Gå til hovedindhold

Narsarsuaq drøfter landingsbaner

Debatten om atlantlufthavnen i Narsarsuaq contra en regional landingsbane i Qaqortoq bliver endevendt.

Ved et borgermøde i går tirsdag i Narsarsuaq mødte 50 borgerne fra Narsarsuaq og omegn op.

I mødet deltog bl.a. borgmester i Kommune Kujalleq, Simon Simonsen, kommunaldirektør Jørgen Vetterlain samt Jørgen Lund fra bygdebestyrelsen.

Jørgen Lund fortalte, at mødet blev afholdt på foranledning af bygdebestyrelsen, som havde inviteret borgmesteren til Narsarsuaq med henblik på at diskutere Narsarsuaqs fremtid set i lyset af transportkommissionens rapport om fremtidig infrastruktur i Sydgrønland og evt. lukning af Narsarsuaq Lufthavn.

Simon Simonsen berettede, at man ønsker en lufthavn i Qaqortoq, da 80 % af de rejsende alligevel skal til byen via Narsarsuaq, og at den ekstra helikopterrejse til 1862,- t/r fra Narsarsuaq er for dyr.

Simon Simonsen understregede, at man ikke ønsker at lukke Narsarsuaq, men at der i stedet for skal arbejdes for en anden løsning, der så vidt muligt tjener alle bedst. For tiden overvejer man, at placere Arktisk Kommando i Narsarsuaq, og i så fald skal Narsarsuaq ikke lukkes. Kommunen vil sideløbende arbejde for evt. at støtte etablering af andet erhvervsliv i Narsarsuaq og man foreslog at nedsætte en arbejdsgruppe til at udarbejde evt. forslag.

Kommunaldirektøren berettede herefter om Kommune Kujalleqs økonomiske situation. Det årlige budget er på 423 mio. kr., og ved årets udgang skal der være overskud på 23 mio. kr. til dækning af div. lønudgifter og pension mv. Den økonomiske krise har betydet øget arbejdsløshed (pt. 5-600 personer ud af kommunens 7500 indb.), og det har betydet øgede udgifter for kommunen. Hertil kommer, at kommunen i forvejen har et underskud på 33 mio. kr fra 2008 og 2009 (for lidt skat indbetalt til Selvstyret) samt 51 mio. i øvrige restancer.

Kommunen har generelt en dårlig økonomi, der skal rettes op over en årrække i samråd med Selvstyret. Kommunen har sparet 13 mio. på nedlæggelse af stillinger på det seneste, men befolkningen skal deltage for at klare den tunge gældsbyrde. Tidligere har det været tabu at tale om centralisering, men i lyset af den økonomiske situation må man acceptere det til en vis grad.

Teknisk chef i Narsarsuaq Finn Thomsen bemærkede, at der er store skatteindtægter fra Narsarsuaq, og at de vil bortfalde, hvis lufthavnen flyttes til Qaqortoq. Der er pt. 140 ansatte i Narsarsuaq og det anslås, at skattegrundlaget er ca. 14 mio. kr om året. En lufthavn i Qaqortoq vil sandsynligvis få langt færre ansatte - måske blot ti stillinger.

Et tab på 14 mio. om året vil svare til 2-4 procentpoint mere i skat til borgerne i kommunen. Borgerne skal så overveje, om de lavere billetpriser kan opveje en højere skattesats.

Simon Simonsen svarede, at der er tale om en lang planlægnings- og byggeperiode for en evt. ny lufthavn, og at der formentlig vil blive etableret en del minedrift i kommunen i denne periode. Det vil så medføre flere arbejdspladser og således opveje tabet. Finn Thomsen tilføjede, at gevinsten ved minedrift vil komme under alle omstændigheder.

Simon Simonsen berettede endvidere, at han godt kunne forestille sig, at der i fremtiden kunne drives to lufthavne i kommunen – en i Narsarsuaq og en i Qaqortoq. Narsarsuaq behøver altså ikke at lukke fordi man åbner en anden i Qaqortoq.

