Gå til hovedindhold

Her er kolitionsaftalen: Nunarput - i fællesskab - i udvikling - med plads til alle

Du kan læse indledningen til koalitionsaftalen her.

Principaftale

Siumut, Partii Naleraq, Atassut og Nunatta Qitornai har indgået aftale om et politisk samarbejde for valgperioden 2018-2022

Koalitionspartierne finder det principielt vigtigt at man i Inatsisartut og Naalakkersuisut arbejder for at sikre at vort land og dets befolkning services godt, troværdigt, stabilt og med befolkningen i centrum.

For at styrke samfundets udvikling og dets stærke placering i verdenssamfundet vil koalitionspartierne arbejde sammen om fælles politiske mål – ikke kun i Inatsisartut og Naalakkersuisut, men vil også arbejde for at samarbejdet styrkes i alle dele af samfundet.

Koalitionspartierne er enige om at der skal arbejdes for de nødvendige reformer for at forbedre befolkningens levevilkår, og ikke mindst for at sikre fortsat økonomiske udvikling, for derigennem at sikre skabelse af nye arbejdspladser og få flere arbejdsdygtige i arbejde.

Koalitionspartierne er blevet enige om at sikre et godt samarbejde for det næste fire år i gensidig tillid og respekt. Vi skal være sammen for at sikre at vort land på alle måder udvikles trygt og sikkert.

Koalitionspartierne vil arbejde for at fuldføre de største anlægsprojekter i vort lands historie i form af anlæggelse af nye lufthavne, ligesom man vil arbejde for anlæggelse af nye vandkraftanlæg.

Koalistionspartierne vil grundigt arbejde for:

●  En skole- og uddannelsesreform

●  Fortsætte styrkelse af kulturlivet

●  Forbedring det sociale arbejde

●  Færdiggøre lov om støtte til handicappede

●  Forbedret service indenfor sundhedsområdet

●  En boligreform

●  Færdiggøre fiskeriloven

●  Reform af loven om fangst og jagt

●  Fortsat udbygning af produktionsanlæggene i byer og bygder

●  At fødevarelovgivningen skal tilpasses forholdene i vort land

●  At der udarbejdes en egentligt sproglov

●  At der udarbejdes en integrationslov

●  At vores arbejdsmarkedslovgivning tilpasses

●  At vores lovgivning om handel og samhandel tilpasses

●  At vores lovgivning om skatter, afgifter og udbyttebeskatning tilpasses

●  At valgloven tilpasses

●  At vi prioriterer omkring de ansvarsområder vi skal overtage fra staten

●  At arbejdet med udarbejdelse af en forfatning fortsætter

●  At der etableres en miljøfond

Koalitionspartierne vil i deres arbejde have forbedring af befolkningens levevilkår i højsædet. Der skal ske reformer for at forbedre forholdene for vore børn, børnefamilier, ældre, handicappede, syge, førtidspensionister og studerende.

Fra 2019 skal vore ældre kunne oppebære en arbejdsindtægt uden at der sker fradrag i deres grundpension. Alle ældre skal stilles lige og oppebære en grundpension, uden skelen til om man har arbejde, er gift, er samlevende eller har fælles adresse.

Der skal indføres et beskæftigelsesfradrag fra 2019 til gradvis fordel for de lavest lønnede og folk med mellemindkomster.

Samarbejdet i koalitionen

Koalitionspartierne er enige om, at samarbejdet skal baseres på ærlighed, gensidigt tillid og oprigtighed.

Koalitionspartierne er enige om at vort lands politiske ledelse skal ske på baggrund af en åben ledelse, hvorfor besættelse af de højeste stillinger i de offentlige skal fornys i overensstemmelse med ønsket om åbenhed.

Koalitionspartierne er enige om at undersøge mulighederne for at mindske administrationen indenfor hele det offentlige område. I samme forbindelse skal folkeoplysningsarbejdet styrkes.

Vort land og dets befolkning skal som verdensborgere ledes i respekt for demokratiet og befolkningens medansvar, således at landet ledes udfra befolkningen og dets behov og for at sikre at alle er lige. Derfor er koalitionspartierne også blevet enige om at der skal nedsættes et koordinationsudvalg, der skal sikre realisering af koalitionens målsætninger.

Koalitionspartierne er enige om at det allerede igangsatte arbejde med udarbejdelse af en forfatning med henblik på statsdannelse skal fortsætte i valgperioden, hvor partierne skal have frihed til at bestemme, hvem det vil have som medlem af kommissionen.

I respekt for demokratiet og for at sikre en mere retfærdig repræsentation er koalitionspartierne blevet enige om at revurdere loven om valg til Inatsisartut.

Koalitionspartierne lægger afgørende vægt på at arbejde tro mod vort land og dets befolkning på alle måder. Vort land skal nemlig være et sted hvor befolkningen kan føle sig hjemme, uden forskelsbehandling, i tryghed, og arbejde sammen.

Du kan læse hele aftalen ved at følge dette link.

Velkommen til debatten
  • Sermitsiaq.AG ønsker en konstruktiv og god debattone blandt vores læsere uanset uenigheder. Overtrædelse af vores debatregler kan føre til udelukkelse.
  • Anmeldelser af grove kommentarer kan ske ved at klikke på "rapporter" eller ved at ”markere som spam”.

Forsiden lige nu

SENESTE NYHEDER