Gå til hovedindhold

Høegh-Dam-selskab i stort underskud

Det skranter gevaldigt for Høegh-Dam-selskabet Iluliaq Seafood A/S, som i 2018 måtte notere et underskud på 3,7 millioner kroner. Det viser selskabets seneste regnskab, hvor egenkapitalen lander på minus 5,6 millioner kroner.

Iluliaq Seafood A/S har flere gange fået tildelt kvoter inden for fiskeriet af Selvstyret, men i 2018 lykkedes det ikke for selskabet at få en makrelkvote, da man ikke havde heldet med sig i en lodtrækningsrunde.

Det store underskud er oparbejdet ved i gennemsnit at have to fuldtidsbeskæftigede medarbejdere ansat, der samlet set fik 751.755 kroner i løn, fremgår det af regnskabet.

Revision kan ikke afgive konklusion

I forhold til 2017-regnskabet har ledelsen valgt at få revideret regnskabet efter årsregnskabsloven, hvilket ikke er sket i de tidligere år. Det har resulteret i en alenlang redegørelse fra den statsautoriserede revisor, som detaljeret forklarer, hvorfor han ikke kan komme med en konklusion.

- Selskabets drift har i dette og tidligere år været negativ, hvorfor vi har udbedt os selskabets nedskrivningstest af anlægsaktiver samt budget og finansieringsplan for den fremadrettede drift. Da vi ikke har modtaget det ønskede materiale tager vi derfor forbehold for værdiansættelsen af selskabets ”skibe” samt ”andre anlæg, driftsmateriel og inventar” under materielle anlægsaktiver med en samlet bogført værdi på 6.482.000 kroner, skriver statsautoriseret revisor Kenneth Bach Holmegaard, Multi Revision i Næstved.

Men det slutter ikke her.

- Vi har ved vores revision ikke kunnet opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for indregning og måling af regnskabsposten:

  • ”Anden gæld” under langfristede gældsforpligtelser. Som følge heraf tager vi forbehold for regnskabsposten, som har en samlet bogført værdi på 1.546.000 kroner
  • ”Gæld til selskabsdeltagere”. Som følge heraf tager vi forbehold for regnskabsposten, som har en samlet bogført værdi på 8.033.000 kroner.

Revisoren erklærer i forhold til anden lovgivning: 

  • Selskabet har ikke angivet korrekt og rettidig a-skat og ledelsen kan ifalde ansvar herfor.
  • Selskabet har ikke rettidigt indberettet selvangivelser til Det Grønlandske Hjemmestyre og ledelsen kan ifalde ansvar herfor.
  • Selskabet har ikke overholdt bogføringslovgivningens krav om, at bogføringen skal tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med god bogføringsskik under hensyn til virksomhedens art og omfang. Selskabets ledelse kan ifalde ansvar for overtrædelsen af bogføringslovgivningen.

Revisoren oplyser, at ”der er betydelig usikkerhed om selskabets evne til at fortsætte driften”.

Ledelsen oplyser imidlertid, at den ”bedømmer, at kapitalen fortsat vil blive stillet til rådighed”.

Væsentlige fejl

I ledelsesberetningen fremgår det i øvrigt under rubrikken “Væsentlige fejl”, at ledelsen er “blevet opmærksom på, at der i regnskabsåret 2017 er sket en fejl ved indregning af tilgange på selskabets skibe med 2.466.000 kroner”.  Fejlen berører desuden posten “gæld til leverandører” med samme millionbeløb.

Det fremgår af regnskabet, der er fra den 8. maj 2019, at Kim Høegh-Dam sidder i direktionen og bestyrelsen, der også består af Bitten Høegh-Dam og Bertel Kristensen. Dermed har Bitten Høegh-Dam på et tidspunkt siden forrige regnskabsaflæggelse afgivet direktørstolen til hendes mand.

Velkommen til debatten
  • Sermitsiaq.AG ønsker en konstruktiv og god debattone blandt vores læsere uanset uenigheder. Overtrædelse af vores debatregler kan føre til udelukkelse.
  • Anmeldelser af grove kommentarer kan ske ved at klikke på "rapporter" eller ved at ”markere som spam”.

Forsiden lige nu

SENESTE NYHEDER