Skip to main content

Tanbreez aamma Naalakkersuisut akornanni isumaqatigiinnerit angusaqarfiulersut

Killavaat Alannguanni suliniummut qanittukkut nutaarsiassatsialaqarnissaa, Múte Bourup Egedep neriuutigaa

Aatsitassanik ujaasinermut ingerlatseqatigiiffiup Tanbreezip aamma Aatsitassaqarnermut Naalakkersuisoqarfiup akornanni isummat pitsaasuinnaasimanngillat.

Aatsitassanut naalakkersuisunngorlaap Múte Bourup Egedep (IA) aamma Tanbreezip akornanni ataatsimiittoqareersorlu isumaqatigiikkiartortoqarpasippoq.

Atuaruk: Barnes: Kalaallit Nunaata 1 milliard dollarsit annaavai

Arriippallaarneq isornartorsiorneqartoq
Tanbreezip pisortaata, Greg Barnesip, naalakkersuisoqarfik kigaappallaarnerarlugu uteqqattaaraluni isornartorsiortarpaa.

Siornali apriilimi Tanbreezip Killavaat Alannguanni piiaanissamut qinnuteqaataa itigartinneqarmat, isumagissaarneq ajortinneqavissorpoq.

Tanbreezip piffissami kingusinnerusumi aatsitassat qaqutigoortut piiarneqartut pingajorarterutinngorlugit annertusisinnaanerat, tassani tunngavilersuutigineqarpoq.Taamaalillunilu suliaq aallaqqaataaneerneqaratarsinnaanngorluni.

Atuaruk: Tanbreezip aatsitassarsiornissamut qinnuteqaataa akuerineqanngilaq

Oqaloqatigiinneq
Kingornali Tanbreezip aamma aatsitassanut oqartussaqarfiup akornanni ingerlatseqatigiiffiup soorlu avatangiisinut nalilersuinerit (VVM) aamma  suliassap inuiaqatigiinni piujuartitsiviusumik sunniuteqamissaanik nalilersuinermut (VSB) allagartat nutarternissaat pillugit oqaloqatigiittoqareerpoq.

Aatsitassanut naalakkersuisup Múte Bourup Egedep (IA) aamma Tanbreezip akornanni ataatsimiinnermi ingerlatseqatigiiffik aatsitassanik qaqutigoortunik piiaanissamut qinnuteqaatip suliarinerani sumut killinnerluni nassuiaateqarpoq.

- Tanbreez Kujataani aatsitassarsiorfimmut suliniutaavoq neriulluarnartoq. Taamaattumik ataatsimoorluni aqqutissamiittut ujaqqat kingulliit piiassagivut, Naalakkersuisut aamma Tanbreez isumaqatigiipput, taamaalilluta aatsitassarsiorfiup pilersinneqarnissaa piviusunngortinneqarsinnaassammat, Múte Bourup Egede ataatsimiinnerup kingorna oqarpoq.

Atuaruk: Kujataani aatsitassarsiornikkut iliuuseqartoqarnissaa Sulisitsisut piumasaraat

Suliffeqarfinnut pingaaruteqartoq
Sumiiffimmut annertuumik pingaaruteqalersinnaasoq, taanna isumaqarpoq, taamaattumillu Tanbreezimit allagartat nutartikkat takunissaanut qilanaarpoq. 

Suliassap siumut ingerlanissaata qulakkeernissaa Naalakkersuisunut aalajangiisuulluinnarpoq, tassami tamanna najukkami suliffissanik siuariartortitsinermillu pilersitsisussaavoq, naalakkersuisoq oqarpoq.

Atuaruk: Tanbreez Naalakkersuisunik suli isumaqatiginninniarpoq

Suna tamarmi ilisimatitsissutigineqassaaq
Múte Bourup Egedelli naqissuserpaa, piiaaffiliornissamut akuerineqannginnermi pappialarsorneq iluarsineqaqqaassasoq.

- Illuatungaanit isigalugu aatsitassarsiorfinnut suliassat pisariusut taamaattut tamakkiisumik tunngaveqartumik isummerfigineqartassasut, Naalakkersuisut piumasaqaatigaat.

- Pissutsit arlalippassuit sammivinnut taakkununnga tamaginnut sammisinnaapput, taamaattumillu pissutsit taakkua tamarmik pitsaasumik paasinarsisinneqarsimanissaat Naalakkersuisut pingaartippaat, aatsitassanut naalakkersuisoq, Múte Bourup Egede (IA) naqissusiivoq.

Velkommen til debatten
  • Oqallinneq malinnaaffigalugulu peqataaffigerusukkukku cookie akuerissavat.
  • Sermitsiaq.AG-p atuartartut akunnerminni isumaqatigiinngikkaluarpataluunniit kissaatigaa, pitsaasumik oqallittoqartarnissaa. Oqallinnissamut malittarisassavut unioqqutinneqarpata oqallinnermut peqataaqqusaajunnaartitsisoqarsinnaavoq.oq .
  • Peqqarniitsumik oqaaseqartoqarsimaneranik nalunaarutiginnittoqarsinnaavoq, "rapporter" toorlugu imaluunniit ”markere som spam” toorlugu”.

Forsiden lige nu

SENESTE NYHEDER