Gå til hovedindhold

Demokraternes undervisningsansvarlige Moster Skrap var en væsentlig grund til SAD-koalitionens sammenbrud i forrige uge.

Shitstorm
Efter at den moralsk selvophøjede naalakkersuisoq for undervisning havde gerådet sig ud i en veritabel shitstorm i forgangne uge, måtte formand Kim Kielsen indse det uholdbare i en fortsættelse. Og det var som sædvanligt helt selvforskyldt.

For at det ikke skal være løgn funderede også den seneste politiske møgsag sig på helt udokumenterede antagelser - samt ideologiske mål med nedskæringer og besparelser - for naalakkersuisoq'ens vildfarelser.

Hjemmefødning
Den evigt udskældende politiske hedspore Nivi Olsen havde i al sin ufattelige visdom fundet ud af, at de grønlandske studerende i DK levede i luksus for deres godt 5.000 kroner store SU betalt af den danske stat.

Og derfor ville  Nivi Olsen - der ikke selv har mærket presset ved at studere udenfor Grønland og derfor er hjemmeføding i ordets værste betydning - ikke røre en finger, når den danske regering omlægger SU´en til en mere lånefinansieret ordning med efterfølgende danske skattefradrag. En de facto SU-forringelse qua de grønlandske studerendes hjemflytning til Grønland efter endt studium og dermed tab af fradragsret.

Forvrøvlet
Men ikke desto mindre fastholdt den neoliberalistiske minister sine forvrøvlede udmeldinger, som alene bygger på fruens egne mavefornemmelser uden at have undersøgt forholdene endsige spurgt de studerende selv. Faktisk har hun bevidst undgået kontakt til studenternes repræsentanter, inden hun lancerede sine lemfældige tiltag.

Den forrige lemfældighed - hvad angår saglig embedsførelse - var ministerens enerådende beslutning om, at engelsk skulle være 1´ fremmedsprog. Og det var endog uklart, om forslaget kun indebar undervisning i engelsk eller tilmed på engelsk som undervisningssprog. Men det korte af det lange var, at praktiske forhindringer helt åbenlyst umuliggør projektet, idet der hverken er lærere til det ene eller andet, at undervisningen radikalt skulle omstilles, samt at en nedgradering af danskundervisningen givetvis ville stille afgangseleverne ringere i deres efterfølgende studier i DK.

Heller ikke i denne sag havde den hæsblæsende minister forelagt ideerne for de berørte parter. Hverken de studerende, lærerne eller forældrene.

Hashtest
Ligeledes sagligt enerådende - men dog med Inatsisartuts billigelse - har ministeren gennemtrumfet indførelse af undervisningsinstitutioners ret til at hashteste de studerende efter forgodtbefindede, idet man mener, at enkelte misbrugere belaster systemet uhensigtsmæssigt.

I denne forbindelse burde man som erklæret demokrat i en retsstat bemærke sig, at uddannelsesinstitutionerne ikke har retslig bemyndigelse, hvorfor reglen om at testnægtere automatisk registreres som hashpåvirkede, ligger langt udenfor retsstatens grundlæggende præmis om, at man er uskyldig indtil det modsatte er bevist.

Går efter medierne
Forrige år fik den dybt moraliserende minister den for en demokrat tvivlsomme ære at være fadder til en ny medielovgivning der bogstaveligt fik nedbragt mediestøtten til et niveau der hindrer pressens væsentligste opgave – nemlig at kontrollere den politiske magt effektivt.

Helt paradoksalt - men meget forventeligt! - har eftertiden vist, at de grønlandske medier har måttet nedgradere deres kritiske journalistik. mens enkelte lykkeriddere i den journalistiske branche har fået 'julegaver' - uden at dette har begavet samfundet med journalistiske produkter af nogen art. Pengene er spildt på ideologisk jambo-mambo og lodret magtbrynde.

Galsindet moralisering
Det er tydeligt, at den unge ministers primære politiske drivkraft har været galsindet moralisering, og hendes foretrukne kort til opnåelse af sine mål er udskældning, vilkårlige antagelser og ideologiske myter.

Det store problem var, at antagelserne stort set bygger på det unge menneskes ideologiske gebrækkeligheder og egne mavefornemmelser uden hverken at være afprøvet i offentligheden endsige udsat for faglig eksamination og uvildig kritik. Moralen er 'Jeg alene vide!'

I denne optik kan man kun glæde sig over, at koalitionen er snublet over egne ben.

Gud fader bevares siger jeg bare!

Dansk