Skip to main content

Aaqqissuisuuneq innersuussivoq: Borgmesterit tamarmik sassaqqipput

Marlunngorneq 6. april qinersissaagut. Tamatumuuna kommmunalbestyrelsinut aammalu nunaqarfinni aqutsisusunut qinersissalluta. Sermitsiamit borgmesterit tamaasa oqaloqatigaagut, tamarmillu sassaqqinnertik nalunaarutigaat 

Kommunalbestyrelsinut, nunaqarfinni aqutsisunut ilagiillu sinniisaannut qinersisarnerit pillugit Inatsisartut inatsisaat nr. 27, 28. november 2016-imeersoq naapetorlugu 23. februarimi kinguninngualuunniit qularnaatsumik paasissavarput kommunalbestyrelsenut sassartut qanoq amerlatiginersut, ullormi taanna sassartut nalunaarutigineqarnissaannut ulloq kingullerpaajuvoq. 

Taamaattorli maannangaaq kommunini tallimaasuni borgmesterit tamarmik isertuaatsumik ilisimatitsissutigaat neriuutigalugu borgmesteritut suliaminnik ingerlatseqqinnissaminnut innuttaasunit pisinnaatitsissummik tunineqassallutik.

Borgmesterit tamarmik innersuussutigaat ukiut sisamat politikkikkut anguniakkat angussallugit piffissaq sivikitsuararsuusoq, taamaammallu suliat aallartinneqareersut nanginnissaannut aammalu nutaanik iliuuseqarnissamut taamaalillutik periarfissinneqarnissartik angorusukkitsik, isumartik malillugu kommunini innuttaasunut iluaqutissaasussaammat.

Kommuni Kujallermi ukiunut qulinut pilersaarut 

Kommune Kujallermi borgmesteri, Kiista P. Isaksen (S) sassaqqinnermini sulissutiginiakkami pingaarnerit ilaatippaa ukiunut qulinut pilersaarusiortoqassasoq, taannalu aqqutigalugu innuuttaasunik inuussutissarsiutinillu ingerlatsisunik peqateqarluni atugassarititaasut pitsanngorsaaviginissaannik sulissutiginnittoqassalluni:

- Manna tikillugu kommunitsinni unammilligassat imaannaanngitsut, ilaatigut innuttakilliartornermut aammalu inuussutissarsiuteqarnermi unammillikkanut imaannaanngitsunut mumisitsiniarluta naammaginartumik naammassiniarlugit sulivugut. Tassunga tunngatillugu 2020-ip aallartinnera tikillugu innuttaasut ikiliartuinnarnerat mumisissinnaasimavarput. Tamatuma saniatigut ingerlatseqatigiiffik Innovation South Greenland pilersipparput, taassuma inuussutissarsiornermik ingerlataqartut, aallarnisaaniartut aammalu kommunimi qinikkat siunnersorlugit eqeersimaartumik siunnerfeqarluartumillu sullippai.

Kommune Kujallermi borgmesteri, Kiista P. Isaksen (S)
Leiff Josefsen

- Nammineerlunga nalilissagukku, isumaga naapertirlugu manna tikillugu unammilligassat minnerunngitsumillu akimmiffiusinnaasut akiorluarpagut, aamma corona ajornartoortitsigaluartoq taamaammallu innuttaasunik toqqaannartumik qanimut suleqateqarsinnaanermik killilersuigaluartoq. Aamma ukiuni tulliuttuni pisussanut isumalluassalluni pissutissaqarluarpoq, suliffissat nutaat amerlasuut pilersinneqarnissaannut periarfissaqarluarnerulerpugut, ilaatigut aatsitassarsiornerup aallartissinnaaneranut qanillinikuugatta aammali ukioq naallugu inuussutissalerinermik suliaqartoqalernissaanik anguniakkatsinnik iluatsitsinngujooratta. Kingullermut tunngatillugu decemberimi Narsamiinninni assut nuannaarlunga maluginiarpara Neqi A/S tamakkersorluni ingerlasoq inuit 45-it tungaannut sulisoralugit, borgmester Kiista P. Isaksen (S) naammagisimaarinnilluni unnersiorpoq.

