Gå til hovedindhold

Generalforsamling: Bankfusion afvises

Et meget stort flertal blandt aktionærerne afviste på Grønlandsbankens generalforsamling et forslag om at køre kur til BankNordik.

En af bankens aktionærer Kim Pedersen mener, at der vil være en lang række synergifordele i at fusionere Grønlandsbanken med BankNordik.

Fordele

Af fordele blev følgende ridset op over for generalforsamlingen:

  • Et samlet styrket kapitalgrundlag, der muliggør håndtering af større enkeltengagementer uden konflikt med solvenskravene og dermed en mulig boost af det samlede forretningsomfang. Samtidig reduceret risikoeksponering mod enkeltkunder og mindsket afhængighed regional økonomisk udvikling.
  • Tilførsel af nye forretningsområder til Grønlandsbanken inden for forsikring, pension og ejendomsformidling som BankNordik allerede har på paletten.
  • Lettelse, billiggørelse og sikring af funding også til opfyldelse af NEP-krav, samt skabelse af en mere attraktiv og likvid aktie end den nuværende Grønlandsbankaktie.
  • Skabelsen af en stærk profil for et nordatlantisk pengeinstitut som kan imødekomme fremtidige krav, skabe kompetencer, tiltrække kvalificerede medarbejdere og dermed understøtte udvikling inden for infrastruktur, turisme, fiskeri og anden kapitalkrævende erhvervsudvikling, ikke mindst når de nye lufthavne i Grønland står færdige i 2023.

Grønlandsbankens bestyrelse understregede, at forslaget var i strid med bankens formål, hvori det ikke indgår at drive bankvirksomhed på Færøerne.

Det taler imod

Af andre argumenter fremlagde bestyrelsen følgende:

  • Det er bestyrelsens holdning, at Grønlandsbankens aktionærer og øvrige interessenter, fortsat er bedst stillet ved, at banken fokuserer sin forretning mod det banken har største indsigt i, hvilket er bankdrift i det grønlandske samfund.
  • Banken har gennem en årrække løbende håndteret større enkeltengagementer i samarbejde med udenlandske finansieringskilder.
  • Banken har en produktpallette, der, under hensyntagen til mulighederne i Grønland, dækker de forhold der nævnes af forslagsstiller.

Der var 60.216 stemmer for forslaget og 855.185 stemmer imod. Forslaget blev derfor ikke vedtaget. Samme skæbne led et andet forslag fra samme aktionær Kim Pedersen, der mente, at banken skulle bemyndiges til at erhverve egne aktier, ”så længe kurs/indre værdiforholdet er lavere end 1.

Genvalg

De tre bestyrelsesmedlemmer Kristian Frederik Lennert, Maliina Bitsch Abelsen og Peter Angutinguaq Wistoft blev genvalgt.

Velkommen til debatten
  • Sermitsiaq.AG ønsker en konstruktiv og god debattone blandt vores læsere uanset uenigheder. Overtrædelse af vores debatregler kan føre til udelukkelse.
  • Anmeldelser af grove kommentarer kan ske ved at klikke på "rapporter" eller ved at ”markere som spam”.

Forsiden lige nu

SENESTE NYHEDER