Gå til hovedindhold

Lufthavns-fusion kan ske 1. januar 2021

Naalakkersuisut har nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme med en plan for, hvordan man får reduceret de nuværende tre lufthavnsselskaber, så samfundet opnår de største stordriftsfordele.

I dag har Grønland tre forskellige lufthavnsselskaber: Mittarfeqarfiit, KAIR International og KAIR Domestic.

- En eventuel fusion af Mittarfeqarfiit med KAIR Domestic vil kunne ske pr. 1. januar 2021. Dette med henblik på at tilsikre den fornødne tid til forberedelse i organisationerne, står der i arbejdsplanen for det kommissorium, som Naalakkersuisut har udarbejdet.

Ekspertise fordelt på anlæg og drift

Sermitsiaq.AG har fået aktindsigt i ”Kommissorium for arbejdsgruppen vedrørende fremtidig organisering af lufthavnsdrift”, og her forventes det, ”at et intensiveret samarbejde mellem KAIR og Mittarfeqarfiit forventes at give synergieffekter i planlægningen af de kommende lufthavne i Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq”.

- KAIR har den fornødne ekspertise i relation til anlæg, mens det er Mittarfeqarfiit der har den fornødne ekspertise i driften af lufthavnene. En dialog mellem Departementet for Boliger og Infrastruktur, Mittarfeqarfiit og KAIR har ledt til nærværende ønske om at belyse fordele, ulemper og potentielle strukturer ved en sammenlægning af lufthavnsdriften i færre virksomheder end tilfældet er i dag, fremgår det.

KAIR Domestic det fortsættende selskab

- Set i relation til ejerskabskonstruktionen i KAIR, hvor staten ejer 33% af KAIR International, anses det umiddelbart for hensigtsmæssigt, at Mittarfeqarfiits aktiver og aktiviteter indskydes i KAIR Domestic, står der i kommissoriet.

Analysen skal inddrage konklusionerne fra arbejdet om Kangerlussuaqs og Narsarsuaqs fremtid og deraf afledte planer for lufthavnene, samt de øvrige ikke-lufthavnsrelaterede opgaver, som Mittarfeqarfiit løser i dag.

Konkrete opgaver

Helt konkret skal arbejdsgruppen se på følgendeforhold:

  • En komplet beregning af driftsomkostningerne og reinvesteringsbehovet for hver enkelt lufthavn, der i dag drives af Mittarfeqarfiit, med henblik på sikring af en tilstrækkelig servicekontraktbetaling.
  • En komplet oversigt over Mittarfeqarfiits boligportefølje i Kangerlussuaq og Narsarsuaq. Hvad er personaleboliger, hvad er erhverv og andet; og hvad skal eventuelt overdrages til de respektive kommuner og hvornår.
  • En plan for hvordan og hvornår de ikke lufthavnsrelaterede aktiviteter såsom snerydning af veje, drift af elværk mv. overdrages til kommunen eller Nukissiorfiit. Alternativt en plan for indgåelse af en servicekontrakt med KAIR Domestic A/S for løsning af disse opgaver.
  • Afklaring af hvorvidt Nuuk og Ilulissat lufthavne kan overtage funktionen ETOPS lufthavne. 

Arbejdsgruppen består af embedsmænd fra Formandens, Finans- og Infrastrukturdepartementet, hvor sidstnævnte får formandskabet i arbejdsgruppen. Desuden deltager Kalaallit Airports Holding A/S og Mittarfeqarfiit.

Velkommen til debatten
  • Sermitsiaq.AG ønsker en konstruktiv og god debattone blandt vores læsere uanset uenigheder. Overtrædelse af vores debatregler kan føre til udelukkelse.
  • Anmeldelser af grove kommentarer kan ske ved at klikke på "rapporter" eller ved at ”markere som spam”.

Forsiden lige nu

SENESTE NYHEDER