Borgmesterillu erseqqissaatigaa namminerminut pingaaruteqarluinnartoq ukiunut qulinut pilersaarutip piviusunngortinneqarnissaa:

– Kommunitsinni allannguinerit annertuut siuninnguatsinniipput, periarfissat nutaat timitalimmik aallarteriaannanngortut siuninnguatsinniipput, periarfissalli qanoq akorneqassanersut nalaatsortumik pissanngilaq. Kommunip oqartussaaffiisa iluini periarfissat timitalersorneqarnissaat pilersaarusiorluagaasariaqarput, kommunitsinni sumiluunniit najugaqaraluaraanni inuussutissarsiornerup siuarsaavigineqarneraniit innuttaasut imminnut napatillutik imminnut pilersornerulernissaannut aqqutissiuussineq ilanngullugu, taamaammat pilersaarut taanna ukiuni qulini atuuttussatut ilusinersugassaq inuussutissarsiornermik ingerlataqartut aammalu innuttaasut qanimut suleqatigalugit ilusilersorneqassaaq timitalersorneqarlunilu, borgmester Kiista P. Isakasen (S) oqarpoq.

Kommuneqarfik Sermersuumi innuttaasut tamarmik inissaqalissapput 

Borgmester Charlotte Ludvigsen (IA) siullermeerluni nammineq borgmesterissatut kommunimi illoqarfiit pingaarnersaqarfiusumi sassassamaarpoq. Taanna borgmesterinngorpoq Asii Chemnitz Narup 2019-mi aasaagaa aalajangermat qinigaaffik suli naammassinngitsoq politikkikkut sulinerminit tunuarniarluni. 

Charlotte Ludvigsen (IA) suliassaqarfinnik pingasunik pingaarnerutitaqarluni sassarpoq. Taassuma sulissutiginiagaasa pingaarnersaraat ilaqutariit toqqissisimasumik inuuneqarnissaat, aappaattut innuttaasut inissaqartinneqarnissaat pingajuattullu inuussutissarsiutinik ingerlataqartut namminersortut periarfissarissaartinneqarnissaat.

– Missingersuusiornitsinni suliassaqarfiit taakku pingasut pingaartillugit ilannguppagut. Tassami pingaaruteqartorujussuuvoq kommunip tungaaniit qulakkeersimassallugu ilaqutariit isumannaatsumik tunngavissaqarlutik inuuneqarnissaat, aammalu kommunip akuliuttariaqalernerani kommune pilertortumik qisuariarsinnaassuseqarluassasoq, taamaattorli aamma ataatsimut isigalugu ilaqutariinnut toqqissisimanartumik tunngavissiortuartariaqarpugut, ineqarnermut tunngappat, ulluunerani paaqqinnittarfinnut sunngiffimmilu ornittakkanut tunngappat aammalu atuarfimmi atugassarititaasunut tunngappat. Kommunerpummi ilaqutariinnut toqqissisimanartuussaaq, Charlotte Ludvigsen (IA) erseqqissaavoq.

Innuttaasut tamarmik angerlarsimaffeqartinneqarnissaanut tunngatillugu Ludvigsenip erseqqissaatigaa nunatsinni innuttaasut pingajorarterutaasa Nuummi najugaqartut ilaatigut ukiut aqqanillit tungaannut attartukkamik inissaminnik utaqqisinneqartariaqartartut:

– Angerlarsimaffigisassamik inissaqartitsiniarnerup tungaatigut kommunerput imaannaanngitsumik unammilligassaqarpoq, pingaartumik Nuummi, taamaattorli aamma kommunitsinni illoqarfinni allani, assersuutigiinnarlugu Paamiuni Tasiilamilu inissianik mikinerusunik ullutsinnullu naleqquttunik annertuumik pisariaqartitsisoqarpoq. Kinguaariit ataatsit marlulluunniit matuma siorna ilaqutariit katitigaanerat allaalluinnarpoq, inoqutigiinni nalinginnaasarpoq aataakkut aanaalu, angajoqqaat aammalu meerarpassuit ataatsimut najugaqartarnikuupput. Taamanikkut inissiat angisuut inissaqarluartitsisut pisariaqartinneqarnikuupput, maannakkulli ilaqutariit najugaqatigiittut allanngornikuupput, amerlanertigut angajoqqaat meeqqallu ikittunnguit ataatsimut najugaqaqatigiittalernikuullutik. Taakku pisariaqartinngilaat inissiat angisoorsuit akisoorsuillu. Pisariaqartippaat inissiat mikinerusut, ullutsinnut naleqquttut akisuallaanngitsullu, taamaammat pingaartumik Tasiilami aamma Paamiuni inissianik pisariaqartinneqartunik sanaartortitsineq pisariaqartinneqarpoq. Tamatuma ilutigisaanik aamma Nuummi inissiat angissutsimikkut ilutsimikkullu assigiinngisitaartut amerlasuut pisariaqartinneqarput. Taamaammat 2029-ip tungaanut sanaartornissamut missingersuusiornitsinni ilanngupparput Nuummi inissiat 1850-it sanaartortinneqarnissaat, borgmester Charlotte Ludvigsen (IA) oqarpoq.

