Gå til hovedindhold

Notat om uran-erstatning forbliver hemmeligt

Advokatfirmaet Poul Schmith har lavet en juridisk vurdering af konsekvenserne af uranforbuddet. Naalakkersuisut vil ikke udlevere vurderingen, da den kan blive brugt i en fremtidig retssag.

Skuffelse over ny råstoflov

Hudson Resources lukker niobium-projekt ved Nukittooq som følge af lovgivningen.

Chefredaktøren anbefaler: Selskaber kritiserer ny råstoflov

Er der realistisk for selskaber at forsætte efterforskning og udvinding i Grønland under en ny og mere restriktiv råstoflov? Det må tiden vise, men af høringssvarene til lovforslaget kan man godt blive bekymret for, at selskaberne finder et andet sted at investere.

Uranforbud stemt igennem med spinkelt flertal

Efter tre timers intens debat med beskyldninger og hed debat blev lov om uranforbud ved efterforskning og udvinding stemt igennem af et spinkelt flertal i Inatsisartut.

Naalakkersuisut afviser folkeafstemning

Naalakkersuisut er ikke forpligtet til at følge en vejledende folkeafstemning. Bandt andet derfor indstiller Naalakkersuisut udvalgsflertallets forslag om en folkeafstemning om uranudvinding til forkastelse.

Udvalgs-flertal forlanger folkeafstemning om uran-lov

Et flertal af Erhvervs- og Råstofudvalget vil have fjernet den omstridte paragraf to i forbuddet mod udvinding af uran, og så skal loven først kunne træde i kraft efter afholdelse af en vejledende folkeafstemning.

Omstridt uran-paragraf skal drøftes igen

Uran-forbuddet skal endnu en tur forbi udvalget, siger IA-ordfører, der vil have kigget på en kontroversiel paragraf en ekstra gang.

Særlig paragraf i uran-forbud bekymrer politikere

Vedtages forbuddet mod udvindelse af uran, kan Naalakkersuisut også forbyde udvinding af andre radioaktive stoffer. Det kan sætte en stopper for flere råstofprojekter. Oppositionen vil have paragraffen fjernet.

Dyb splittelse om uranforbud

Naalakkersuisuts lovforslag om forbud mod udnyttelse af uran splitter Inatsisartut. Både Siumut og Demokraterne giver udtryk for, at lovforslaget er for restriktivt, og at forbuddet risikerer at skade Grønlands økonomi, omdømme og udvikling.

Spørgetime: Ligestilling, boliger og uran i fokus

Inatsisartut havde onsdag mulighed for at stille spørgsmål om en lang række ressortområder, da naalakkersuisoq Naaja Nathanielsen stillede op til spørgetime i Inatsisartut.

Naalakkersuisut sender lov om uran i høring

Som varslet kommer der nu et forslag om nultolerance overfor uran fra den IA-ledede koalition. Forslaget går ud på at forbyde forundersøgelse, efterforskning og udnyttelse af uran.

Fransk uranselskab stopper efterforskning

De politiske vinde får uran-selskabet Orano til at stoppe deres efterforskning af uran i Grønland for nuværende. De beholder dog deres licenser, der er gældende i fem år.