Skip to main content

Takussutissaq: Isumalioqatigiissitap suleriusissaa aana

Inatsimmik tunngaviusussamik ataatsimiititaliortoqarnissaanut najoqqutassaq siunnersuuterpassuaqarpoq. Inatsisartullu taanna atorneqassanersoq aalajangiiffigissavaat.

Suleriaasissamut siunnersuutit aqqanilinngorlugit immikkoortitaarneqarput. Immikkoortup aappaani namminiilivinnissamut siunnersuutit pingasuupput. Siunnersuullu ataaseq aamma immikkut immikkoortuaraqarluni.

Siunnersuutit tamaasa uani atuakkit:

1: Kalaallit Nunaata aaqqqissuussaaneranut aqunneqarneranullu maleruagassanik tunngaviusussanik piareersaasoqarnissaa Inatsisartunit Naalakkersuisunillu kissaatigineqarmat, inatsisinut tunngaviusussanut kalaallit isumalioqatigiissitaannik pilersitsisoqarpoq. Isumalioqatigiissitaq katiterneqassaaq politikkikkut amerlasuunit sinniisuuffigineqartumik isumalioqatigiissitaq kissaatigineqarluni, partiit allanut naleqqiuttumik sinniisoqarlutik. Inuit kalaallit aamma Kalaallit Nunaat pillugu suliamut ilisimasaqarneq aamma piukkunnaateqartumik paasisimasaqarneq aamma nunap aaqqissuussaaneranut aqunneqarneranullu maleruagassanut tunngaviusussanut missingersuusiorluni sulinermut ilaatinneqassaaq. Inatsisinut tunngaviusussanut isumalioqatigiissitaq Kalaallit Nunaata aaqqissuussaaneranut aqunneqarneranullu maleruagassanut tunngaviusussanut missingersuusiussaaq, isumalioqatigiissitap suliani naammassippagu tamarmiutillugu saqqummiunneqartussaq.

2.a: Isumalioqatigiissitaq immikkoortunut marlunnut piffissani marlunni assigiinngitsunut Kalaallit Nunaata aaqqissuussaaneranut aqunneqarneranullu maleruagassanik tunngaviusussanik siunnersuusiussaaq, nunap aaqqissuussaaneranut aqunneqarneranullu maleruagassani tunngaviusussani immikkoortup ilaa siulleq namminersornerup nalaani atuutilersinnaalluni aamma Kalaallit Nunaat eqqarsaatigalugu danskit inatsisinut tunngaviusunut tapiliussaalluni, danskit naalagaaffiata sinaakkusiussaasa iluanni. Nunap aaqqissuussaaneranut aqunneqarneranullu maleruagassanut tunngaviusussanut immikkoortup aappaa Kalaallit Nunaat inatsisinit tunngaviusunit aamma danskit naalagaaffiannit anippat kalaallillu inuit namminerisaminnik naalagaaffimmik namminiilivissumik pilersitsippata aatsaat atulersinneqassaaq. Nunap aaqqissuussaaneranut aqunneqarneranullu maleruagassanut tunngaviusussanut missingersuusiami inatsiseqarfiusup assinganut allanik aalajangersakkanik piareersaasoqassanersoq isumalioqatigiissitap nammineq nalilerlugulu aalajangissavaa. Taamaalilluni nunap aaqqissuussaaneranut aqunneqarneranullu maleruagassani tunngaviusuni immikkoortup assingani piffissami danskit naalagaaffianiinnerup nalaani atuuttunik aalajangersagaqarluni, aamma aalajangersakkat nutaat aatsaat namminiilivittoqalerpat taarsiullugit atuutilernissaannut piareersimallutik. Imaluunniit assersuutigalugu nunap aaqqissuussaaneranut aqunneqarneranullu maleruagassani tunngaviusuni immikkoortunut ataasiakkaanut tamanut ataasiinnarmik aalajangersagaqarluni. Aalajangersakkat ilai piffissami danskit naalagaaffianiinnerup nalaani atuutissapput, aalajangersakkallu sinneri Kalaallit Nunaat namminiilivippat atuutilissallutik.

