Gå til hovedindhold

Dokumentation: Her er det åbne brev til politikere

Otte grønlandske organisationer har skrevet et åbent brev til landets politikere. Læs hele brevet

Børne- og unge alliancen har skrevet et åbent brev med overskriften: 'Kære politikere: Lad os være en del af løsningen'.

Læs det åbne brev her:

Åbent brev fra Børne- & Ungealliancen

Høje selvmordstal, seksuelle krænkelser og børn, der ikke får den hjælp, de har behov for. Det er forhold, som det grønlandske samfund til stadighed kæmper med. I den seneste tid er politiske krav om handling kommet højere op på dagsordenen, da et flertal i Inatsisartut har pålagt Naalakkersuisut at søge den danske regering om hjælp. 

I Børne- og ungealliancen mener vi, at hjælpen er tiltrængt. Børn har i alt for stort omfang og alt for længe været ladt i stikken og været ofre for et kollektivt mismod blandt voksne, der ikke har kunne tage vare på dem. Det grønlandske samfund bløder, og vi håber, den samlede politiske vilje er et udtryk for, at politikerne endeligt har sat sig for at stoppe blødningen.

Det er altafgørende, at politikerne står sammen om løsninger, som kan samle de børn op, som udsættes for svigt og overgreb. Ofte ser vi, at samarbejdsaftaler underskrives, så myndigheder kan handle i fællesskab, men fællesskabet udebliver. Lovgivningen omkring børn er styrket, og kravene til handling fra kommunerne, når der er mistanke om, at børnene mistrives eller udsættes for overgreb, er skærpet. 

Men det er desværre tydeligt, at den kommunale sagsbehandling ikke har fungeret tilfredsstillende. Der er behov for nye tiltag, der kan skabe et finmasket sikkerhedsnet under børnene. Politikernes intentioner er ikke til at tage fejl af, og civilbefolkningen og børneorganisationer i Grønland bakker op: Ingen børn skal gå utrygge i seng. Børn skal ikke lide overlast, og børn skal have adgang til hjælp, når de voksne svigter.

Derfor er vi i Børne- og Ungealliancen som udgangspunkt positive over for det samlede politiske krav om hjælp fra Danmark. Vi ønsker dog at komme med en række betragtninger, som vi mener, vil styrke den fælles indsats.

Børne- og Ungealliancen består af en lang række af civilsamfundets aktører på børneområdet. Lige fra store internationale organisationer til lokale organisationer. Vi er derude, hvor børnene mistrives. Vi arbejder med de børn og de familier, der af forskellige årsager har store problemer inde på livet. Vi er i stort set hver en by og hver en bygd og samarbejder med lokale instanser for at dæmme op for de sociale problemer, der tvinger samfundet, den enkelte familie, og ikke mindst børnene i knæ. Vores netværk og lokale kendskab er stort, og vi er vant til at finde løsninger lokalt. Det er der brug for.

I Børne- og Ungealliancen holder vi os løbende opdaterede på hinandens aktiviteter og indsatser, og ikke mindst tiltrækker vi hvert år mange midler og ressourcer fra både nationale og udenlandske kilder til børneområdet. Derfor finder vi det ærgerligt, at ingen politikere i processen op mod henvendelsen til den danske stat har forhørt sig hos os om vores erfaringer og råd.

Der er ingen tvivl om, at vi skal finde løsninger, og det er nu! Men lad os finde de rigtige løsninger. Vi må ikke ty til lappeløsninger og implementere systemer, som fungerer i Danmark, men som er dømt til at mislykkes i Grønland. Vi lever i en geografisk og socialøkonomisk sammenhæng, hvor nogle løsninger, som virker indlysende andre steder i verden, bare ikke kan lade sig gøre her i landet. Så når Inatsisartut har bedt om, at Danmark træder til med ekspertise og økonomisk hjælp, så skal vi overveje to gange, hvordan den hjælp skal bruges.

