Gå til hovedindhold

Koalitionen i fare for at gå i opløsning

Siumuts medlemmer af Finansudvalget står sammen med oppositionen i kravet om alternativ finansiering af indførsel af en satstilpasningsprocent, der skal give især landets ældste økonomiske forbedringer

Mens Siumut altså sammen med oppositionen kræver en anden måde at finansiere tiltaget, forsøger Demokraatit at tale Siumut til fornuft med en appel om fælles fodslag, men parterne er meget langt fra hinanden – så langt, at risikoen for koalitionens overlevelse er i overhængende fare.

Afgiftsbetalt satstilpasning afvises

Sagen i sin enkelthed er at alle partierne i Inatsisartut er enige om at det er på tide at komme med indrømmelser til landets ældste borgere og førtidspensionister. De har nemlig ikke fået deres indkomster reguleret igennem mange år. Dette behandles gennem punkt 20, der skal 3. behandles på tirsdag den 12. november.

Indrømmelsen skal ske igennem en anvendelse af en satstilpasningsprocent, der ifølge Naalakkersuisut og Demokraatit skal betales igennem regulering af satser på afgiftsområdet, men
Siumut, Inuit Ataqatigiit og Partii Naleraq har på det kraftigste afvist denne finansieringsform. Således har et bredt flertal i finansudvalget pålagt Naalakkersuisut at finde alternative måder at dække omkostningerne på.

Naalakkersuisut har ignoreret flertallets krav

Men nu op til tirsdagens 3. behandling, viser det sig at Naalakkersuisut, ifølge flertallet i Finansudvalget end ikke engang har iværksat et arbejde for at imødekomme flertallets krav:

- Udvalget må konkludere, at det ikke er lykkedes Naalakkersuisut at finde finansiering til det ændringsforlag udvalget har opfordret Naalakkersuisut til at fremsætte til forslagets 3. behandling.
Der var end ikke igangsat et sådant arbejde. Udvalget finder dette stærkt kritisabelt, da det netop er af denne grund forslagets 3. behandling blev udsat til efterårssamlingen. Udvalget kan konstatere, at det der er uenighed om er, hvorvidt der skal ske automatisk regulering, sådan som Naalakkersuisut har foreslået, eller om der fortsat skal være mulighed for løbende regulering, når der er behov for dette. Det er det sidstnævnte, der er gældende i dag.

Det andet forhold i sagen er, hvordan udvalgets opfordring til Naalakkersuisut om at fremsætte ændringsforslag skal finansieres. Denne del er, som det er nævnt ovenfor, slet ikke igangsat. Efter
udvalgets mening kan det nås endnu, da finanslovsforhandlingerne endnu ikke er afsluttet.

Udvalget skal på det kraftigste opfordre Naalakkersuisut til at igangsætte forhandlingerne, sådan som det var meningen med udsættelsen af forslaget, skriver Hermann Berthelsen (S), Karl Kristian Kruse (S), Henrik Fleischer (S), Peter Olsen (IA) Múte Bourup Egede (IA) og Jens Napaattooq (PN) i deres flertalsudtalelse.

Demokraatit alene i Finansudvalget

Demokraatits medlem af Finansudvalget, Malene Vahl Rasmussen er ene om at støtte Naalakkersuisuts finansieringsforslag ligesom partiet støtter Naalakkersuisut, der gerne vil fjerne forslaget fra dagsordenen såfremt Siumut og oppositionen fastholder kravet om undersøgelse af
en alternativ finansieringsmodel.

- Vi vil jo alle gerne give indrømmelser til især de ældre, men det er yderst uansvarligt af flertallet i Finansudvalget at tvinge Naalakkersuisut til at fjerne finansieringsdelen af forslaget, vi ved nu at der er tale om at vi risikerer et underskud på flere hundrede millioner kroner, som landskassen risikerer at lide et tab på, hvis ikke vi i samme åndedrag med udgiftskrævende forslag også kommer med forslag til hvordan udgifterne skal dækkes, understreger Malene Vahl Rasmussen (D).

