Skip to main content

Assit takukkit: Paarnaarussivittaaq iluanit takuuk

Paarnaarussivimmut nutaamut qaammat tulliani ammartussamut takornariarit.

Avatangiisit kusanartut pineqaatissinneqarsimasut pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmut nutaamiittut piffissami qanittumi nuuffigisussanngussavaat. Aallaqqaammut nuuttussat siulliit 46-t juunip aallartilaarnerani nuunnissaat naatsorsuutigineqarpoq. Taakku tassaassallutik maanna Nuummi pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittut aamma tigummigallarneqartut Nuummeersut sinerissameersullu. Kingusinnerusukkut piffissami killiligaanngitsumi pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngorlugit pineqaatissinneqarsimasut maanna Herstedvester Fængselimi tigummineqartut amerlanngitsut Nuummi pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmut nuuttussaassapput.

Kiffaanngissusiiaaneq pineqaatissiissutaasartoq  

Atortorissaarutit nutaat pineqaatissinneqarsimasut atugassaat takugaanni aamma pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfiup pisortaata pineqaatissinneqarsimasut qanoq inuuneqarnissaannik oqaluttuai naapertorlugit, pineqaatissinneqarsimasut pillagaanissaat piinnarnagu, inissiisarfimmiikkunnaarunilli qanoq inuuneqarnissaannut piareersarneqartassapput.

Toke Brødsgaard

Tamatumani anguniagaavoq ajunnginnerpaamik pineqartutut misigisimanissaat aamma piginnaasaminnik ineriartortitsinissaat, taamaalillutik tamatuma kingornagut pissutsini nalinginnaasuni, inuiaqatigiinnilu nutaaliaasuni namminerminnut pingaarutilimmik suliaqarlutik inooqataasinnaalerniassammata. Pillaatissiissutigineqartutuaq tassaassaaq immikkoortortamut aamma init unnuaanerani parnaaqqasarnerat.        

Init uffarfillit  

Inissiisarfimmut takuniaasitsinermi pingaarnerusumik takutinneqartut tassaapput immikkoortortami matoqqasumi atortorissaarutit, tassa tigummineqartunut aneersinnaatitaanngitsunut aamma illoqarfimmi suliffeqarsinnaanatillu ilinniagaqarsinnaanngitsunut. Matoqqasumi tigummisarineqartussat tamarmik qaamasunik angisuunik ineqassapput, tulluartunik iigalinnik, immikkut uffarfilinnik perusuersartarfilinnillu. Tamakku saniatigut nillataartitsiveqarlutillu qerititsiveqassapput, fjernsyneqarlutik, allattarfimmik nerriveqarlutik, arlalinnik sikaaveqarlutik nalaasaarfeqarlutillu. Inini tamani kalerriisarfeqarpoq ininut ajornartuulernermilu kalerriisoqarsinnaalluni. Init igalaavinit portusuuneersunit kangerlummut Sermitsiap Akiatalu tungaanut isikkiveqarput. Pineqartut tassaapput ineeqqat, tassaanatik parnaarussanut ineeqqat igalaamikkut assiaqusersukkat.     

Immikkoortortaq

Ini immikkoortortami allanik assingusunik arfinilinnik initalimmiippoq.

Toke Brødsgaard

Taakku tamarmik immikkoortortap ataatsimoortarfianut ataatsimoorussamut anisarfeqarput. Ataatsimoorussaq tassaavoq ini angisooq nerrivimmik nerisarfilik aamma nalaasaarfilik, ataatsimoorussanik pisariaqartinneqartartunik atortorissaarutilimmik iggavilik, soorlu nillataartitsivilik, erruissutilik, kissarsuutilik parnaartartunillu sikaavilik, kikkut tamarmik pigisaminnik toqqorsisinnaaniassammata.

Tamakku saniatigut matoqqasumik silamiiffissaqarpoq, inissiisarfimmiittut pujortarfigisinnaasaannik silaannarissarfigisinnaasaannillu.   

Isumannaallisaaneq pitsaalluinnartoq  

Pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmi isumannaallisaaneq isiginngitsuusaagassaanngilaq. Silataani assiliiveqarlunilu maluginiuteqarpoq, inissiisarfimmik eqqaanillu nakkutilliissutaasunik. Isaariaani nunat tamalaat mittarfeqarfiini ilisimaneqartutut ittumik timimut misissuuteqarpoq. Matut tamarmik matuersaateqarput, sulisullu taamaallaat matuersaateqarfigisaminnut isersinnaallutik.

Torsuusani videukkut nakkutilliissuteqarpoq. Immikkoortortat inillu nakkutilliissutitaqanngillat. Tamatumani isumaqartoqarmat inissiisarfimmiittut ulluinnarni inuunerminni nakkutigineqartutut misigisimanngikkaangamik eqqissisimanerusartut.

