Gå til hovedindhold

Klagenævn: Kritik for overdosering af medicin

Psykiatrisk Patientklagenævn har i 2020 behandlet i alt 12 klagesager om blandt andet tvangsindlæggelse og tvangsbehandling. To sager giver anledning til løftet pegefinger.

Psykiatrisk Patientklagenævn, der behandler indkomne klager fra patienter i den psykiatriske afdeling, der under en indlæggelse har været udsat for en af de anførte former for tvang, har behandlet i alt 12 sager i 2020.

Det fremgår i patientklagenævnets årsberetning for 2020, som er offentliggjort på landslægeembedets hjemmeside.

I ti af de tolv sager har det psykiatrisk patientklagenævn godkendt det påklagede tvangsindgreb, lyder det. Men to sager har givet anledning til en løftet pegefinger og til at præcisere eller genfortolke reglernes anvendelse i praksis.

Sagerne drejer sig om tvangsmedicinering og en beslutning om at overflytte en patient til Skejby Sygehus, hvilket ikke overholder de gældende regler.

Screenshot, landslægeembedet

For høj dosis uden godkendelse

I en sag om tvangsmedicinering lyder patientklagenævnet afgørelse, at tvangsindgrebet var sket med urette.

- Nævnet fandt, at der i den konkrete sag ikke var begrundelse for, at medicineringen var nødvendig, at der var givet en større dosis end anbefalet, og at medicineringen først efterfølgende blev godkendt af overlægen på Psykiatrisk Afdeling, lyder kritikken.

I en sag om overflytning af en patient fra Grønland til Skejby Sygehus har psykiatrisk afdeling besluttet overflyttelsen på trods af, at patienten er dømt til behandling på grønlandsk sygehus. Patienten kunne således kun overflyttes, hvis vedkommende vurderes farlig for sine omgivelser.

- Efter en påtale fra Det Psykiatriske Patientklagenævn blev overflytningen begrundet med, at patienten havde fremsat trusler om vold og drab, samt fysiske slag og spark mod personalet på afdelingen, hvorved det havde været nødvendigt med fiksering af patienten.

- Det Psykiatriske Patientklagenævn fandt herefter, at farlighedskriteriet var opfyldt, hvorfor overflytning kunne ske, lyder afgørelsen.

Principiel problemstilling

Sagen om overflytning af en patient og en anden sag om samme problematik har givet psykiatrisk patientklagenævnet hovedbrud, da sagerne har givet anledning til at tage stilling til særligt et principielt spørgsmål om overflytning af patienter. 

- Det ene tilfælde drejede sig om overflytning af en patient til Skejby Sygehus, hvor der var truffet en beslutning, der gik imod det, som patienten var dømt til ved domstolene, ligesom der var sket tvangsmedicinering uden overlægen på Psykiatrisk Afdeling på Dronning Ingrids Hospitals stillingtagen hertil, hvilket gav anledning til væsentlig kritik fra Nævnets side.

- I det andet tilfælde, havde Psykiatrisk Afdeling indledningsvist truffet beslutning om at overflytte en indlagt patient til et dansk hospital på behandlingsindikation, lyder det.

Men efter patientens advokat tog kontakt til patientklagenævnet, som derefter indskærpede overfor psykiatrisk afdeling om, at der ikke kan ske tvangsmæssig overflytning af patient, medmindre patienten vurderes farlig, blev beslutningen om overflyttelse omgjort.

Psykiatrisk patientklagenævn består af formand, advokat Kista Høegh Niclasen, lægelige medlem landslæge Henrik L. Hansen og medlem Esekias Therkelsen fra Sugisaq.

Velkommen til debatten
  • Sermitsiaq.AG ønsker en konstruktiv og god debattone blandt vores læsere uanset uenigheder. Overtrædelse af vores debatregler kan føre til udelukkelse.
  • Anmeldelser af grove kommentarer kan ske ved at klikke på "rapporter" eller ved at ”markere som spam”.

Forsiden lige nu

SENESTE NYHEDER