Skip to main content

Borgmesteri Kuannersuit pillugit: Piviusut takutinneqassapput

Kommuni Kujallermi borgmesteri Kuannersuarni kemiskiusunik akuaaveqartoqarnissaanut isumaqataanngisaannarsimavoq, aatsitassarsiorniarnerli ataatsimut isummerfigitinnagu piviusut takutinneqarnissaat kissaatigaa.

Narsami innuttaasunik ataatsimiisitsineq aalassassimaartunit akornuserneqartarsimasoq

Narsami marlunngormat innuttaasunik ataatsimiisitsisoqarmat katersortarfiup silataani akerliussutsimik takutitsisut nipiliortarsimaqaat. Aatsitassarsiorniarnermut tapersersuisut ikittuinnaat takkussimapput, unnuullu ingerlanera inuppassuarnut misigissutsitigut attortinnarsimalluni.

Qaqortumi Sulisitsisut: Aallartinnermiit eqqortumik suliarineqassaaq

Qaqortumi Sulisitsisut avatangiisinut aatsitassanullu inatsit malinneqarpat Kuannersuarni aatsitassarsiorniarneq ajornatorsiutaassangatinngilaat, isumaqarpulli isumaqatigiissutit erseqqissuussasut aamma kujataani allatigut inuussutissarsiornermut sunniuteqassanngitsut.

GM politikkikkut eqqissisimanngitsumik pisoqarneranut oqaaseqarusunngitsoq

Greenland Mineralsimit Demokraatit naalakkersuisooqataajunnaarneranni politikkikkut qularnartumik inissisimasoqalernera oqaaseqarfigineqarusunngilaq.

Narsami innuttaasunik ataatsimiisitsinissaq siulleq taamaatiinnarneqarpoq

Silap suli anorlingaatsiarnera pissutigalugu Namminersorlutik Oqartussanit, Aarhus Universitetimit aamma Greenland Mineralsimit ataatsiimeeqataasussat Narsami ataatsimiisitsinissamut siullermut Qaqortumiit ingerlariaqqissinnaanngillat. Unnummut arfineq-marlunut ataatsimiisitsinissaq pilersaarutaasutut ingerlanneqassaaq.

Aatsitassarsiornissamut paasissutissat innuttaasunit nalornissutaapput

Narsarsuarmi Kuannersuit pillugit suliniut pillugu tusarniaasoqareersoq Uraani Naamik aamma savaatillit peqatigiiffiata suliniut pillugu suli apeqqutissaqaraluarput. 

Aaqqissuisuuneq innersuussivoq: Aatsitassanut immikkut ilisimasalik: Nalunaarusiaq tatiginanngilaq 

Greenland Minerals avatangiisinut sunniutissanik nalilersuinermi nammineerluni allattuuvoq, tamannalu uppernassusianut ajornartorsiutaasoq, aatsitassarsiornermut immikkut ilisimasalik isumaqarpoq, taassuma apeqqutinut thoriumimut aamma fluorimut amerlanerusunik akissuteqartoqarnissaa ujartorpaa. Tamatumunnga peqatigitillugu Naalakkersuisut kajumissaarpai, aatsitassarsiortitseqatigiiffimmut ukiuni 37-ni piiaanissamut akuersissuteqannginnerminni eqqarsarluaqqullugit.

Tusarniaaneq siulleq eqqissisimasumik ingerlanneqarpoq

Naak Kuannersuit pillugit suliniut pillugu politikerit peqataannginnerat isornartorsiorneqaraluartoq, tusarniaaneq innuttaasunit, Namminersorlutik Oqartussani atorfilittanit Greenland Mineralsimiillu naammagisimaarneqarpoq. Naliliinerat naapertorlugu apeqqutigineqartut akineqarluartarput.

Isornartorsiuinerit Naalakkersuisunit soqutigineqanngitsut

Naalakkersuisut Kuannersuarni aatsitassarsiornissaq pillugu innuttaasunik ataatsimiisitsinissamut ullumi aallartinneqartussamut peqataaniannginnerat arlalinnit isornartorsiorneqarpoq. Isornartorsiuinerilli Naalakkersuisut ilaannit soqutigineqanngillat.

KNR-ip innuttaasunik ataatsimiisitsinerit toqqaannartumik aallakaatissavai

Kuannersuarni aatsitassarsiornissamut atatillugu innuttaasunik ataatsimiisitsinissatut pilersaarutaasut sisamat, innuttaasut fjernynillit malinnaaffigisinnaavaat.

Greenland Minerals: Thorium Tasermut iliorarneqartassaaq

GM-ip pisortaata Australiamiup Thoriumip uninngasuutigineqarnissaa ulorianartussaqartinngilaa, piiaaffillu ammasoq, Narsamit 8 kilometerit inorlugit ungasissusilimmiittoq uranimik aatsitassanillu qaqutigoortunik piiaaffiusussaq, Kinamiunit tiguneqarnavianngitsoq oqarluni.

Kuannersuit: Thorium radioaktiviusoq qanoq pineqassava?

Ole Christiansenip, Kommune Kujallermi aatsitassanut siunnersortip, paaserusuppaa Kuannersuarni piiaaffimmit thorium radioaktiviusoq annertoorujussuaq Greenland Mineralsip sumut inissittarniarneraa. Ujarassiuup aamma syre annertoorujussuaq atorlugu kemiskimik saliiffimmit mingutsitsisoqarnissaa ernumanartoqartippaa.