Skip to main content

Nunatta oqaluttuarisaanerani inissianut pilersaarut annerpaaq

Kommunalbestyrelsi tamarmiusut ataatsimoorlutik ''Kommuneqarfik Sermersuup oqaluttuarisaanerani suliniut annerpaamik'' taasaminnik tapersersuipput. Inissialiornermut pilersaarut 4-5 milliardit koruuninik akeqassaaq.

Suliniutip illoqarfiit pingaarnersaat aningaasaqarnikkut ineriartorneranik qulakkeerinnissaaq, taakkulu inissiat, atuarfiit, paaqqinnittarfiit, atuareernerup kingorna paaqqinnittarfiit aamma sullorsuarmik nutaamik ilaqarput, aap, illoqarfiup immikkoortua nutaarluinnaq, tamakku Nuummi kommunimi ataatsimiittarfimmi marlunngornerup ullaatungaani saqqummiunneqartut ilaannaraat.

Illoqarfiup immikkoortua nutaaq
Pilersaarut malillugu ukiut arfineq-pingasut qaangiuppata inissiat 1600-t nutaat piareersimassapput, taamaalilluni illoqarfiup immikkoortua nutaaq pilersinneqassaaq. Illoqqarfiup immikkoortua Siorarsiorfik pilersaarut naapertorlugu 5000-nik inoqassaaq.

Atuarferujussuaq nutaaq 1200-nik atuartoqarsinnaasoq aamma sanaartorneqassaaq. Hans Lyngep Atuarfia aamma Qinngutsinniittoq allineqassaaq, taamaalilluni atuartut 400-nik ilaneqarsinnaaniassammata.

Suliniut Siorarsiorfik Aalasuliaq uani takuuk

- Nuuk illoqarfiup immikkoortuanik nutaamik ilallugu nalunanngiivissumik inissaaleqinermut iluaqutaassaqaaq, inissianik ingerlatseqatigiiffik Iserit naqissusiivoq.

Atuaruk: Innuttaasut affaat Nuummi najugaqassapput

Asii Chemnitz Narupip tusagassiortunik katersortitsinermi ilisimatitsissutigaa, inissialiornissamut suliniuterujussuaq ataatsimut ingerlatseqatigiiffimmit suliarineqassasoq. 

- Nunani avannarlerni aningaaserivik aamma aningaasaliisartut oqaloqatigaagut, maannamullu isumaqatiginninniutigisimasagut piviusorsiortupilussuupput, Asii Chemnitz Narup oqarpoq. Inissianit taakkunanit 1600-nit qassit init attartortakkat nalinginnarmik iluaqutaassanersut oqaatigisinnaannginnerarpaa. Kisianni sisamarterutaat pingajorarterutaallu naliliiffigineqarput.

Aamma takuuk: Illoqarfiup immikkoortua pillugu nittartagaq

Kikkut aningaasaliissanersut ilisimaneqanngitsoq
Sanarfinermut Avatangiisinullu Aqutsisoqarfimmi pisortap, Mike Jakob Kristensenip nassuiarpaa, kikkut oqaloqatiginerlugit maanna oqaatigisinnaannginnerarpaa.

- Ingerlatseqatigiifferujussuaq sanaartortitsisartunik amerlasuunik peqataaffigineqartoq tunuliaqutaassasoq naatsorsuutigaarput, Mike Jakob Kristiansen oqarpoq. Akia 4-5 milliardiusoq kommunip kisimi akilissanngilaa. Aningaasaliisartut namminersortut suliniutip ilaanut akisussaassapput. Inissiat pisortanit pigineqartut aamma nammineq pigineqartut akuleriittut sanaartorneqassapput.

- Ukiaanerani 2017-imi ingerlatseqatigiiffimmut sanaartortitsisussamut pilersaarutip piareernissaa naatsorsuutigaarput, sanaartornerullu 2018-imi aallartinneqarnissaa neriuutigaarput, Mike Jakob Kristiansen nassuiaavoq.

Ingerlatseqatigiiffik ataatsimoortoq
- Ingerlatseqatigiiffik atortussanik pisariaqartunik sanaartorsinnaasumik suliffeqarfissualiornissaa ilaatigut piumasaqarfiginiarparput. Najukkami sulisut aamma atorneqassapput. Sullorsuaq suliaq immikkoorpoq, ingerlatseqatigiiffik tassani sullorsuup eqqaani inissianik sanaartorsinnaassaaq, Asii Chemnitz Narup nassuiaavoq.

