Skip to main content

Siulersuisut nutaat

Naalakkersuisut  marsip 1-aniit Ilisimatusarfimmi siulersuisut nutaat toqqarpaat - ilisimatooq Minik Rosing kiinnat nutaat ilagaat 

Siulersuisunik nutaani ukua peqataalerput: Ilisimatooq Minik Rosing, tusagassiortoq Elna Egede, Nordisk Ministerrådimi siunnersortaaneq Hulda Zober Holm, ilisimatooq Peter N. Allerup, Prodekan Anne Marie Pahuus aamma ilisimatooq Henning Salling Olesen. Kingulleq siusinnerusukkulli siulersuini ilaasortareerluni ingerlaqqippoq. 

Siulersuisut sinneri tamarmik sulisunit toqqarneqartut tassaapput Karen Langgård, ilinniakkani klassiskiusuni ilinniartitsisut sinnerlugit, Mariia Simonsen, ilinniakkat suliffinnut aalajangersimasunut tunngasunut ilinniartitsisut sinnerlugit, Inoqut Kristensen, ilinniakkani klassiskiusini ilinniartut sinnerlugit, Jesse Anthonsen, ilinniakkat suliffinnut aalajangersimasuntu tunngasunut ilinniartut sinnerlugit kiisalu Esekias Therkelsen, teknikkikkut allaffissornikkullu Ilisimatusarfimmi sulisut sinnerlugit. 

- Toqqaaneq Ilisimatusarfimmi aqutsinermut inatsit 1. januar 2008 atortuulersinneqartoq tunngavigalugu ingerlanneqarpoq. Siulersuisut nutaat siulersuisuusimasut aqutsinermi inatsit atortuulersinneqarmalli atuussimasut tunuaqqammertut tunuaniariarmata atuutilerput. Siulersuisuusimasut Ilisimatusarfimmi periusissaq ineriartortissimavaat, taannalu marts 2011-imi akuersissutigineqarpoq.

Ilinniartitaanermut Ilisimatusarnermullu naalakkersuisoqarfik taama nalunaarpoq. 

Læs "Bestyrelse takker af"

- Ilisimatusarfiup anguniagassatut kissaatigisai anguniarlugit inuit siulersuisunut nutaanut toqqarneqartut tassaapput inuit ilisimatusarnikkut, ilinniarnertuut ilinniarfianni ilinniartitsinikkut, pitsaassutsikkut qularnaarinikkut ilisimaneqarluartut tatigineqartullu kiisalu ilinniartitsissutinut Ilisimatusarfimmut naleqquttuni ilisimasariqakkatigut nukittuumik  inissisimasut.

- Siulersuisut taamatut katitigaanerisigut Naalakkersuisut  neriuutigaat Ilisimatusarfimmi ineriartorneq ingerlaannassasoq, ilinniartitsinerillu ingerlareersut takkukkumaartussallu ineriartorteqqinneqarumaartut.

- Siulersuisut taamatut katitigaanerisigut Naalakkersuisut  neriuutigaat Ilisimatusarfimmi ineriartorneq ingerlaannassasoq, ilinniartitsinerillu ingerlareersut takkukkumaartussallu ineriartorteqqinneqarumaartut, ilinniartitaanermut, ilisimatusarnermut nunanillu avannarlernik suleqateqarnermut naalakkersuisoq Palle Christiansen oqarpoq.

Suliassaq: Ajungnitsumik ineriartortuarneq
- Maanna Ilisimatusarfimmi ilinniartitssutit pitsaasumik ineriartortuarniissaasa qulakkeernissaat suliassarilerparsi. Siulersuisut atuleqqammersut Ilisimatusarfimmi ilinniartitsisutitut neqeroorutigineqartut nunani tamalaani qaffasissumik ilinniartitsissutitut pitsaasumik qaffasissuteqarnissaat qulakkiissallugu naammattunik piginnaassuseqartut qularutiginngilara.

 

Siulersuisuusimasut tunuaqqammersut pitsaasumik kinguneqarluartumillu suleqatigisimagatsigit Naalakkersuisut sinnerlugit qujassuteqarfigerusuppakka.

Siulersuisunut ilaasortat arfiniliusut saniatigut aammattaaq tallimat siulersuisunut ilaasortaappupput, taakkualu Ilisimatusarfimmi ilinniartitsisunit, ilinniartunit aammalu teknikkikkut allaffissornikkullu sulisunit toqqagaapput.

Siulersuisut Ilisimatusarfimmi qullersatut inissisimapput, Ilisimatusarfiullu ilisimatusarfittut qaffasissumillu ilinniarfittut soqutigisai suliarissallugit, kiisalu Ilisimatusarfiup ineriartornissaani aaqqissuussaaneranilu maleruagassat aalajangersartassallugit. Siulersuisut Ilisimatusarfiup sulineranut, aningaasatigullu atugassatigut ingerlatsineranut akisussaapput.

Velkommen til debatten
  • Oqallinneq malinnaaffigalugulu peqataaffigerusukkukku cookie akuerissavat.
  • Sermitsiaq.AG-p atuartartut akunnerminni isumaqatigiinngikkaluarpataluunniit kissaatigaa, pitsaasumik oqallittoqartarnissaa. Oqallinnissamut malittarisassavut unioqqutinneqarpata oqallinnermut peqataaqqusaajunnaartitsisoqarsinnaavoq.oq .
  • Peqqarniitsumik oqaaseqartoqarsimaneranik nalunaarutiginnittoqarsinnaavoq, "rapporter" toorlugu imaluunniit ”markere som spam” toorlugu”.

Forsiden lige nu

SENESTE NYHEDER