Adspurgt om hvilke konsekvenser det kan have for Demokraatits forhold til koalitionen, vil hun ikke komme ind på, da der stadig pågår forhandlinger:

- Vi har nogle dage til at forsøge at nå frem til enighed, så muligheden for en, ifølge os, fornuftig løsning er stadig åben, men det er alvorligt når Siumut sammen med oppositionen udenom støttepartiet i den grad er i stand til at tilsidesætte koalitionens og vores fælles målsætninger om en finanslov i balance, påpeger Malene Vahl Rasmussen (D) overfor Sermitsiaq.AG.

Varsel om tre cifret millionunderskud

Malene Vahl Rasmussen (D) uddyber i sin mindretalsudtalelse om faren for 3 cifret millionunderskud:

- Efter 2. behandlingen af det foreliggende lovforslag har udvalget modtaget et desværre fortroligt stemplet brev fra Naalakkersuisut (fremhævet af red.). I dette brev oplyser Naalakkersuisut, at der selv efter pris- og lønreguleringen af bloktilskuddet fra staten forventes at være et betydeligt tre-cifret millionbeløb i underskud på den kommende finanslov over dennes 4-årige periode. Dette underskud skal selvfølgelig først dækkes, før det kan blive relevant at lægge flere udgifter ind i den kommende finanslov.

- Denne viden om et stort underskud var ikke kendt for Finans- og Skatteudvalgets medlemmer, da vi afgav betænkning til 2. behandlingen af dette lovforslag, men på baggrund af denne viden er vi som ansvarlige medlemmer af Finans- og Skatteudvalget naturligvis forpligtede til at genoverveje vores standpunkter.

- På baggrund af de nye oplysninger fra Naalakkersuisut mener vi derfor, at det eneste ansvarlige her og nu er at vedtage dette lovforslag i sin oprindelige form til efterårssamlingen. Så kan vi i god ro og orden sammen finde frem til, hvordan vi kan finde en anden finansiering til satsreguleringen af alders- og førtidspensionerne, som vi alle ønsker.

- Og hvis ikke der kan findes en anden finansiering? Lad os være realistiske. Så må vi jo se i øjnene, at der bare ikke var råd til dette lovforslag, og give Naalakkersuisut mulighed for at trække det
tilbage. Eller også̊ må vi bide i det sure æble og acceptere en pris- og lønregulering af de nævnte afgifter. Men vi kan ikke blot lukke øjnene for problemerne og håbe på, at andre løser dem for os. Naalakkersuisuts koalitionsaftale fastslår, at der skal føres en balanceret finanspolitik. Det var en af de væsentligste grunde til, at vi fra Demokraternes side kunne indgå̊ som støtteparti bag Naalakkersuisut. Demokraterne skal stærkt appellere til, at medlemmerne af koalitionens partier vender tilbage til dette økonomisk sunde udgangspunkt, således at vi sammen kan finde en
fornuftig løsning, som kan skabe et bredt flertal. På denne baggrund indstiller Demokraterne, at lovforslaget vedtages i sin oprindelige form til EM20l9.

Vi har forgæves forsøgt at indhente kommentar fra formanden for finansudvalget, Hermann Berthelsen (S), men med henvisning til heftig travlhed med især finanslovsforhandlingerne, har
han ikke ønsket at udtale sig på nuværende tidspunkt.

Velkommen til debatten
  • Sermitsiaq.AG ønsker en konstruktiv og god debattone blandt vores læsere uanset uenigheder. Overtrædelse af vores debatregler kan føre til udelukkelse.
  • Anmeldelser af grove kommentarer kan ske ved at klikke på "rapporter" eller ved at ”markere som spam”.

Forsiden lige nu

SENESTE NYHEDER