Gå til hovedindhold

Det vil kræve en stor indsats at komme ud af den nuværende krise. Der skal en stærk og målrettet ledelse til at løfte denne tunge opgave. Det vil ikke mindst kræve befolkningens opbakning. Først og fremmest skal vi have fjernet alle dårlige undskyldninger og offer mentalitet.

Det er politikernes opgave at udvikle samfundet. Den centrale nøgle er samarbejde. Ikke kun tværpolitisk, men med Danmark. Både politisk og erhvervsmæssigt. Glem ALT om selvstændighedsdrømme. Vi er ikke klar.

Hvorfor er der krise? For det første skyldes det økonomisk uansvarlighed, fejlslagne projekter og manglende politisk forståelse for hvilken ”medicin” der skal til for at skabe et økonomisk velfunderet samfund.

Hvad skal der til?

1) For det første skal politikerne holde op med at føre deres ”skyttegravs politik”. De SKAL SAMARBEJDE og  de offentlige omkostninger ned.

2) Som en symbolsk signal skal politikere skære 10% af deres løn. Hvis de vil kræve noget af befolkningen må de gå forrest med et godt eksempel. Det samme gælder alle Selvstyreejede selskabers direktører. Dette ske ved frivillighedens  indsats.

Det skal kunne betale sig at arbejde. De sociale omkostninger skal ned. De arbejdsdygtige skal i arbejde.

De ældre i samfundet som allerede gjort deres pligt og har brug for at blive plejet i deres ældre dage skal sikres de bedst mulige kår. Til gengæld er der ældre som stadig har lyst om mod til at bidrage til væksten. De skal ikke hindres i at bidrage til det fælles projekt.

De unge er fremtiden. De skal oplæres i at tage ansvar for eget liv allerede fra folkeskolen, hvor de innovation og erhverv indgår som en del af skolepensum. Helt enkelt, hvordan skaber du din egen virksomhed.

Helt lavpraktisk skal der laves en handlingsplan som man holder sig til de næste 5 år. Ikke noget storslået og forkromet,  men lavpraktisk købmandskab som alle kan forstå.

På de store linjer vil jeg foreslå at man ser på en samlet nordatlantisk strategi for at tiltrække kapital i samarbejde med EU. Grønland skal ikke isolere sig, men samarbejde, ikke kun politisk, men handelsmæssigt. Vi skal ikke kun tage hvad vi ønsker, men bidrage til samarbejdet.

Hvad har vi at tilbyde. Måske ikke så meget på nuværende tidspunkt, men på sigt rummer landet mange muligheder, hvis man tager ansvar som en samlet befolkning.

Kom så i arbejdstøjet Grønland!

Dansk