Eksempelvis er det vores erfaring, at der er mange velmenende initiativer fra endnu flere aktører rundt i hele landet. Og særligt der, hvor problemerne er mest massive, er der en lind strøm af initiativer. Der er brug for en langt højere grad af koordination og overblik over de mange forskellige indsatser. 

Her er man i det offentlige nødt til at tage bladet fra munden og reelt inddrage og koordinere med civilsamfundet. For børnene er det ikke afgørende, om den specifikke hjælp kommer fra kommunen, fra selvstyret eller fra en civilsamfundsorganisation.

Skal indsatserne lykkes, er det også afgørende med lokal forankring og lokal kapacitetsopbygning. Indsatserne skal være langsigtede og vedvarende. Intet er værre end børn og unge, som mærker et strejf af håb, for dernæst at lades i stikken igen.

Vores erfaringer er dyrkøbte, og vi ved desværre meget om, hvad der ikke virker. Sådan er det at være ude i virkeligheden, hvor systemet ikke altid er tilpasset mennesker. Men vi har også erfaringer med indsatser, der virker og som gør en forskel, ikke mindst for børnene.

Vi ser det som altafgørende, at der afsættes nok midler til fortsat at udbyde de decentrale uddannelser inden forbørne- og socialområdet såsom psykoterapeut rådgivningsassistent-, pædagog- og socialrådgiveruddannelserne.

Samtidig mener vi, at for eksempel pædagoguddannelsen skal opkvalificeres, så grønlandske pædagoger i højere grad uddannes til de udfordringer, man møder i det virkelige liv. Kan vi sikre, at de gode og varme hænder, som allerede er derude i byer og bygder, får den nødvendige faglige uddannelse, kan vi nå langt.

Det er positivt, at man nu vil se nærmere på, hvordan det reelt står til med socialrådgivermanglen og psykologmanglen. Generelt har der i for mange år manglet solide data på hele børneområdet. Netop denne udfordring er derfor vores, i denne omgang, sidste råd; Lad os få langt bedre og mere sikre data om børns forhold. 

Vi ønsker at kunne måle vores indsatser, så vi bedre kan se, hvad der virker, og hvad der ikke virker. Og vi er overbeviste om, at bedre data også vil være godt for alle de offentlige instansers indsatser. Vi er fra Børne- og Ungealliancen langt hen ad vejen meget enige i den retning Naalakkersuisut lyder til at have i anmodningen om hjælp fra Danmark. Vi savner dog at være blevet inddraget. Vi håber, at dette åbne brev vil være starten på en dialog med os. Vi tropper gerne op og fortæller om vores mange og vigtige erfaringer.

Så kære politikere. Som organisationer, der kæmper for gode børneliv, står vi klar til dialog og samarbejde med jer.

Lad os være en del af løsningen og ikke en parallel til de politiske tiltag, der arbejdes på i disse dage. Brug nu endelig den ekspertise og erfaring, vi har.

Lad os komme i arbejdstøjet. Sammen.

Børne- & Unge alliancen:

  • Kalaallit Røde Korsiat
  • Nanu meeqqat / Nanu børn
  • Meeqqat Inuunerissut Bedre Børneliv (MIBB)
  • KRK-INUA
  • Unicef Denmark kontor i Nuuk
  • Red Barnet Kalaallit Nunaat
  • Peqatigiiffik Kalaallit Meerartaat/ Foreningen Grønlandske Børn
  • Global Dignity Kalaallit Nunaat
Velkommen til debatten
  • Sermitsiaq.AG ønsker en konstruktiv og god debattone blandt vores læsere uanset uenigheder. Overtrædelse af vores debatregler kan føre til udelukkelse.
  • Anmeldelser af grove kommentarer kan ske ved at klikke på "rapporter" eller ved at ”markere som spam”.

Forsiden lige nu

SENESTE NYHEDER