2.a.+: Inatsisinut tunngaviusussanut isumalioqatigiissitap kalaallit nunaata aaqqissugaaneranut aqunneqarneranullu maleruagassanik tunngaviusussanik sulineranut Inatsisinik Atortitsinermut ministereqarfik peqataatissavaa, taamaalilluni nunap aaqqissugaaneranut aqunneqarneranullu maleruagassanut tunngaviusussanut aalajangersakkanut missingiussat ingerlaavartumik Inatsisinik Atortitsinermut ministereqarfimmit nalilersorneqarsinnaaneri qulakkeerneqarlutik. Taamaalilluni nunap aaqqissugaaneranut aqunneqarneranullu maleruagassanut tunngaviusussanut missingiutip imaa inatsisini tunngaviusuni sinaakkusiussat iluaniissinnaaneri qulakkeerneqarluni. Inatsisinik Atortitsinermut ministereqarfiup peqataatinnera qanoq ittuussanersoq isumalioqatigiissitap aalajangissavaa.

2.b: Isumalioqatigiissitaq Kalaallit Nunaata aaqqissuussaaneranut aqunneqarneranullu maleruagassanik tunngaviusussanik siunnersuusiussaaq, ullormi Kalaallit Nunaat naalagaaffittut namminiilivilerpat atuutilertussanik. Isumalioqatigiissitaq nunap aaqqissuussaaneranut aqunneqarneranullu maleruagassanut tunngaviusussanut missingersuusiussaaq, tassani siunertaq tassaassalluni kalaallit nunaata naalagaaffittut namminiilivissoq namminerlu aalajangiisinnaasoq pillugu inatsisitut pingaarnerpaatut inuit oqartussaaqataanerisigut akuerineqartussaq. 

2.b.+: Kalaallit Nunaata namminiilivinnera atuutilerpat Kalaallit Nunaata naalagaaffimmik allamik pituttugaanngitsumik atassuteqalersinneranik periarfissiisumik inatsisinut tunngaviusussanut isumalioqatigiissitaq aalajangersakkanut missingersuusiussaaq.

3: Isumalioqatigiissitap sulinini nammineq aaqqissuutissavaa, tassunga ilanngullugu suleqatigiissitanik pilersitsisoqarsinnaanera. Isumalioqatigiissitaq sulinermini atugassaminik kalaallit nunaanni qitiusumik allaffissuarmiit, kalaallit nunaanni inuiaqatigiinnit aamma Kalaallit Nunaata avataanit immikkut ilisimasalinnik paasissutissanillu pissarsiniarsinnaavoq – aalajangersimasunik suleqataagallartussanillu.

4: Naalakkersuisut isumalioqatigiissitami ilaasortassanik X-inik amerlassuseqartunik toqqaassapput, partiinit immikkoortunillu Inatsisartuniititaqartunit inassuteqartoqarneratigut, partiit immikkoortullu Inatsisartuni sinniisoqarnerat naapertorlugu. Ilaasortassatut inassutigineqartut akornanni, isumalioqatigiissitami kina siulittaasuussanersoq Naalakkersuisuni partii naalakkersuisuni siuttuusoq inassuteqassaaq. Ilaasortassatut inassutigineqartut akornanni kina isumalioqatigiissitami siulittaasup tulliussanersoq Inatsisartuni illuatungiliuttuni partiit anginersaat inassuteqassaaq. Inatsisinut tunngaviusussanut isumalioqatigiissitami ilaasortaq ataaseq qinigassanngorteqqinngippat imaluunniit Inatsisartunut qinersinermi Inatsisartunut qinigaaqqinngippat ilaasortaq isumalioqatigiissitamit tunuartariaqassaaq. Isumalioqatigiissitami ilaasortat avataani soqutigisat apeqqutaatinnagit sulissapput.

5: Inatsisinut tunngaviusussanut isumalioqatigiissitamut aalajangersimasumik aggersitanik 2- 4-nik Naalakkersuisut toqqaassapput. Siulittaasoqarfik isumalioqatigiissitamut aalajangersimasunik aggersitanik marlunnik toqqaassaaq. Allat paasisimasallit tassaasinnaasut pisortani oqartussaqarfinniit, soqutigisaqaqatigiit kattuffiinit sinniisut/immikkut ilisimasallit, najukkani qinikkat, inuit isumalluutit allalluunniit siulittaasoqarfiup qaaqqusineratigut isumalioqatigiissitap sulineranut aggersaagallartutut peqataasinnaapput. Aggersitat naliliinitik aamma oqaasertanut siunnersuutitik/missingiutitik saqqummiussinnaavaat, inatsisinullu tunngaviusussanut missingiut pillugu pissutsit kimillit aalajangiiffigineranni peqataanatik.”

