Gå til hovedindhold

Dokumentation: Her er aftalen om lufthavnsmillionerne

Det har udløst kritik, at Naalakkersuisut ikke på forhånd har orienteret Inatsisartut om aftalens indhold. Nu foreligger hele teksten

Det har ført til massiv kritik, at Kim Kielsen ikke orienterede finans- og skatteudvalget om aftalen om det danske bidrag til finansiering af lufthavnene. Et enigt udvalg krævede med formand Hermann Berthelsen (S) spidsen, at Kim Kielsen skulle undlade at skrive under på aftalen før han havde orienteret udvalget. Også Partii Naleraq har anført den manglende orientering som en af grundene til at forlade Naalakkersuisut.

Nu har Selvstyret og Statsministeriet så lagt aftaleteksten ud. Her er den i sin fulde ordlyd:

Aftale mellem regeringen og Naalakkersuisut
om
dansk engagement i lufthavnsprojektet i Grønland
og styrket erhvervssamarbejde mellem Danmark og Grønland

Inatsisartut traf i efteråret 2015 principbeslutning om anlæg af en række lufthavne med henblik på at forbedre og modernisere infrastrukturen og styrke erhvervsudviklingen i Grønland. Inatsisartut vedtog på finansloven for 2018 tekstanmærkninger om anlæg og finansiering af nye lufthavne i Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq. Inatsisartut ventes i efteråret 2018 at færdigbehandle forslag til lov om anlæg af nye lufthavne i Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq.

Naalakkersuisut oprettede i 2016 det selvstyreejede selskab Kalaallit Airports A/S, der skal stå for anlæg og drift af disse tre lufthavne.

Denne aftale vedrører finansiering af lufthavnene i Nuuk og Ilulissat. Kalaallit Airports A/S opretter et selskab, der alene skal stå for anlæg og drift af lufthavnene i Nuuk og Ilulissat.

Selvstyret bidrager med egenkapital på 1,4 mia. kr. og 0,1 mia. kr. i ansvarlig lånekapital.

Med henblik på at øge projektets finansielle robusthed vil staten indskyde egenkapital og medvirke til at sikre lavtforrentede lån til Kalaallit Airports A/S’s selskab til anlæg og drift af lufthavnene i Nuuk og Ilulissat. Dermed reduceres behovet for lånefinansiering, og renteudgifterne bliver mindre. Den økonomiske risiko for selvstyret reduceres samtidig.

Regeringen og Naalakkersuisut er enige om behovet for at styrke erhvervsudviklingen, som grundlag for vækst og nye indtægter i det grønlandske samfund. Parterne ser investeringer i infrastruktur som en vigtig forudsætning for erhvervsmæssig og økonomisk fremgang i Grønland.

Med forbehold for Inatsisartuts beslutning om lufthavnsprojektet samt de danske og grønlandske bevilgende myndigheders godkendelse er regeringen og Naalakkersuisut enige om, at:

  • Staten engagerer sig i lufthavnsprojektet i Nuuk og Ilulissat og deltager i finansieringen heraf.
  • Der iværksættes fælles initiativer, som kan bidrage til at styrke erhvervssamarbejdet mellem Grønland og Danmark og fremme erhvervsudviklingen i Grønland. Parterne finder, at det mest hensigtsmæssigt kan ske ved, at selvstyret og staten indskyder ydereligere kapital i Greenland Venture og Vækstfonden, der allerede har et veletableret samarbejdet, som bidrager positivt til Grønlands erhvervsliv.

Parterne er enige om følgende:

  1. I tillæg til selvstyrets egenkapitalindskud på 1,4 mia. kr. samt 0,1 mia. kr. i ansvarlig lånekapital til anlæg og drift af lufthavnene i Nuuk og Ilulissat – og for at reducere lånefinansieringen – foretager staten egenkapitalindskud og erhverver en ejerandel på lidt over 33,3 pct. svarende til 700 mio. kr. i Kalaallit Airports A/S’s selskab til anlæg og drift af lufthavnene i Nuuk og Ilulissat.

Der indgås en ejeraftale med aktionærrettigheder, der som de væsentligste elementer indeholder bestemmelser om (i) principper for ejerskabet, (ii) vetorettigheder, (iii) ledelsessammensætning, (iv) forventninger til udbytte, (v) ændringer i ejerandele samt ejersammensætning, (vi) informationsstrømme, (vii) tvistløsning, (viii) relationer mellem parterne og øvrige tredjeparter i overensstemmelse med principper om armslængde og markedsvilkår.

De nærmere forhold vedrørende ejeraftalen aftales mellem finansministeren og formanden for Naalakkersuisut.

