Gå til hovedindhold

Ingen kender antallet af jolle-afslag

Fiskeridepartementet har ikke haft et overblik over, hvem man har givet afslag til, når det gælder ansøgninger om licens til kystnært fiskeri i 2020. Det fremgår af den udvidede forvaltningsundersøgelse, der blev offentliggjort fredag.

Såvel det havgående som det kystnære fiskeri er blevet gransket af Deloitte i forbindelse med undersøgelsen af fiskeridepartementets administration, der af Revisionsudvalget betegnes som "yderst kritisabel".

Når det gælder antallet af ansøgninger om fornyelse af licencer og udstedelse af nye licenser til kystnært fiskeri i 2020 viser det sig at fiskeridepartementet må melde pas. Man kan ikke oplyse antallet, men alene oplyse, at der per 24. august 2020 var udstedt 5.081 licenser til fartøjer og joller inden for kystnært fiskeri.

Det har besværliggjort Deloittes arbejde med at få klarlagt, hvordan administrationen af licenser rent faktisk foregår.

Ingen lister over afslag

- Det har ikke været muligt for departementet at tilvejebringe en liste over ansøgere, der har fået afslag på deres ansøgninger. Det har derfor ikke været muligt at gennemgå sager, hvor der er givet afslag, oplyser revisionsundersøgelsen som er blevet bestilt af Revisionsudvalget under Inatsisartut.

Deloitte har dykket ned i fire forskellige ansøgninger, og det viser sig, at departementet udstedte licenser hele året rundt, selv om det fremgår, at der gælder en frist den 30. november.

Tre ud af fire ansøgere, der havde søgt om fornyelse af fartøjslicenser, havde ikke som påkrævet indsendt målebrev og nationalitetsbevis sammen med deres ansøgninger.

- Departementet har oplyst, at man ikke har bedt ansøgerne eftersende den manglende dokumentation, da der er tale om ansøgere, der er aktive i fiskeriet, lyder forklaringen.

Målebrev og nationalitetsbevis

Deloitte skriver, at det ud fra departementets kendskab til ansøgerne måske er forståeligt, at departementet ikke beder om at få målebrev og nationalitetsbevis eftersendt.

- Ikke desto mindre stiller departementet i dag krav om, at dokumentationen indsendes, påpeger Deloitte, der tilføjer:

- Hvis departementet finder det uhensigtsmæssigt at kontrollere fartøjerne årligt, bør der foretages en vurdering af, hvor ofte de bør kontrolleres. Dette skal sikre, at departementets praksis er i overensstemmelse med administrationsgrundlaget.

I et tilfælde har departementet behandlet en ansøgning på baggrund af en mail fra en kommune, og det strider imod kravet om, at en ansøgning skal være udfyldt og underskrevet af ansøgeren selv.

Usikkerhed om kommunernes kontrol

En anden ansøger havde ikke indsendt målebrev og nationalitetsbevis i forbindelse med en ansøgning om en jollelicens.

- Ansøgeren har indsendt udtalelse fra tidligere arbejdsgiver og den lokale fisker- og fangerforening som dokumentation for ansøgerens kendskab til fiskeriet, fremgår det.

Det er bopælskommunen som skal kontrollere, at ansøgningerne er korrekt udfyldt og at der er vedlagt den nødvendige dokumentation.

Deloitte skriver imidlertid, at det ikke fremgår af kommunens overlevering til departementet, ”om der er foretaget kontrol af, om ansøgerne opfylder bopæls- og skattekravene”.

Opsummering

I opsummeringen af administrationen inden for det kystnære fiskeri konkluderer Deloitte blandt andet:

 • Tre af de fire ansøgninger er behandlet efter den eksisterende forvaltningspraksis.
 • Departementet kontrollerer ikke, at fartøjernes længde er seks meter eller derover, og at fartøjets kapacitet er under 75 BRT/120 BT. Departementet har dermed ikke kontrolleret at ansøgernes fartøjer opfylder længde- og kapacitetskravene.
 • En ud af de fire ansøgninger burde ikke have været behandlet. I stedet skulle departementet have bedt kommunen om at kontakte ansøgeren og anmode om, at ansøgningsskemaet blev eftersendt.
 • Desuden udarbejdes der ikke sagsnotater eller anden skriftlig dokumentation i forbindelse med sagsbehandlingen, hvilket Deloitte anbefaler bliver fast praksis. Ligesom departementet over for kommunerne skal komme med en begrundelse for, hvorfor man har modtaget eller fået afslag, så kommunen kan sende et svarbrev til ansøgerne.

Af et notat fra fiskeridepartementet tilbage i oktober og en pressemeddelelse, udsendt lørdag, oplyses det, at departementet er i fuld gang med at indrette deres administration, der på mange punkter følger de anbefalinger, som Deloitte er kommet med i forbindelse med forvaltningsundersøgelsen.

Læs artikel: Fiskeridepartementet rydder op

Læs hele sagen:

 1. Yderst kritisable forhold i fiskeridepartementet
 2. Sådan sjuskes der i fiskeridepartementet
 3. Erik Jensen er tavs - næsten
 4. Immanuelsen tunuartariaqarpoq
 5. Immanuelsen skal trække sig
 6. Sagsbehandling følger god forvaltningsskik
 7. Aqutsinermi pitsaasumik suleriaaseqartoqarpoq
 8. Fiskeridepartementet rydder op
 9. Kim aalisarnermut tunngatillugu suliami akisussaavoq
 10. Pilen peger på Kim i fiskeriskandalen
Velkommen til debatten
 • Sermitsiaq.AG ønsker en konstruktiv og god debattone blandt vores læsere uanset uenigheder. Overtrædelse af vores debatregler kan føre til udelukkelse.
 • Anmeldelser af grove kommentarer kan ske ved at klikke på "rapporter" eller ved at ”markere som spam”.

Forsiden lige nu

SENESTE NYHEDER