6: Isumalioqatigiissitap sulinermini nunap immikkoortui tamaasa tikissavai. Innuttaasut naapinnissai, eqqarsaasersuutaagallartut saqqummiunnissai aamma isumalioqatigiissitap suliarisaasa tunngaviusumik sammisat pingaaruteqartutigullu eqqarsaasersuutit ilaanut qisuariarnerit pissarsiariniarnissaat isumalioqatigiissitap isumagissuai. Avataaniit ilisimasanik isumassarsiassanillu pissarsiniarluni ataatsimeersuarnermik aaqqissuussisoqarnissaanik isumalioqatigiissitaq aalajangiisinnaavoq, kisianni aamma naalagaaffimmi inatsiseqarnikkut sammisat, tunngaviit pingaartitallu tunngaviusumik attuumassuteqartut aamma oqallisiginiarlugit, aamma tamakku pillugit eqqarsaasersuutit kalaallit nunaanni inunnut annertuutigut ilisaritinneqarneranni peqataaniarluni.

7: Kalaallit Nunaanni innuttaasut tamarmik, tassunga ilanngullugit meeqqat inuusuttullu, tassunga ilanngullugit inuit Inatsisartunut qinersinermi taasisinnaatitaasut, inatsisinut tunngaviusussanut isumalioqatigiissitamut siunnersuutinik saqqummiussinissamut pisinaatitaaffeqarput. Isumalioqatigiissitami ilaasortat, siulittaasoqarfik aggersitallu aalajangersinnaapput siunnersuut taamatut ittoq isumalioqatigiissitami qaqinneqassasoq, siunnersuut isumalioqatigiissitami suliareqqinneqarnissaanut tulluarpat.Isumalioqatigiissitaq nittartakkamik pilersitsissaaq, inuit amerlanerit ilaasut innuttaasut siunnersuutitut nassiussaat tassani atuarsinnaallugit.

8: Isumalioqatigiissitap sulinerani isumalioqatigiissitamik kiffartuussinissamut tulluartumik annertussusilimmik allattoqarfimmik Naalakkersuisut pilersitsissapput. Allattoqarfik aningaasanut inatsimmi Inatsisinut tunngaviusussanut isumalioqatigiissitap pingaarnertut kontoa aqqutigalugu aningaasalersorneqassaaq.

9: Killilersugaanngitsumik oqalliffiusinnaasunik apeqquteqarfiusinnaasunillu allanut oqaatigeqqusaanngitsunik ataatsimiinnernik ingerlatsinissamik pissutissaqartumik isumalioqatigiissitaq pisariaqartitsisinnaavoq. Tamanulli ammanissaq Inatsisartullu ilanngutitinnissaat eqqarsaatigalugit inatsisinut tunngaviusussanut missingiummik inaarutaasumik annertunerusumik piginneqataanissaq aamma pingaartinneqartariaqarpoq. Inatsisinut tunngaviusussanut isumalioqatigiissitaq isumaliutissiissummini inatsisinut tunngaviusussap inaarutaasumik aalajangiiffiginissaanut atuutilernissaanullu inuit oqartussaaqataanerisigut suut aqqusaarneqarsimanissaat pillugit siunnersuuteqassaaq. 

10: Tunngavigineqarpoq isumalioqatigiissitap pilersinneqarneraniit piffissap ukiut pingasut qaangiutsinnagit sulinini naammassissagaa aamma Kalaallit Nunaata Aaqqissuussaaneranut Aqunneqarneranullu Maleruagassanut Tunngaviusunut Missingersuummik imaqartoq isumaliutissiissutini saqqummiutissagaa. Tamanna pisariaqassappat isumalioqatigiissitap piffissaq suliffigisami sivitsortinnissaanut periarfissaqarpoq.

11: Inatsisinut Tunngaviusussanut Isumalioqatigiissitaq aningaasanut inatsimmi konto pingaarneq aqqutigalugu aningaasalersorneqassaaq, aamma aningaasanut inatsisip akuersissutigineqarneratigut aalajangersarneqarluni. Inuit taasitinnerinut aningaasat konto pingaarneq immikkoortoq aqqutigalugu immikkoortinneqassapput.

Velkommen til debatten
  • Sermitsiaq.AG ønsker en konstruktiv og god debattone blandt vores læsere uanset uenigheder. Overtrædelse af vores debatregler kan føre til udelukkelse.
  • Anmeldelser af grove kommentarer kan ske ved at klikke på "rapporter" eller ved at ”markere som spam”.

Forsiden lige nu

SENESTE NYHEDER