Ludvigsen-ili naapertorlugu ilaqutariit imminnut pilersorlutik atugarissaarnissaannik isumannaarinninniarneq ajunnginnerpaamik anguneqassappat pinngitsoorneqarsinnaanngilaq namminersorlutik inuussutissarsiuteqartut, suliffissanik pilersitsisuusartut tapersersorluarneqarnissaat. Taamaammallu kommunimi inuussutissarsiuteqartut atugaannik pitsanngorsaanissaq nammineq sulissutiginiarpaa:

– Innuttaasut tamarmik malugisinnaallugulu misigisariaqarpaat atorfissaqartinneqarlutik. Taamaammat kommunitsinni suliffissat naammattut pigineqartariaqarput, taakkulu ilinniartuuteqarnissaminnut periarfissarissaartariaqarput, taamaammat pilersaaruteqarpunga inuussutissarsiuteqartut, pingaartumik namminersortut tapersersorluarneqarnissaat anguniassallugu, assersuutigiinnarlugu nunaminertanik qinnuteqartoqarnerani pisariinnerusumik utaqqisitserujussuarnertaqanngitsumillu sullissisoqarnissaa anguniarpara, Kommuneqarfik Sermersuumi borgmesteri Charlotte Ludvigsen (IA) oqarpoq.

Qeqqata Kommuneani meeqqat atuarfiat immikkut aallunneqassaaq 

Qeqqata Kommuniani borgmesteri, Malik Berthelsen (S) unnersiorpoq nunatsinni aammalumi nunarsuarmi aningaasarsiornikkut ukiuni arlalissuarni pitsaasumik inissisimasoqarnera iluaqutigilluarlugu nammineq kommunalbestyrelsip sinnera peqatigalugu inerisaalluarsinnaasimallutik innuttaasut aningaasaqarnerannut innarliutaanngitsumik:

- Ukiuni kingullerni sisamani periarfissaqarluarsimavugut kommunitsinni illoqarfinnut nunaqarfinnullu tamanut malunnaateqarluartumik inerisaanissatsinnut, tamanna pivoq sumiiffinni ataasiakkaani nammineq atukkanut nammineq akisussaaffiginnilluni iliuuseqarsinnaassuseqarnerup annertusiartortinneqarnera ilutigalugu, aammalu periarfissaqarluarsimavugut sanaartornerup annertusarneqarnissaanut, sanaartornerlu annertummat qinigaaffimmi qaangiutilersumi sanaartugassat tamaasa angumerisinnaanngilagut, taamaammat sanaartugassat 300 millioner koruuninik nalillit siunissatsinniipput, borgmesteri Malik Berthelsen (S) oqarpoq nangillunilu:

Qeqqata Kommuniani borgmesteri, Malik Berthelsen (S)
Leiff Josefsen

- Ingerlalluarsimanerpulli sinnassaasiussanngilarput, siunissatsinnimi suliassat unamminartut utaqqipput, pingaartumik innuttaasut atugarissaarnerannut qulakkeerinninniarnermut tunngatillugu. Sassaqqinninni sulissutigerusutakka tamaasa maannangaaq saqqummiutinngikkaluarlugit matumani immikkut suliniuteqarfigerusutara tassaavoq meeqqat atuarfiannut tunngatillugu pitsanngorsaanissaq. Meeqqat atuarfiata pitsanngorsaavigineqarnissaa immikkut aallukkusutanni pingaaruteqarpoq, tassami maannamut sanilliullugu meeqqat atuarfiannik ataqqinninneq annertunerujussuusariaqarpoq, meeqqat, ilinniartitsisut aammalu minnerunngitsumik angajoqqaat eqqarsaatigalugit. Inersimasut tamatta pisussaaffigisariaqarparput meeqqat ilinniartitsisullu meeqqat atuarfianni atugarissaarlutillu toqqissisimanissaat, tassami atugarissaarpata toqqissisimappatalu naggataatigut angussavarput innuttaasut akisussaassuseqarluartut ilinniarluarsimasullu suliffeqarnermik aallussilluartut kommunitsinni amerliartorluarnissaat, Qeqqata Kommuniani borgmesteri Malik Berthelsen (S) oqarpoq.

Kommune Qeqertalimmi innuttaasut oqartussaaqataanerat annertusarneqarpoq 

Kommune Qeqertalik kommunip aaqqissuussaaneranik allaalluinnartumik, innuttaasut sumiiffinnilu najugaqarfiit ataasiakkaat oqartussaaqataanerat annerpaatinneqassasoq anguniarlugu inerisaasoqaleruttorpoq.

