Gå til hovedindhold

Dom: Voldtog steddatter igennem otte år

En mand i slutningen af 40erne er idømt anbringelse på anstalt i fem år og seks måneder. Igennem otte år voldtog den dømte sin steddatter ikke under 15 gange om måneden.

Det er Grønlands Landsret, der afsagde dommen den 4. december. Voldtægten af steddatteren stod på i perioden fra 2001 og til 2009, og steddatteren fik to børn med manden. Mens overgrebene stod på var hun i alderen 13 til 21 år.

Landsret mildnede dom

Manden blev desuden dømt for at have forsøgt at gennemføre samleje med sin anden steddatter, da hun var 12 år gammel, oplyser Grønlands Politi i en pressemeddelelse.

Manden blev i kredsretten idømt anstaltsanbringelse i 7 år – en dom, som Anklagemyndigheden i Grønlands Landsret påstod stadfæstet. 

- Foranstaltningen blev af Grønlands Landsret nedsat til 5 år og 6 måneders anbringelse i anstalt. Manden blev i landsretten i det væsentligste fundet skyldig i samme omfang som i kredsretten, oplyser politiet. 

Landsrettens præmisser

Landsretten anførte i sine præmisser bl.a.: 

“Landsretten finder, at foranstaltningen i sager om seksuelle overgreb mod børn, som udgangspunkt ikke bør overstige den foranstaltning, der typisk idømmes for overtrædelse af kriminallovens § 86 om drab. Der har ikke hidtil i Grønland været praksis for idømme en så langvarig tidsbestemt foranstaltning i tilsvarende sager. Det bemærkes, at foranstaltningen for drab kun sjældent overstiger 6 år. I tilknytning hertil kan nævnes, at strafferammen i Danmark for seksuelle overgreb mod børn under 15 er 12 år, og at straffen for drab er fra fem år og indtil livstid, jf. straffelovens § 222, stk. 2 og § 237” 

Sagen er nu endeligt afsluttet med landsrettens dom: 

- Det er anklagemyndighedens opfattelse, at dommen understreger, at voldtægt af mindreårige børn er noget, man ser på med meget stor alvor, siger anklagerfuldmægtig Line Thornberg ifølge pressemeddelelsen.

Fakta:

  • I Grønland er der mulighed for at idømme foranstaltninger i op til 10 år, når foranstaltningen er tidsbestemt, jf. kriminallovens § 147, stk. 1.
  • En foranstaltning for drab overstiger sjældent 6 år. 
Velkommen til debatten
  • Sermitsiaq.AG ønsker en konstruktiv og god debattone blandt vores læsere uanset uenigheder. Overtrædelse af vores debatregler kan føre til udelukkelse.
  • Anmeldelser af grove kommentarer kan ske ved at klikke på "rapporter" eller ved at ”markere som spam”.

Forsiden lige nu

SENESTE NYHEDER