Gå til hovedindhold

Dyre flybilletter overskygger uranspørgsmål i Narsaq

Trafiksituationen i Sydgrønland fyldte mere end en ophævelse af nultolerancen over for uran, da der tirsdag aften var borgermøde i Narsaq

Tirsdag aften var der indkaldt til borgermøde i forsamlingshuset i Narsaq, hvor de tre Naalakkersuisut-medlemmer Jens-Erik Kirkegaard, Nick Nielsen og Martha Lund Olsen, alle fra Siumut, skulle møde ’Narsamiterne’ og præsentere deres politiske program.

Omkring 110 veloplagte indbyggere var mødt op til mødet, der var planlagt fra klokken 19 til 21, og naalakkersuisoq for familie og justitsvæsen Martha Lund Olsen, Siumut, indledte med at forklare regeringens politik, hvorefter der var spørgsmål fra salen.

En af tilhørerne undrede sig over, at tillæggene til alderspensionerne var forskellige i de tre sydgrønlandske byer, selv om det nu er én stor kommune. Der blev nævnt eksempler på boligsikring, flyttetilskud og andre personlige ydelser. Martha Lund Olsen lovede at tage det op med kommunen, når de tre medlemmer af Naalakkersuisut kommer til Qaqortoq. Hun mente, at løsningen ville være, at socialmedarbejderne skulle have kurser i de gældende regler og slippe de gamle kommuners regler.

En anden tilhører spurgte til opholdssteder for demente. Ikke alle demente er ældre, og det er forkert at anbringe dem på et alderdomshjem. Her var svaret, at Naalakkersuisut ville overveje alternativer til alderdomshjemmene.

Uddannelse og sprogproblemer
Naalakkersuisoq for uddannelse, kultur, kirke og ligestilling Nick Nielsen fra Siumut fik også mange spørgsmål. De fleste drejede sig om praktikpladser til lærlinge, problemer med uddannelserne for enkeltsprogede elever, hvor manglen på dansk kundskaber virker som en bremseklods.

Nick Nielsen slog fast, at der skal være ligestilling, også sprogmæssigt – og på praktikpladserne.

Der blev også spurgt om mulighederne for at uddanne sig andre steder end i Danmark ved specielle uddannelser, som for eksempel geologi  i lande, som har fjelde lige som herhjemme.

Skolen i Narsaq var også oppe at vende, og Nick Nielsen sagde, at søfartsskolen blev i Paamiut, mens skipperskolen flyttes til Nuuk.

Mere udvikling på råstofområdet
Naalakkersuisoq for erhverv, råstoffer og arbejdsmarked Jens-Erik Kirkegaard fra Siumut slog fast, at turismen, råstofferne og olieefterforskningen fortsat skal udvikles. Han regnede med, at der snart kommer gang i fire til fem miner i Grønland.

Og han sagde, at minen ved Killavaat Alannguat (på dansk Kringlerne) ville beskæftige cirka 80 lokale og Kuannersuit-minen (på dansk Kvanefjeld-minen) cirka 380 mand. Desuden har der været omkring 200 elever på de råstofkurser i Sydgrønland, som selvstyret har etableret.

Nultolerancen over for uran blev et stort emne, men Jens-Erik Kirkegaard slog fast, at der ikke ville være fare for hverken sundheden eller miljøet. Og han tog til efterretning, at befolkningen i Narsaq gerne vil høres før igangsætningen af en mine på Kvanefjeldet.

Selvstyret har indhentet erfaringer fra andre lande, så Grønland fremover, ved siden af minedriften, kan fremme og videreudvikle landbrug og dyrehold.

Narsarsuaq i spil til knudepunkt for minedrift
Jens-Erik Kirkegaard kom med en interessant bemærkning, idet selvstyret har overvejet at gøre Narsarsuaq til et knudepunkt for minedriften i Sydgrønland.

Han kunne dog ikke komme nærmere ind på planerne, før der var truffet en afgørelse om landingsbanen i Qaqortoq.

Men han oplyste, at mindre fastvingede fly med plads til maksimalt 19 passagerer ikke kræver det store brandberedskab, og at der kan spares penge, hvis man laver små baner ved hver by, idet de små fastvingede fly er langt billigere i drift end helikoptere.

Og underligt nok kom trafiksituationen til at fylde meget mere end nultolerance over for uran som biprodukt ved mineraludvinding.

Folk var især oprørte over de høje billetpriser hos Air Greenland og var bange for, at priserne ville stige yderligere, hvis Narsarsuaq Lufthavn bliver nedlagt.

Der blev debatteret mange andre ting. For eksempel slagteriaffald fra Neqi som hundefoder til Nordgrønland, indhandling og daginstitutioner i bygderne. Men det er noget, der skal udvikles i samarbejde med kommunen.

Mødelederen afbrød mødet ved 22.30-tiden, og både befolkningen og Naalakkersuisut-medlemmerne så meget tilfredse ud med det vel gennemførte møde.

Velkommen til debatten
  • Sermitsiaq.AG ønsker en konstruktiv og god debattone blandt vores læsere uanset uenigheder. Overtrædelse af vores debatregler kan føre til udelukkelse.
  • Anmeldelser af grove kommentarer kan ske ved at klikke på "rapporter" eller ved at ”markere som spam”.

Forsiden lige nu

SENESTE NYHEDER