Borgmesteri Ane Hansen (IA) periarfissaqarusuppoq kommunip aaqqissuussaanerata nutaaliaasumik aaqqissuussaaneta naammassilluarnissaanut:

– Qaasuitsup Kommuniata marlunngorlugu avinneqarnerata kingorna kommunitsinni aaqissuussaanitta aqunneqarneratalu allaalluinnartup inerisarneqarnera suli ingerlapparput. Tunngavissaq ingerlaasissarlu naammassiliivippagut, taamaattorli qinigaaffiup tulliani aatsaat aqutseriaaseq taanna kulturitsinnut naleqqussagaq aatsaat naammassivinneqassasoq naatsorsuutigaara. Kommunemi sulisut, nunaqarfinni illoqarfinnilu tamani akisussaaffimmik annertuumik tunineqarnikuupput, kommunalbestyrelsemilu missingersuusiagut aalajangersakkagullu naapertorlugit aqutsinissaminnut pisinnaatitaaffeqarput. Nammineq aalajangersaasinnaanermut ingerlaaseqarnissaq sungiunniagassaavoq, taamaammallu sulisunik sungiusaaneq ilinniartitseqqinnerlu suli ingerlanneqarput, taamatuttaaq innuttaasut oqartussaaqataanerminnik akisussaaqataanerminnillu sungiussinialeruttorput.

Borgmesteri Ane Hansen (IA)
Leiff Josefsen

– Innuttaasunut tunngatillugu coronap ajornartoortitsinerata kingunerisaanik toqqaannartumik peqatigiissinnaaneq killilersuutitaqartorujussuuvoq assullu toqqaannartumik innuttasunik peqateqarniartarnitsinnut pisarissersuutaalluni, taamaattorli tamanna uniffigiinnarnagu teknikkikkut atortorissaarutit iluaqutigilluarlugit matussusiiniartuarpugut. Tassa piffissami matumani teknologi atorlugu innuttaasunik peqateqarnerput atortorujussuanngoriartorparput toqqaannartumik naapissinnaanngiffitsinni. Allaffissornikkut 2019-miit maannamut sipaaruteqarsinnaasimavugut aningaasallu sipaarutaasut innuttaasunut toqqaannarnerusumik iluaqutissanngortissinnaasimallutigit, borgmesteri Ane Hansen (IA) oqarpoq.

Taamatuttaaq borgmesteri Ane Hansen (IA) assut naammagisimaarinnippoq kommunalbestyresimi partiit akimorlugit pitsaasumik suleqatigiittoqarmat:

– Assut pingaaruteqarpoq kommunitsinni peqatigiinneq ataatsimoornerlu inerisartuassallugu. Partiit tamaasa naammaginartumik aammalu siunnerfeqaqatigiiffiusumik suleqatigisinnaagatsigit naammagisimaarinnippunga, pingaartumik aningaasaqarnikkut ingerlatsineq eqqarsaatigalugu, tassani partiit akimorlugit kommunitsinni missingersuutissagut ilusilersortarpagut taamaalillutalu ataatsimoorluta pingaarnersiuisarluta. Taamak sulinerput siunissaq eqqarsaatigalugu nangittariaqarparput, tassami kommunalbestyrelsi ataatsimoorluaraangat tamanna aamma innuttaasunut pitsaasumik sunniuttarpoq ataatsimoorusussuseqarnerlu nukittunerulersinneqartarluni, taamaattoqarneratigullu innuttaasut peqataarusussuseqarnerat akisussaaqataarusussuseqarnerallu annertunerulersinneqartarpoq, aaqqissuussaanitsinnullu nutaaliaasumut ikaarsaarnerput iluatsinnerpaassalluni, borgmester Ane Hansen (IA) oqarpoq.

Avannaata Kommuniani aningaasat isaatitat  amerlanerusut nammineq aqunneqassapput 

Qaasuitsup Kommuniani avinneqarnikuusumi kommunip nutaap aappaani, Avannaata Kommuniani borgmesteri, Palle Jerimiassen (S) qinigaaffimmi matumani kommunillu avinneqarnerata kingorna kommunalbestyrelsimi qinigaaqatini peqatigalugit angusimasaminnik tulluusimaarutiginnippoq:

– Unammilligassat takkussuutiinnavikkaluartut, pingaartumik maanna coronap ajornartoortitsinerata nalaani, kommunersuup marlunnut avinneqarnerata kingorna kommune nukittooq patajaatsorlu pilersipparput. Siuttuuffigigakkulu tamanna tulluusimaarutigaara. Sumiiffinni ataasiakkaani innuttaasut oqartussaaqataanerat annertusaleruttorparput, ilaatigut sumiiffinni ataatsimiititaliat aammalu nunaqarfinni aqutsisut oqartussaaqataanermikkut namminneq kissaatitik najoqqutaralugit aalajangiisinnaassuseqarnerat timitalersorlutigu. Tamatuma saniatigut innuttaasut peqataatinneqarnerat aamma annertusaleruttorparput. Siunertaavoq kommunitsinni isorartoqisumi innuttaasut oqartussaaqataanermik annerpaamik tunngaveqarlutik ilusilersueqataanissaat. Suliniullu tamanna nangittumik siuttuuffigerusuppara, borgmesteri Palle Jerimiassen (S) oqarpoq.

Taamaattorli aamma Palle Jerimiassen (S) namminersorlutik oqartussanut aningaasat kommunit akornanni agguaateqqinneqartarnerat pillugu ersarissumik piumasaqaateqarpoq:

– Avannaata Kommunia nunatsinni aningaasarsiornermut annertoorujussuarmik pilersueqataavoq. Aalisarnikkut isertitat annerpaartaat Avannaata Kommunianeersuupput, isertitallu tamakku ilaat suli annerusut kommunitsinni inerisaanissatsinnut atorfissaqartippagut. Taamaammat qularutigineqassanngilaq uanga sulissutigerusukkakku isaatitat suli amerlanerusut nammineerluta atorsinnaalernissaannut periarfissinneqarnissarput, inerisaaniarnitsinnimi atorfissaqarteqaagut, pingaartumik ineqarneq aammalu innuttaasut atugaasa pitsanngorsaavigineqarnissaanut tunngatillugu. 

Avannaata Kommuniani borgmesteri, Palle Jerimiassen (S)
Leiff Josefsen

– Assersuutigiinnarlugu kommunitsinni inoqarfinni tamani inissaaleqineq annertooq piuvoq, tamatumalu aamma ilitigisaanik inuussutissarsiornermik ingerlataqartut ikigisassaanngitsut sulisussameerput. Sulisussat naammattut innuttaalernissaannut kajumilersissagutsigit taava aamma inissanik naammattunik aammalu ullutsinnut naleqqutunik neqerooruteqarsinnaasariaqarpugut, taamaattumik sanaartorneq ingerlarsorluaraluartoq, soorlu assersuutigiinnarlugu sumiiffinni arlalinni suliffissualiortoqaraluartoq, taamaattoq innuttaasunut naammattumik inissaqarnikkut atugassaqartitsinissarput qulakkeerniagassaraarput pingaarutilik, borgmesteri Palle Jerimiassen (S) oqarpoq.

Aamma Palle Jerimiassen ilaqutariit atugaannik pitsanngorsaarusuppoq:

– Ajunngilluinnarpoq meeqqat atugaat pillugit immikkut eqqumaffiginnittoqarlunilu sulisoqarmat, taamaattorli aamma pingaaruteqarluinnarpoq ilaqutariit inuunerannut kommuni akuliuttariaqalersillugu ilaqutariit ataatsimut atugaat aallaavigalugit sullissinissap qulakkeerneqarnissaa. Qularutiginngilaralu ilaqutariinnut ineqarnikkut toqqissisimanartumik atugassaqartitsinikkut aammalu minnerunngitsumik anaanap aamma ataatap ataavartumik suliffissaqartinneqarneratigut peqqinnartumik ilaqutariit inuuneqarsinnaanerat annertusarneqassasoq. 

– Taamaammat pingaaruteqarpoq inuussutissarsiutinik ingerlatsisortatta atugarissaartinneqarnissaat inerisaanissaminnullu periarfissaqartilluarneqarnissaat. Tamannami piuppat inuussutissarsiuteqartut suliffissanik suli amerlanerusunik pilersuinerat annertusarneqassammat. Taamaammat kommunitsinni inuussutissarsiornermik ingerlataqartut pitsaasumik atugassaqartinneqarnissaat qulakkeerniarlugu sulissutiginnikkusuppunga, Avannaata Kommuniani borgmesteri Palle Jerimiassen (S) oqarpoq.

Aviisi Sermitsiaq uani pisiariuk:

Velkommen til debatten
  • Sermitsiaq.AG ønsker en konstruktiv og god debattone blandt vores læsere uanset uenigheder. Overtrædelse af vores debatregler kan føre til udelukkelse.
  • Anmeldelser af grove kommentarer kan ske ved at klikke på "rapporter" eller ved at ”markere som spam”.

Forsiden lige nu

SENESTE NYHEDER