Kommunalbestyrelsimut ilaasortaq, Justus Hansen Demokraatineersoq, videokkut attaveqarluni suliniut ima oqaaseqarfigaa:

- Kommuneqarfik Sermersuup 2009-mi kommunerujussuanngortinneqarmalli taama pingaaruteqartigisumik suliniuteqartoqarnikuunngilaq.

Kommunimut tamarmut iluaqutaasussaq
Pilersaarut kommunimut tamarmut, Nuummiinnaanngitsoq iluaqutaasussaq isumaqarpoq.

Borgmesteri Asii Chemnitz Narup pilersaarutinut annertuunut saqqummiussisoq oqarpoq:

- Partiit tamarmik suliap ingerlarnga tamaat assigiimmik sammiveqarlutik anguniagaqarlutillu sulinikuupput, pissutigalugu anguniagaq partiimiit suminngaanneernermiit nalinginnaasumilluunniit suleqatigiinnermiit pingaaruteqarnerulluinnarmat. Kommunimut aammalu illoqarfimmut pingaarnermut takorluukkat kommunalbestyrelsip tamakkiisup tunuliaqutaanissaa, maannakkullu illoqarfimmik inerisaanermik pilersaarummi suliniutit tigussaalluinnartut pillugit aamma tapersersuinissaat pingaaruteqarpoq, pissutigalugu Nuummi innuttaasunut inuuniarnikkut pitsannguissammat Kalaallit Nunaannilu ineriartortitsissalluni.

Paaqqinnittarfiit pisoqalisut iluarsartuunneqassapput
Sanaartornerpassuit peqatigalugit paaqqinnittarfiit pisoqalisut iluarsartuunneqarnissaat kommunalbestyrelsip pilersaarutigaa.

Ane Egede Mahæussenip, borgmesterip sinniisussaata aappaata, tusagassiortunik katersortitsinermi oqaluttuaraa, nunaqavissunit suliassaq suliarineqassappat sanasunngorniat amerlanerunissaat pisariaqartoq.

- Nunatsinni nammineq nukissagut atorluartariaqarpagut, Ane Egede Mathæussen oqarpoq.

Asii Chemnitz Natrupip pilersaarut ukiuni marlunni kingullerni piareersarneqarsimasoq naqissuserpaa.

- Orniginarnerulluta siunissaq qulakkiissavarput. Kalaallit Danmarkimiittorpassuit Nunatsinnut angerlassapput. Angerlarnissaat qilanaaraarput. Siunissamut pitsaasumik neriuuteqarpugut. Annertuumik pilersaaruteqassaagut, piviusorsiorlutalu isumaqarpugut.

Namminersorlutik Oqartussanik sinaakkutaasumik isumaqatigiissut
Pilersaarut akuerineqannginnerani aallartinnginneranilu Namminersorlutik Oqartussanik sinaakkutaasumik isumaqatigiissuteqarnikkut pilersaarut aallartisarneqarssaaq, aningaasaliissutillu aningaaserivinnit, pensionskassenit allanillu aningaasaliissutit inissinneqassappata. 

Aamma atuaruk: Illoqarfiup immikkortua nutaaq sullorsuarmik Nuummut atassuteqassaaq

Sermitsiaq aamma tallimanngorpat saqqummertussaq atuariuk. Tassani suliniut annertooq allaaserineqarlunilu unammilligassarpassuit nalilersorneqassapput.

Velkommen til debatten
  • Oqallinneq malinnaaffigalugulu peqataaffigerusukkukku cookie akuerissavat.
  • Sermitsiaq.AG-p atuartartut akunnerminni isumaqatigiinngikkaluarpataluunniit kissaatigaa, pitsaasumik oqallittoqartarnissaa. Oqallinnissamut malittarisassavut unioqqutinneqarpata oqallinnermut peqataaqqusaajunnaartitsisoqarsinnaavoq.oq .
  • Peqqarniitsumik oqaaseqartoqarsimaneranik nalunaarutiginnittoqarsinnaavoq, "rapporter" toorlugu imaluunniit ”markere som spam” toorlugu”.

Forsiden lige nu

SENESTE NYHEDER