Gå til hovedindhold

Kim Kielsen talte corona og økonomi ved åbningstale

Formanden for Naalakkersuisut lagde i sin åbningstale ved efterårssamlingen vægt på konsekvenserne for samfundet af coronaepidemien. Han understreger, at det kræver mådehold med økonomien at komme helskindet ud på den anden side.

Tonen i Kim Kielsens tale fredag blev slået an med en metafor, der er til at tage og føle på.

- Denne tid, vi som et samfund nu lever i, er uden fortilfælde. Den kan sammenlignes med det at gå på nyis, hvor man må føle sig frem med istukken overalt, mens man forsigtigt bevæger sig fremad, sagde han.

Corona fyldte en del i talen og det gjorde de økonomiske konsekvenser af krisen også.

- Som det er sket i andre lande, er vort lands økonomi blevet ramt af corona epidemien. Den økonomiske og erhvervsmæssige fremgang vi har oplevet over de seneste år er blevet hæmmet.

Formanden opfordrede til økonomisk mådehold, ligesom Naalakkersuisoq for Finanser Vittus Qujaukitsoq har gjort det, da han fremlagde forslag til finandslov 2021.

- Vi må regne med at corona epidemiens økonomiske følger stadig vil kunne mærkes i de kommende år. Dette giver os en forpligtelse til at være beredt på at dække udgifterne. Vi skal lave beslutning om finansloven under denne samling. Det forslag der er fremlagt er præget af epidemiens følger og nuværende påvirkning.
 

Fortsat hjælp til turisme

Ét sted kan der dog alligevel fortsat hentes penge til at håndtere coronakrisen.

Formanden åbnede op for muligheden for, at nogle hjælpepakker strækkes over de næste år, hvilket går godt i spænd med anbefalingen fra Økonomisk råd om, ikke at stoppe hjælpen til turisterhvervet for hurtigt, da de er hårdest ramt.  

- Det forventes, at corona epidemien vil påvirke passagertransporten og turismevirksomhederne i de kommende år, vi må derfor være forberedt på at give hjælpepakker til disse områder.

Lufthavnen i syd

Kielsen kom også ind på det kuldsejlede udbud af lufthavnen i Qaqortoq med løftet om, at projektet gennemføres som lovet.

- Denne planlægges nu og skal gennemføres så hurtigt som muligt, og man regner med at lufthavnen vil færdiggøres i 2024. Man kan ikke komme udenom lufthavnsbyggeriet i Qaqortoq, Sydgrønland. Affolkningen i Sydgrønland skal standses. Mulighederne for udvikling og skabelse af jobs skal optimeres. Dette bringes til veje gennem bygningen af lufthavnen, for derved skabes nye virksomheder og eksisterende virksomheder får muligehd for at udvikle sig yderligere

Flere lufthavne

Også projektet med at bygge flere regionale lufthavne blev nævnt.

- I den forbindelse vil jeg gerne fremhæve, at jeg finder det naturligt, at vi som det første bygger mindre regionale lufthavne i Tasiilaq og Ittoqqoortoormiut, Qeqertarsuaq og Nanortalik. For bygningen af disse lufthavne vil skabe udvikling i disse byer.

Børnene

Kim Kielsen kom i sin tale også ind på forholdende for udsatte børn og unge og seksuelle overgreb. Han nævnte i den forbindelse samarbejdet, der er indgået med den danske regering, om at forbedre forholdende på området. Den nylige rapport med anbefalinger for det videre arbejde er allerede sat i søen.

- Anbefalingerne peger på, hvordan der sikres en tidlig indsats og forebyggelse, og kommer med anbefalinger til tilbud til projekter, der har til formål at undgå seksuelt misbrug af børn og unge. Disse projekter er allerede påbegyndt i samarbejde med kommunerne.

- Naalakkersuisut fortsætter arbejdet med en styrket retssikkerhed for personer, der har været udsat for overgreb. Udkast til ændring af retsplejeloven, samt udkast til Kongelig andordning om ikrafttræden om ændring af lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser, vil også blive forelagt til godkendelse under denne samling.

Kim Kielsen sluttede sin tale af med et motiverende citat af digter, politiker og forfatter Augo Lynge:

”Tror du stadig at Inuit kalaallit ikke formår, at de fremdeles ikke evner? Luk dine ører til tvivlernes ord. For tror du virkeligt på dem? Vi formår og vi kan – ganske og aldeles.”

Med disse ord ønsker jeg jer alle i Inatsisartut en god samling, sluttede Kim Kielsen.

Velkommen til debatten
  • Sermitsiaq.AG ønsker en konstruktiv og god debattone blandt vores læsere uanset uenigheder. Overtrædelse af vores debatregler kan føre til udelukkelse.
  • Anmeldelser af grove kommentarer kan ske ved at klikke på "rapporter" eller ved at ”markere som spam”.

Forsiden lige nu

SENESTE NYHEDER