Sammisaqartitsinissanut atortorissaarutit

Inissiisarfimmiittut sammisaqarnissaminnut periarfissaqarluarput, inissiisarfittaarmi ulluinnarni inuunermi sammisaqarluarnissamut periarfissaqarluarmat. Inissiisarfittaami sammisassat ilaat tassaapput sanaluttarfik, qisunnik sannavik, mersortarfik, ini atuarfiusartoq, timigissartarfik, oqaluffik, atuagaateqarfik, nipilersortarfik minnerunngitsumillu timersortarfik angisooq.

Inissiisarfimmiittut sammisaqartitsinernut peqataasinnaanissamut pisinnaatitaaffeqarlutillu pisussaaffeqarput, tassa uninngaannannginniassammata ulluinnarnilu inuunerat imaqarneruniassammat aamma sungiussiniassammata. Tamatumunnga ikiuuttussanik timimik aalatitsinissamut siunnersortit pingasut atorfinitsinneqassapput.

Tamatumunnga peqatigitillugu inissiisarfimmi najugallit tamatumunnga ilinniartinneqarnissaat siunertaavoq. Piffissami matumani inissiisarfimmi tigummineqartut 43 procentiisa meeqqat atuarfiat naammassisimanngilaat. Taamaattumik tigummineqartut ilaasa minnerpaamik taama ilinniartinneqarnissaasa ajornarunnaarsinneqarnissaa sulissutigineqarpoq.   

Pisiniarnissamut periarfissat  

Tamakku saniatigut inissiisarfimmi pisiniarfeeqqamik pilersitsisoqassaaq, tigummineqartut taamaalillutik nerisassanik, sikaritsinik, mamakujunnik, sodavandinik assigisaanillu pisisinnaaniassammata. Pisiffiup pisiniarfeeraq taanna ingerlatissavaa.

Toke Brødsgaard

Pisiniarfeeraq ullut tamaasa nalunaaquttap akunnerini arlaqanngitsuni ammasassaaq. Tigummineqartut namminneerlutik nerisassiortassapput aningaasaatitillu namminneerlutik aqussallugit taamalu naammattusaarisassallutik. Inissiisarfik aningaasanik atuiffiussannginnersoq suullu tamarmik Akiliummik akilerneqartassanersut imaluunniit aningaasanik atuisoqartassanersoq suli aalajangiiffigineqanngilaq.

Ilaquttanit pulaarneqarnissaq periarfissaqassasoq

Tigummineqartunut ilaqutaasunut ilaqutarisamik inissiisarfimmiittoqarnera allanngornerujussuarmik nassataqarsinnaavoq. Taamaattumik ininik pulaarfiusussanik inissiamillu pulaartarfimmik pilersitsisoqarsimavoq, ilaqutariit taamaalillutik tigummineqartunut pulaarsinnaaniassammata.

nissiaq qaamasuuvoq meeqqanullu naleqquttuulluni silatinnguanilu pinnguartarfimmik pilersitsisoqassalluni, meeqqat mikinerpaat taamaalillutik qanigisatik pitsaasunik atugassaqartitaallutik takusinnaaniassammatigik. Ilaqutariit tigummineqartut peqatigalugit ullut pingasut angullugit inissiami najugaqarsinnaapput. Ilaqutaasulli Nuup avataaneersuugunik Nuummut angalanertik namminneerlutik akilertussaavaat.

Piffissami matumani Herstedvesterimi tigummineqartunut ilaqutaasut ukiut ataasiarlutik pulaarlutik angalasinnaatitaapput, neqeroorutaasorli tamanna Nuummi inissiisarfimmi tigummineqartunut atuutissanngilaq, naak tigummineqartut Tunumi najugaqaraluarpataluunniit allameersuugaluarpataluunniit.  

Peqqissutsimik isumaginnilluarneq

Pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfik tamakku saniatigut peqqissutsimut tunngasunut pitsaasumik isumaginninnissamut atortorissaarluarpoq. Inissiisarfimmi sulisorineqassapput peqqissaasoq, tarnip pissusiinik ilisimasallit marluk, tarnip nappaataanut nakorsaq piffissap ilaani atorfilik, pisariaqartitsinerlu naapertorlugu inissiisarfimmi aamma kigutinut nakorsaqalissaaq. Pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfik, peqqissutsimut immikkoortortami napparsimasut inaanik, kigutileriffimmillu atortorissaaruteqarpoq taakkulu isertarfiup pingaarnerup eqqaaniillutik.

Toke Brødsgaard

Nakorsamit ikiorserneqarnissamut pisariaqartitsisoqartillugu tamanna DIH-mut nakorsiarnikkut pisassaaq aamma tigummineqartut Nuummi innuttaasut allat assigalugit nakorsap oqarasuaataanut ullaakkut sianersinnaatitaapput. Matoqqasumi tigummineqartut ilaat napparsimmavimmut unitsinneqassappat uninnganerata nalaani nakkutilliisoqartinneqassanersoq inissiisarfiup naliligassaraa.

