Skip to main content

Dommerit Nunatsiinneersut nersualaartittut

Assammik arsaannermi dommerit Gunnar Sørenseni Leif Alaufesenilu Puerto Ricomi Norcami unammersuartoqarnerani takutitsilluarnertik pillugu nersualaarneqangaatsiarput

Kalaallit arnat assammik arsaallutik nunanut allanut unammisartut Puerto Ricomi Norca unammersuartoqarnerani kisimik peqataanngillat.

Unammersuarnernimi dommerit Gunnar Sørenseni Leif Alaufesenilu aamma peqataapput.

Taakku aallaqqaammut paarlatsissamaatissatut sillimasuusimapput, dommerilli allat taarseramikkit unammersuarnerni takutititsilluarsimapput.

Pissartanngorniutivinnerni dommeriupput

- Angalanerput pissarsiaqarnaqaaq Puerto Rico-mi siggarnissarput ilimaginngikkaluarparput tassami sillimasuinnartut tikisitaagatta, Gunnar Sørensen tusagassiuutinut nalunaarummi oqarpoq.

Dommerit takutitsilluangaarmata Puerto Ricop USA-llu pissartanngorniutivinneranni dommeriutinneqarsimapput.

- Taamaalilluta nunarsuarmi dommerit aqutsisuata takusinnaanngorpaat qanoq aamma kalaallit siggariaaseqarnersugut tulluusimaarnaqaaq nunani allani siggarnitsinni nersualaartittarnerput aammalumi kaammattorneqarnerput. Allaat finale siggarlutigut. Uanga nammineq qangali angorusuttuartagara misigilerlugu assut tuppallernaqaaq ilaatigullu uppernaassinnaalluni,  Gunnar Sørensen oqarpoq.

Pisinnaanatik nalunaartariaqarsimasut

Angutit inuusuttuaqqat una qaammat Chilemi Pan Amerikanske Mesterskabit ingerlanneqarnissaannut, taakku dommerit qaaqqusaapput.

- Ajoraluartumik piffissaq sivikippallaaqimmat aningaasanillu sillimateqannginneq pissutigalugu Gunnar aamma Leif peqataasinnaanatik GHF nalunaartariaqarpoq. Neriuppugulli siunissami siusinnerusukkut aperineqarumaarlutik, taamaasillutillu piareersarnerit pitsaanerit atorsinnaallugit, Assammik Arsaattartut Kattuffiat allappoq.

Velkommen til debatten
  • Oqallinneq malinnaaffigalugulu peqataaffigerusukkukku cookie akuerissavat.
  • Sermitsiaq.AG-p atuartartut akunnerminni isumaqatigiinngikkaluarpataluunniit kissaatigaa, pitsaasumik oqallittoqartarnissaa. Oqallinnissamut malittarisassavut unioqqutinneqarpata oqallinnermut peqataaqqusaajunnaartitsisoqarsinnaavoq.oq .
  • Peqqarniitsumik oqaaseqartoqarsimaneranik nalunaarutiginnittoqarsinnaavoq, "rapporter" toorlugu imaluunniit ”markere som spam” toorlugu”.

Forsiden lige nu

SENESTE NYHEDER