanset uenigheder. Overtrædelse af vores debatregler kan føre til udelukkelse.
  • Anmeldelser af grove kommentarer kan ske ved at klikke på "rapporter" eller ved at ”markere som spam”.

Forsiden lige nu

SENESTE NYHEDER