Gå til hovedindhold

Mineselskab taber klagesag med et brag

Mineselskabet Greenland Minerals rettede tilbage i april i år en alvorlig kritik mod Miljøstyrelsens sagsbehandling i forbindelse med VVM-redegørelsen for Kvanefjeld-projektet. Kritikken er på alle måder ubegrundet, fastslår en afgørelse, som den øverste myndighed på området har truffet.

Det er Naalakkersuisut, som har behandlet klagesagen som øverste myndighed, og afgørelsen kan ikke indbringes for nogen anden administrativ myndighed.

I afgørelsen står der:

- Naalakkersuisut finder, at Greenland Minerals (GML) klage af 4. april 2019 er grundløs, og at GML ikke er fremkommet med oplysninger, der kan berettige til at udtrykke nogen kritik af Miljøstyrelsen for Råstofområdet.

- Naalakkersuisut pålægger GML at efterkomme de påbud, der fastsættes af Miljøstyrelsen for Råstofområdet i de afgørelser, styrelsen træffer.

Komplekst eller ej?

GML har anfægtet, ”at mineprojektet kan anses for at være meget komplekst, og at det involverer miljømæssige risici. GML finder, navnlig med henvisning til indhentede udtalelser fra GML’s rådgivere, Arcadis og ERM, at projektet er forholdsvis enkelt og ukontroversielt, og man bebrejder Miljøstyrelsen at stille overdrevne krav til oplysningsgrundlaget for VVM-redegørelsen, herunder dataindsamlingen vedrørende støv og stråling. GML kritiserer endvidere, at Miljøstyrelsens anmodninger om yderligere oplysninger har karakter af at indeholde unødige gentagelser og føre til, at sagsbehandlingen trækker urimeligt længe ud og medfører betydelige omkostninger for GML”.

Aktindsigt

I et seks sider langt brev til John Mair fra Greenland Minerals, som Sermitsiaq.AG har fået aktindsigt i, står der blandt andet:

- GML må bære en meget væsentlig del af ansvaret for, at den samlede behandlingling af ansøgningen om godkendelse af VVM-redegørelsen har taget flere år, fordi GML har undladt at rette sig efter de afgivne påbud. Det tilkommer ikke GML eller GML’s rådgivere at sætte deras vurdering af, hvad der er nødvendigt, i stedet for den vurdering, der er fastlagt af den kompetente grønlandske myndighed.

Radioaktivt materiale

Miljøstyrelsen mener, at den har ”stillet nogle rimelige og proportionale krav i betragtning af, at GML har planer om at deponere tailings i en sø i nærheden af Narsaq og navnlig, at der er tale om udvinding af radioaktivt materiale.”

- Naalakkersuisut har noteret, at GML og dets rådgivere finder, at radioaktiviteten fra den uran og thorium, der brydes, er beskeden og ikke gør projektet særlig kompliceret. Den indstilling bekymrer Naalakkersuisut og er i strid med de tilsagn, GML afgav ved høringen over kommissoriet vedrørende VVM-undersøgelsen, står der i brevet til GML-direktøren, hvor der henvises til, at Naalakkersuisut er forpligtet til at overholde de regler, der er udstukket af Dette Internationale Atomenergiagentur.

Brevet til John Mair er underskrevet af Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen og departementschef Mette Skarregaard Pedersen, Departementet for Natur og Miljø.

Velkommen til debatten
  • Sermitsiaq.AG ønsker en konstruktiv og god debattone blandt vores læsere uanset uenigheder. Overtrædelse af vores debatregler kan føre til udelukkelse.
  • Anmeldelser af grove kommentarer kan ske ved at klikke på "rapporter" eller ved at ”markere som spam”.

Forsiden lige nu

SENESTE NYHEDER