Gå til hovedindhold

Mistillidsvotum mod Kielsen kom fra Atassut

Seks timer efter at forespørgselsdebatten om stenbidersagen begyndte, afleverede Atassut på vegne af oppositionen et mistillidsvotum mod Kielsen i salen.

Efter en heftig og lang debat, under Hans Enoksens tur på talerstolen gik luften af ballonen, da Atassuts ordfører Aqqalu Jerimiassen indtog talerstolen.

Kim Kielsen samt Demokraatits medlemmer af Inatsisartut forlod salen. Men de kom ret hurtigt tilbage på plads, da Aqqalu Jerimiassen noget overraskende fremsatte mistillidsvotum mod Kielsen.

Begrundelse for mistillid uredigeret

Naalakkersuisut traf den 12. maj beslutning om at genåbne fiskeriet efter stenbider i 2 forvaltningsområder ved at overføre en restkvote fra sidste år på 204 tons til i år.

Revisionsudvalget indledte efterfølgende en undersøgelse på baggrund af presseforlydender om, at Naalakkersuisutformandens fartøj var udlejet til stenbiderfiskeri på tidspunktet for Naalakkersuisuts beslutning om at genåbne fiskeriet efter stenbider. Spørgsmålet var, om Naalakkersuisuts beslutning var truffet under iagttagelse af reglerne om inhabilitet.

Revisionsudvalget har i udvalgets beretning herom taget udgangspunkt i en redegørelse fra Kammeradvokaten.

I sin vurdering anfører Kammeradvokaten:

”Det er min vurdering, at allerede fordi Formanden har en central rolle i sagsbehandlingen, var Formanden forpligtet til at underrette Naalakkersuisut om den økonomiske interesse, denne havde i sagen. Det var med andre ord ikke så åbenbart, at der ikke forelå inhabilitet, at underretning kunne undlades […] Formanden havde således anledning til at orientere Naalakkersuisut om forholdene – hvilket han efter min vurdering også burde have gjort – snarest efter KNAPK’s ansøgninger om kvoteforhøjelser […]”

Revisionsudvalget deler Kammeradvokatens vurdering af, at der burde have været foretaget underretning før Naalakkersuisuts behandling af kvoteforhøjelsen.

Revisionsudvalget afrunder sin beretning således:

Citat: ”Udvalget påtaler skarpt, at Formanden ikke har underrettet Naalakkersuisut om habilitetsovervejelserne før behandlingen af kvoteforhøjelsen. Udvalget finder det endvidere kritisabelt, at der tilsyneladende ikke før Naalakkersuisuts behandling af kvoteforslaget har været foretaget en vurdering af, om medlemmer af Naalakkersuisut måtte være inhabile.

Udvalget påtaler skarpt og henleder særligt Inatsisartuts opmærksomhed på, at Formanden for Naalakkersuisut ikke, i denne sag, har været opmærksom på habilitetsspørgsmålet.

Udvalget finder endvidere Naalakkersuisuts manglende vilje til at udlevere materiale til udvalgene dybt problematisk og kritisabel. Naalakkersuisuts ageren lægger unødige hindringer i vejen for, at Inatsisartuts udvalg kan udføre deres opgaver, som bl.a. består i at føre tilsyn med Naalakkersuisut.” Citat slut.

Udvalgets betænkning bekræfter at Formanden for Naalakkersuisut har brudt Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Jeg citerer Inatsisartutlovens § 6, stk. 1:

” Den, der er bekendt med, at der for den pågældendes vedkommende foreligger forhold, som er nævnt i § 3, stk. 1, skal snarest underrette sin foresatte indenfor myndigheden herom, medmindre det er åbenbart, at forholdet er uden betydning. For så vidt angår medlemmer af en kollegial forvaltningsmyndighed gives underretningen til myndigheden.” Citat slut.

Også Naalakkersuisuts manglende vilje til at udlevere materiale til udvalgene er dybt problematisk og har skadet udvalgenes arbejde.

Vi skal understrege, at Inatsisartut til dags dato ikke har fået tilsendt Naalakkersuisuts korrespondace med kammeradvokaten. Ligesom Inatsisartut ikke har fået oplyst, hvilke forhold kammeradvokaten konkret er anmodet om at vurdere.

Med disse begrundelser udtrykker vi mistillid mod Formanden for Naalakkersuisut.

Velkommen til debatten
  • Sermitsiaq.AG ønsker en konstruktiv og god debattone blandt vores læsere uanset uenigheder. Overtrædelse af vores debatregler kan føre til udelukkelse.
  • Anmeldelser af grove kommentarer kan ske ved at klikke på "rapporter" eller ved at ”markere som spam”.

Forsiden lige nu

SENESTE NYHEDER