Gå til hovedindhold

I den forgangne uge trak én af Grønlands mest markante erhvervsledere stikket efter en længere tids rummel. Den direkte anledning var Michael Binzers offentlige indrømmelse om, at han havde fusket med sine oplysninger på sit cv og altså angivet uddannelsesmæssige beviser, som han ikke besidder - og dermed måske tiltusket sig stillinger, som han ikke dokumenteret var fagligt kompetent til, og som de ansættende myndigheder måske burde havde besat til anden side.

MB´s erhvervskarriere tager sit udgangspunkt i en formidabel langrendskarriere under et ophold i Norge med hele tre OL-deltagelser, og det er også her at sporene til erhvervskarrieren grundlægges. Den daværende tidlige magtpolitiker i Hjemmestyret, Siumut-grundlægger og ideologisk erklærede nepotist Lars-Emil Johansen har efter eget udsagn taget MB under sine vinger med milde gaver fra det offentlige og positiv særbehandling i ansættelsen i samme offentlighed. Intentionen er, at MB skal promoveres til at besætte en høj lederstilling i det offentlige erhvervsliv i Grønland. Dertil indsættes han i en overordnet stilling i Grønlandsfly og efter en målrettet efteruddannelse som underdirektør i SAS vender han tilbage til Grønlandsfly og de følgelige højtbetalte direktørjob. Man kan derfor med rette antage, at de ansættende myndigheder ikke har interesseret sig for MB´s eksamenspapirer men alene er ansat på LEJ´s blotte anbefaling.

Efter sigende skulle MB være en dygtig direktør og er det måske også. Man har dog noteret sig ved selvsyn, at man måske ikke som direktør behøver at anstrenge sig alverden i de grønlandske monopolvirksomheder, hvor kundegrundlaget alt andet lige er tvangsudskrevet til at betjene sig af selskabernes tjenesteydelser. Luftfartsselskabet er - og var - berygtet for sine hampre billetpriser - og er det sådan set stadig efter den delvise liberalisering.

Senere i MB´s karriere i Grønlandsfly - nu  Air Greenland - udsattes selskabet for konkurrence på et par udvalgte ruter og selskabets svar var meget logisk at følge konkurrenten ned i pris. Men regningen skal jo betales og MB konstaterede tørt, at denne så måtte betales af selskabets øvrige ruter - der ikke var under konkurrence eller på servicekontrakt - således at den oversøiske rute ud af Nuuk kunne bibeholde sin markedsandel. Hvilket er en omskrivning af ekstrabetaling for de kunder der ikke har andre muligheder til fordel for dem der har sådanne. Hvem taler om monopol?

Efter denne højtflyvende karrierestart headhuntes MB til en ligeledes højtprofileret stilling som administrerende direktør i monopolselskabet Tele - der også stod overfor en delvis liberalisering – og dermed havde brug for en dygtig leder. Selskabet blev ufrivilligt tvunget til at frigive mindre forretningsområder og måtte derfor indrette driften efter disse nye strømninger for visse udvalgte målgrupper - og andre til at betale for liberaliseringen. Denne sidste stilling fik dog et noget bemærkelsesværdigt endeligt idet MB meget pludseligt – og delvist uforklaret for offentligheden – tog sit tøj og smækkede med døren. Noget ganske uhørt på direktionsgangene.

Sideløbende har MB ved flere lejligheder med god grund gået hårdt til landets magtfulde politiske elite med dens misbrug, politiserende indblanden i selskabernes ledelse og uomtvistelige nepotisme. For nogle år siden var det LEJ´s kandidatur som bestyrelsesformand for Air Greenland der blev undsagt offentligt og dette faldt forståeligt nok LEJ for brystet; Hans myndling der falder mentoren i ryggen! 

Ligeledes har MB på sine selskabers vegne har været en markant fortaler for CSR – Corporate Social Responsability – der firkantet sagt tilsiger selskaberne at løfte sine sociale ansvar i samfundet. Men altså ikke for så vidt angår MB´s egne forhold. Det er efter undertegnedes opfattelse her den væsentligste kritik af MB`s fusk af cv´et skal findes.

Et cv er et dokument om en persons faglige kompetencer som danner baggrunden for en ansættelse og fusker man med oplysningerne så er man ganske enkelt en løgner. Og måske endda i juridisk henseende dokumentforfalsker og en sådan kan man naturligvis ikke betro hånd-og halsret over offentlige selskaber - også selvom man efterfølgende skulle vise sig at have haft held i sprøjten eller endda været fagligt genial med den tiltuskede direktørstilling. Uhæderlighed plejer ikke at blive belønnet i disse kredse.

Derudover må man uomtvisteligt underkende den påstået positivt gavnlige effekt af udbredt fusk med cv´er vil få for alle de unge mennesker, der ofrer masser af tid og kræfter på at erhverve sig dokumenterede kvalifikationer. Dette gøres jo for at opfylde det demokratiske samfunds forventninger om bedre uddannelse af befolkningen og senere lige veluddannedes konkurrence om stillingerne. Ærligt talt er det helt utilstedeligt at foregå med et så blameret eksempel – så har man ikke sagt for meget!

Man fristes til at genopfriske et skilt hos en københavnsk restauratør.”Søges: dygtig medarbejder - dog ikke FOR dygtig!"

Dansk