Maani eqqumiitsulianik kusassagaq  

Inissiisarfimmi sumiiffinni assigiinngitsuni eqqumiitsuliortut maanimiut suliaannik kusanartunik pinnersaateqarpoq. Eqqumiitsuliorneq inuiaqatigiinnut ilaaleqqinnissamut atorneqartussatut eqqarsaataavoq.

Assersuutigalugu Julie Edel Hardenbergip timersortarfiup angisuup iigai angisuumik qalipaaffigisimavai, tamatumani eqqarsaatit Sassuma Arnaata nujaanut sammitinneqarsinnaallutik aamma oqaluffiup initaani, ullorissatut isikkulimmik ilusilersugaqarluni, Nunatsinni uumasunik  igalaaminernik plastikitalinnik ilusilersukkanik pinnersagaalluni. Iigaq cementiusoq kaajallallugu sapanngat, kalaallisuut nuilarmiuisut isikkulinnik pinnersarneqarsimalluni. Torsuusat ataqatigiissitsisut ilaanni Miki Jacobsenip iigaq nunap ilaatut tuttulittut pinnersarsimavaa.

Toke Brødsgaard

Inissiisarfiup matoqqasortaata qarmai meterinik tallimanik portussuseqartut iluatungaat Aka Høeghip uumasunik Nunatsinneersunik pinnersarsimavaa. Tamatuma kinguneranik qarmaq oqimaappasinnanilu qununarpasinngilaq, pinngortitalli ilaatut isikkoqarnerulluni.    

Sulisut pingaaruteqartut  

Inissiisarfimmi nakkutilliisut katillugit 50-it missaanniinnissaat naatsorsuutigineqarpoq. Taakku amerlanersaat maanna inissiisarfiusumit nuuttussaapput, amerlanerusunilli pisariaqartitsisoqarluni. Aallaqqaammut inissiisarfimmi nakkutilliisussat nutaat qulit atorfinitsinneqarput, taamalu amerlatigisunik maanna amigaateqartoqarluni, taakkulu inissiisarfiup qanittukkut atorfinitsissinnaassallugit naatsorsuutigaa.

Tamatumunnga atatillugu atorfinitsitsiniarnermut atatillugu akissarsiat tunngaviusut Danmarkimi akissarsianit appasinnerungaatsiarmat unammillernartut ilagaat. Sulisut naapitavut tamarmik tunniusimalluartuupput qularutiginngilaallu inissisimaffitsik nakkutilliinertulli katsorsaanerullunilu isumaginninnermik takutitsiviusussaammat.   

Unnuami ataatsimi parnaarussaaneq

Aaqqissuussinermi takuniaasut najuunnertik assigiinngitsunik isumaqarfigaat. Uannut misigisaavoq nuannersoq, piffissarmi oqarasuaatinik angallattakkanik atuiffiunngitsoq internetimullu attaveqannginneq nuannarigakkit. Immikkoortumi arlaliugatta inissiisarfimmi inuuneq pillugu oqaloqatigiilluarpugut. Tamatta tupaallaatigisatsinnik inissiisarfittaami pissutsit kusanartorujussuupput.

Soorunami eqqissisimanartipparput piffissami sivikitsuinnarmi tassaniittussaagatta qaqugulu anissanerluta ilisimagatsigu. Qularutissaanngitsumilli avatangiisit pitsaasut eqqissisimanartuupput amerlanerusunullu pitsaasumik sunniuteqarlutik, naak inigisatsinnut matut nal. 21:00 parnaarneqaraluartut.

Taamaallaat apeqqutaaginnalerpoq, inissisimaffimmiittuutinneqartut ilaasa pissutsit ima iluaritigissaneraat, nunaqarfimmi mikisumi angerlarsimaffeqanngitsutut inuunermit assigisaanilluunniit ima toqqissisimanartitsigissaneraat, allaat ineeqqat 40-t matoqqasumiittut pilerngunneqalissallutik?   

Nunaqarfinnut aningaasaliissutaasartunit kulturi peqatigiiffeqarnerlu suleqatigiinnerulersitsiffiussapput
Kommuneqarfik Sermersuup 2020-imut nunaqarfinnut aningaasaliissutai aqqutigalugit kommunimi nunaqarfinnut 2,5 mio. kr.-it agguaanneqarput. Pingaartumik kulturimut peqatigiiffeqarnermullu tunngasunut...
Meeqqanik inersimasunillu sunngiffimmi atuartitsineq
2020-mi kvartalimi siullermi sunngiffimmi atuartitsinermik pilersaarutit inissipput. Atuartitsineq Nuummi atuarfinni ingerlanneqassaaq. Annertunerusumik atuarsinnaavutit, uani
Velkommen til debatten
  • Sermitsiaq.AG ønsker en konstruktiv og god debattone blandt vores læsere uanset uenigheder. Overtrædelse af vores debatregler kan føre til udelukkelse.
  • Anmeldelser af grove kommentarer kan ske ved at klikke på "rapporter" eller ved at ”markere som spam”.

Forsiden lige nu

Seneste Ugeavis

SENESTE NUUK - NYHEDER