Gå til hovedindhold

Den siddende regering med den dokumenteret famlende finansminister – efter en lang række substantielt uargumenterede regeringsforslag der er trukket af bordet efter interesseparters sønderlæmmende kritik – har igen begået et forslag der udover den politiske holdning er helt og aldeles uargumenteret. Forslaget er noget så betydningsfuldt som udligningsordningen mellem kommunerne og dermed et væsentligt element i kommunernes økonomiske råderum.

Det foreliggende forslag skulle efter sigende omfordele hele 56 mio. kr. fra hovedstadskommunen og 12 mio. kr. fra midtkommunen til de to yderkommuner og det er helt forudsigeligt ikke faldet i god jord i især hovedstadsregionen og den politiske opinion. Protesterne går lige fra politisk afpresning, urimelig udsultning og til selvdestruktiv fribytteri.

Ingen tvivl om at beslutningsgangen kunne være meget bedre ligesom at dokumentationen for en sådan radikalt ændret ordning kunne være leveret af den enerådende finansminister, men fakta tilsiger faktisk at hovedstaden gennem mange år er begunstiget langt ud over hvad befolkningstallet berettiger. F.eks. har hovedstaden gennem de seneste ti år været begunstiget af op til 70% af de offentlige anlægsmidler uanset at befolkningstallet kun udgør ca. 40 % af befolkningen. 

Ligeledes genererer hovedstadsborgerne i gennemsnit mindst dobbelt så meget af de offentlige lønkroner som en hvilken som helst anden borger i byerne ude på kysten alene fordi langt de fleste offentlige arbejdspladser er centraliseret i hovedstaden. Skattegrundlaget er af samme årsag tydeligt langt mere favorabelt – ikke mindst henset til at borgerne er sammensat på en ganske anden bekvem måde end kystens øvrige kommuners mindre offentligt vellønnede segment.

Nu siger hovedstadskommunens repræsentanter godt nok, at en ugunstig udligningsordning for kommunen vil være en bombe under kommunens økonomi – uanset at man nægter at hæve skatteprocenten til et niveau som landets andre kommuner! – men med tanke på de tumultariske tilstande der har hersket i hovedstadens økonomiske forvaltning siden storkommunereformen er det spørgsmålet om ikke problemet er delvist selvforskyldt? Man har ganske enkelt ladet økonomien sejle fordi tilgangen af offentlige kroner har været stigende gennem mange år.

Et andet argument mod en forandret udligning er, at et mindre dækningsbidrag til hovedstadskommunen nødvendigvis vil bremse den økonomiske udvikling i kommunens yderdistrikter – underforstået at selve hovedstaden naturligvis skal have før alle andre og at besparelser forlods må hentes i kommunens yderområder. Så har man ligesom sat ord på den solidaritet som man påberåber sig!
Også i de landspolitiske snirkler er der protester – om end spage - over det pludselige dramatiske tiltag. Regeringspartiernes mere marginale repræsentanter diverterer for syns skyld med kritik af mere eller mindre uvæsentlige detaljer og oppositionspartiet IA protesterer angiveligt kun over processen, men tilslutter sig ideen om reel udligning. At partiet under sin regeringsperiode kunne have presset hovedstaden til at få sin økonomi under kontrol - såvel som forhandlet en rimelig udligningsordning igennem – glemmes meget bekvemt. Problemet har åbenlyst eksisteret gennem mange år og har så galt ekspanderet under IA-koalitionens de facto centralisering og underprioritering af kystens anlægsopgaver. 

Med den sammenblanding af partimæssige interesser – og her tænkes ikke kun på de involverede partiers ansvar for tingenes aktuelle tilstand, men også politikernes personlige sammenblanding af interesser qua dobbeltmandater og overordnede partiinteresser – så er det desværre ikke underligt, at den førte politik ikke løser landets problemer. Snarere polariserer politikerne – og den evindelige politisering - tilstande der måske nok er en udfordring, men dog ikke uløselige.

Måske skulle de selvforherligende politikere erkende at byggebranchen udover at være en nødvendig fysisk sektor til frembringelse af infrastruktur også er en økonomisk faktor som kan bruges til at stabilisere samfundets økonomi. Man kan ikke forvente at periodevis vilkårlig begunstigelse af udvalgte regioners offentlige byggeri alt efter politiske og/eller personlige interesser kan fremme landets udvikling. End ikke bæredygtig lokal udvikling  fremmes på længere sigt på denne måde og i hvert tilfælde ikke uden en velovervejet strategi baseret på seriøse pengestrømsanalyser frigjort fra politiserede særinteresser. 

Dansk