Gå til hovedindhold

I forbindelse med Michael Binzers forskellige forsvarsindlæg i pressen og på sin blog fandt undertegnede det påfaldende at flere forhold ikke stemte overens med egne iagttagelser – eller var groft underspillet - og i tillid til at Binzers angrende attitude var oprigtig lagde jeg et indlæg på hans blog med opregning af disse uoverensstemmelser. Det kunne jo være at Michael havde relevante forklaringer på disse. Stor var derfor overraskelsen da indlægget hele to gange blev afvist og man må forstå at manden åbenbart kører et avanceret spin for at redde den ære som han stadig mener at have i behold. Dette altså med nye løgne og fordrejninger.

Indlægget er som følger:

• ”Henrik Lund-Andersen • 2 minutes ago Hold on, this is waiting to be approved by Michael Binzer - Blog.
Selv om selve cv-fuskeriet er alvorligt nok - både for selskaberne såvel som MB selv - så er følgevirkningerne for samfundet måske endnu mere alvorlige.
MB har udover sine uberettiget tiltuskede stillinger i de offentligt ejede selskaber været med til at udvikle en ansættelseskultur der tilsiger at smart selvpromovering er rigeligt til at komme frem/berige sig med exorbitante aflønninger - og det er uagtet at MB måske/måske ikke har gjort det godt i sine jobs. Netop til denne påstand må man spørge om MB´s uberettigede stillingsbesættelse har blokeret for mere kompetente kandidater ligesom at man må spørge om hvem der har ledet og udviklet virksomhederne i den tid hvor MB endnu ikke havde de rette kompetencer samt var under virksomhedsbetalt videreuddannelse? Under alle omstændigheder kan man konstatere at MB groft har suget penge ud af samfundet og dermed været en endog meget privilegeret deltager i det omfattende kleptokrati.

Man forstår sådan set godt de menneskelige svagheder bag en ungdommelig dumhed med at forskønne sit utilstrækkelige cv, men dette undskylder bestemt ikke hverken selve handlingen og endnu mindre den fortsatte praksis med at påføre cv-et falske meritter helt frem til efter den ufrivilligt offentlige afsløring. For sagen er jo at erkendelsen langt fra er frivillig men tvunget ud af udefrakommende omstændigheder.

Det mest graverende er dog - efter undertegnedes opfattelse - den latterliggørelse af alle de gode kræfter der kæmper for et reelt demokratisk samfund og som MB´s offentlige ageren - og IKKE selve cv-et som offentligeheden af gode grunde intet kendte til - aktivt har bidraget til at promovere mod bedrevidende. Alle dem der har deltaget i den offentlige debat om forhold hvor enten de selskaber som MB har været leder af, hvor MB i øvrigt har markeret sig - eller som MB på anden måde har gjort sig til talsmand for offentligt - må føle sig dybt bedraget fordi MB på falske forudsætninger har tiltusket sig en ophøjet position som der ikke har været sagligt belæg for.

Et forhold som MB helt bevidst undgår at oplyse offentligheden om er det faktum, at hans karriere netop er funderet på nepotistisk begunstigelse. Efter Lars Emil Johansens tidligere oplysninger tilbage i - så vidt det huskes - 2009 blev MB allerede fra MB´s karrierestart ført frem af samme LEJ idet den daværende Landsstyreformand LEJ fremskaffede både kontante midler samt en bil til MB´s rådighed. Senere må også ansættelsen i Grønlandsfly og underdirektørstillingen i SAS være formidlet af politiske hensyn uden smålig skelen til relevante kompetencer - hvilket klart må betegnes som nepotisme. 

Disse forhold kan MB ikke have været uvidende om og derfor er efterfølgende markeringer i demokratisk sammenhæng såsom CSR, Transparency Greenland og andet dybt hykleriske og i virkeligheden groft undergravende for de respektive sager. Samt ikke mindst stærkt nedladende for alle dem der arbejder og uselvisk bruger megen tid på at vriste den grønlandske virkelig ud af kløerne på de velkendte nepotister og kleptokrater.

Det er muligt at MB efterfølgende har erhvervet sig ubestridelige kompetencer ud i erhvervsledelse, men ingen kan reelt vide det. Undertegnede har ved flere lejligheder debatteret forhold med MB vedrørende de selskaber som MB har været leder af og mit indtryk er at MB måske nok er retorisk smart og velsmurt, men når substansen kommer frem så gemmer MB sig bag aktieselskabernes fordækte hemmeligholdelse - eller inviterer på kaffe for at udrede uenighederne, hvilket alligevel aldrig sker.

Så Michael - uanset at du ud fra et menneskeligt hensyn må have held og lykke fremover så er skaden allerede sket og alle forhold er tydeligvis ikke kommet frem - hvorfor tomlen herfra stadig er ned.

PS. jeg bemærker at du flere gange har påstået at du ynder al kalde en spade for en spade - men altså ikke i dette tilfælde.
Med venlig hilsen” citat slut.

Det er derfor min ubehagelige konklusion at Michael Binzer uomtvisteligt er et højt begunstiget produkt af den demokratisk nedbrydende nepotisme som desværre er alt for udbredt her i landet – og som MB dobbeltmoralsk har promoveret sig som modstander af. Alle burde hermed kunne se hvor negativ denne form for korruption er for samfundet.

Dansk