Simon Simonsen vurderede desuden, at der evt. ville komme minedrift i Narsarsuaqområdet på længere sigt ved Motzfeldt Sø, og at dette kunne større argumentet for at holde Narsarsuaq åben, sammen med en eventuel etablering af Arktisk Kommando i Narsarsuaq.

Simon Simonsen mente, at der var gode chancer for, at Forsvarskommissionen ville vælge Narsarsuaq til nyt hovedkvarter for kommandoen, da det vil være langt billigere at placere den her i forhold til Nuuk. I Narsarsuaq findes allerede alle faciliteter.

Finn Thomsen tilføjede til dette, at det var hans overbevisning, at kom der først en lufthavn i Qaqortoq vil forsvarskommandoen ikke vælge at etablere sig i Narsarsuaq. Det ville være den sikre død for Narsarsuaq.

Kommunaldirektøren tilføjede, at kommunens transportudvalg og Transportkommissionen generelt ikke var enige om hvad der var bedst med hensyn til trafiksituationen i Sydgrønland, men han mente ikke, at der ville være belæg for at have to lufthavne i kommunen.

Peter Olsson (Narsarsuaq) mente, at man i stedet for at bygge lufthavn i Qaqortoq skulle satse på en simpel landingsbane og beflyve den med Twin-Otter. Det ville blive langt billigere. Dette er tidligere foreslået som alternativ.

Finn Thomsen mente, at en ny lufthavn i Qaqortoq ville betyde en dyrere og mere besværlig rejse til Sydgrønland i fremtiden via Nuuk og Kangerlussuaq.

Simon Simonsen svarede, at trafikken allerede nu gik over Kangerlussuaq og at det næppe ville blive dyrere. Simon tilføjede, at der pt. er forhandlinger med Cimber Sterling om etablering af en direkte flyrute i form af Aalborg-Narsarsuaq, som man ønsker at påbegynde til næste år. Hvis dette bliver en succes vil Cimber Sterling overveje en fast helårsrute på sigt.

Der argumenteredes også for, at man i stedet for at planlægge nye lufthavne i stedet for valgte at gå i et tættere samarbejde med Air Iceland, og flyve via Island. Dette ville formentlig medføre billigere billetter.

Der blev også talt for en genetablering af rutebåde i Sydgrønland som alternativ til den énstrengede trafikmodel. Dette virkede fint i 1990erne, og folk var tilfredse med bådene. Simon Simonsen mente, at den énstrengede model var en fejl og at nye rutebåde kunne være en god idé.

Simon Simonsen lagde vægt på, at situationen pt. er uafklaret, og at der først kan tages beslutninger om fremtiden for Narsarsuaq, efter at Forsvarsudvalget har besluttet sig om Arktisk Kommandos fremtidige beliggenhed. Dette vil ske i juni næste år, dvs. om ca. et halvt år. Først herefter kan det besluttes hvad der skal ske.

Simon Simonsen tilføjede, at mange muligheder var i spil, og at det ikke kunne udelukkes, at man vil vælge at bibeholde Narsarsuaq. Borgmesteren håbede dog mest på en løsning, hvor Arktisk Kommando ville etablere sig i Narsarsuaq, og at man så, med økonomisk støtte fra den kommende minedrift, kunne drive to lufthavne i kommunen – én i Qaqortoq og én i Narsarsuaq.

Emnet ville blive diskuteret videre på kommunalbestyrelsesmøde den 26.november.

Velkommen til debatten
  • Du skal acceptere cookies for at kunne se og deltage i debatten.
  • Sermitsiaq.AG ønsker en konstruktiv og god debattone blandt vores læsere uanset uenigheder. Overtrædelse af vores debatregler kan føre til udelukkelse.
  • Anmeldelser af grove kommentarer kan ske ved at klikke på "rapporter" eller ved at ”markere som spam”.

Forsiden lige nu

SENESTE NYHEDER