  1. Staten stiller garanti for en låneramme på 450 mio. kr., som Kalaallit Airports A/S’s selskab til anlæg og drift af lufthavnene i Nuuk og Ilulissat søger optaget i Den Nordiske Investeringsbank.

De nærmere forhold vedrørende statens garantistillelse aftales mellem finansministeren og naalakkersuisoq for finanser.

Skulle der ikke opnås finansiering ved låneoptag i Den Nordiske Investeringsbank, indgår spørgsmålet om anden bankfinansiering på op til 450 mio. kr. i drøftelserne mellem finansministeren og naalakkersuisoq for finanser. Staten bekræfter sin hensigt om i givet fald at stille garanti over for en anden långiver på tilsvarende vilkår.

  1. Staten yder et genudlån på op til 450 mio. kr. til Kalaallit Airports A/S’s selskab til anlæg og drift af lufthavnene i Nuuk og Ilulissat med ret for staten i tilfælde af misligholdelse af låneaftalen til at konvertere lånet til egenkapital under nærmere aftalte betingelser. Staten vil dog ikke kunne blive majoritetsaktionær i Kalaallit Airports A/S’s selskab til anlæg og drift af lufthavnene i Nuuk og Ilulissat.

De nærmere forhold vedrørende genudlån, herunder om konverteringsretten, aftales mellem finansministeren, naalakkersuisoq for finanser og Kalaallit Airports A/S’s selskab til anlæg og drift af lufthavnene i Nuuk og Ilulissat.

Hvis anlægsudgifterne bliver større end foreløbig estimeret, eller hvis der er et behov for kortvarig mellemfinansiering af dele af anlægsudgiften, kan staten efter nærmere aftale yde et højere genudlån til selskabet.

4. Selvstyret og staten foretager kapitalindskud i Greenland Venture og Vækstfonden på i alt 200 mio. kr. til fælles investeringer i Grønland. Selvstyret og staten finansierer henholdsvis 20 mio. kr. og 180 mio. kr. af det samlede kapitalindskud med henblik på, at Greenland Venture og Vækstfonden hver får tilført 100 mio. kr. Greenland Venture forbliver 100 pct. ejet af selvstyret.

Selvstyret og staten etablerer herudover en erhvervspulje på 20 mio. kr. med henblik på, at Greenland Venture og Vækstfonden inden for denne ramme bl.a. kan styrke arbejdet med at modne perspektivrige erhvervsprojekter i Grønland. Selvstyret og staten finansierer henholdsvis 2 mio. kr. og 18 mio. kr. af puljen med henblik på, at Greenland Venture og Vækstfonden hver får tilført 10 mio. kr.

De nærmere forhold vedrørende selvstyrets og statens kapitalindskud og etablering af erhvervspuljen aftales mellem erhvervsministeren og naalakkersuisoq for erhverv og energi.

Parterne har til hensigt at gennemføre en omlægning af ejerstrukturen i Air Greenland A/S, som medfører, at selvstyret køber statens aktier i Air Greenland A/S. Det sker under forudsætning af, at en række forhold ved selvstyrets aktiekøb vurderes tilfredsstillende for begge parter, herunder værdiansættelse.

Statens finansieringsbidrag til det styrkede erhvervssamarbejde skal ses i forlængelse af partenes enighed om at søge denne omlægning af ejerstrukturen i Air Greenland A/S gennemført.

De nærmere forhold vedrørende selvstyrets erhvervelse af statens ejerandel i Air Greenland A/S aftales mellem finansministeren og formanden for Naalakkersuisut.

5. Regeringen vil tage initiativ til at ændre lovgivningen, så Vækstfonden får mulighed for at stille Vækstgarantier i Grønland, som især har et potentiale ved fx større anlægsinvesteringer.

Du kan læse den grønlandske version af aftalen her

Velkommen til debatten
  • Du skal acceptere cookies i bunden af sitet for at kunne se og deltage i debatten.
  • Vigtigt! Nye regler: Man skal slå Valgfrie cookies til under https://www.facebook.com/settings/cookie for at kunne se og deltage i debatten.
  • Kommentarfeltet kan blive også blokeret i din browser. Du kan læse vores vejledning til aktivering af Facebook kommentar-spor i din browser her.
  • Sermitsiaq.AG ønsker en konstruktiv og god debattone blandt vores læsere uanset uenigheder. Overtrædelse af vores debatregler kan føre til udelukkelse.
  • Anmeldelser af grove kommentarer kan ske ved at klikke på "rapporter" eller ved at ”markere som spam”.

Forsiden lige nu

SENESTE NYHEDER