Skip to main content

Sakkutooqarfik Nuummi suliffissanik pilersitsissaaq

Kangilinnguit ukiuni 60-ini nunatsinni sakkutooqarfioreerluni matussaaq 

Issittumik Sakkutooqarfiup pilersinenrani Kangilinnguanilu sakkutooqarfiup Nuummut nuunnerani ingerlatsimerut ukiumut 35 million koruunit sioaarneqassagaluartut sakkutooqarfik qullersaqarfittaamini ingerlaneruni inuttaqarnikkut patajaannerulissaaq.

Kangilinnguani sulisut 65-it Nuummi 36-nik Tórshavnimilu sisamanik taarserneqassapput, atorfillii arfineq marluk sakkutuujunngitsunik inuttalerneqassapput ilaatigut angallatini naalakkanik sisamanik sakkutuut naalagaattut inissisimalertussanik. Taamaalillutik sakkutuut atorneqartut suliassavimminnik aallussisinnaanerussapput. 

Nunatsinni sakkutooqarfiup pisortaa kontreadmiral Henrik Kudsk oqarpoq Værnsfælles Arktisk Kommando nuunnermini nunatsinni akuunerulissasoq.  

– Piffissap ingerlanerani atorfiit amerlanerit sakkutuujunngitsunik inuttalerneqartassapput suliassaqarfinni kiffartuussivinni. Tamanna Kalaallit Nunaannut iluaqutaassaaq, suliassaviillu suliarinissaat nukittorsarneqarluni.

Sakkutooqarfimmiit nutaarsiassani ilimagineqarpoq siunissami Issittoq alaatsinaanneqaleriartussasoq. Issittup imartaata angallaffiulernissaa aatsitassanillu piiaaffigilernissaa sakkutooqarfimmut nutaamut annerusunik piumasaqateqarfiulissaaq. Sulisaat qitiusut soorlu nakkutilliinerit, piginnittussaanermik malunnartitsinerit aalisarnermik nakkutilliineq kiisalu ujaaasinerit annaassiniarnerillu aammali isumannaallisaanikkut upalungaarsimanissamillu nutaamik politikkeqanerneq ineriartornermut malinnaassapput.  

Kangilinnguit matussapput
Kangilinnguani inuit 120-130-t aallarpata sakkutooqarfimmik minnerpaaffissamini ingerlanneqarlissaaq. ukiullu arlaqartut qaangiuppata matuneqavilluni.

Umiarsuit immap assiliortut atortullu upernaamut atoqqinneqarnissaminnut piareersimassapput, antenneqarfiillu ukiuni arlalinni atuutiinnassapput Nuummiit ungasianiit aqunneqarlutik, nunatsinni sumiiffimmi allami nutaanik pilersitsinissap tungaanut. 

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjenestep pilersaarutit malillugit Kangilinnguit novembarip 1-ata kingorna matujartuaarnissaa isumagissavaa.  

Velkommen til debatten
  • Oqallinneq malinnaaffigalugulu peqataaffigerusukkukku cookie akuerissavat.
  • Sermitsiaq.AG-p atuartartut akunnerminni isumaqatigiinngikkaluarpataluunniit kissaatigaa, pitsaasumik oqallittoqartarnissaa. Oqallinnissamut malittarisassavut unioqqutinneqarpata oqallinnermut peqataaqqusaajunnaartitsisoqarsinnaavoq.oq .
  • Peqqarniitsumik oqaaseqartoqarsimaneranik nalunaarutiginnittoqarsinnaavoq, "rapporter" toorlugu imaluunniit ”markere som spam” toorlugu”.

Forsiden lige nu

SENESTE NYHEDER