Gå til hovedindhold

Er Grønland en succeshistorie? Jeg ville så gerne kunne sige ”JA – Grønland er en succeshistorie”, men når jeg ser på den forfatning, landet sidder i nu, må jeg sige ”NEJ”. Tiden er derfor inde til at vi ærligt bør gå ind og se ærligt på, hvilke fejl vi har gjort og se på, hvordan vi kan rette op på fejlene. 

Et af de første ting, man gjorde i Hjemmestyrets historie var at melde Grønland ud af EU. 

Det var en stor fejl i mine øjne. Dernæst har man solgt idéen om, at ”vi skal selv”. Det er en smuk drøm uden meget indhold andet end mange bløde værdier så som sprog og kultur, som også er vigtige, men det giver ikke et samfund som kan stå på egne ben. Fakta er, at Grønland er mere end nogensinde afhængig af at kunne tiltrække udefrakommende investeringer og partnerskaber. 

Mens vi venter på dette betaler befolkningen prisen. Der er store sociale og økonomiske problemer, og det kan være svært at se løsningen? Uddannelsesniveauet er lavt, og man er stadig afhængige af udefrakommende arbejdskraft på alle niveauer. Så vi kan ikke med hånden på hjertet ærligt sige, at vi klarer os selv. Vi er fortsat dybt afhængige af Bloktilskud fra Danmark.

Vores politikere drømte om tættere handelsmæssige bånd til Canada og USA. Det så man blandt andet da man startede Royal Arctic Line op. Det viste sig at være en blind vej, så i dag sejler man kun gods mellem Grønland og Danmark og Royal Arctic Line sidder tilbage med store økonomiske udfordringer. Så drømte man om turisme og råstoffer. Fakta er at fiskeri er vores eneste reelle erhverv. 

Hvad kan vi gøre for at styrke vores position i det verdensbillede vi har i dag? Det bloktilskud, Grønland får fra Danmark, er en dråbe i havet i EU-sammenhæng. Svaret er – tror jeg, at vi bør række hånden frem til vores venner i Europa og tænke langsigtet i et europæisk-grønlandsk partnerskab. 

Jeg tror, Grønland kan få en stærkere position i det globale billede i et tæt samarbejde med EU. Grønland kunne have været frontløbere for et stærkere Vesteuropa i Arktis. Norge og Island positionerer sig i et asiatisk-europæisk samarbejde kaldet ASEM, hvor Grønlands bånd til EU går via en OLT-aftale. 

Et europæisk samarbejde for Grønland ligger langt mere naturlig i et politisk, kulturelt og historisk perspektiv end noget andet. Derfor kære politikere - Vi skal tilbage på tegnebordet og definere hvilket samfund vi ønsker os? Nu har vi fået selvstyre, men hvis vi skal sikre vores børns fremtid skal vi være arkitekterne for det Grønland vi ønsker i morgen. 

Jeg mener, at Grønland skal være hjørnestenen i et Arktisk Europa. Det skal ske gennem et stærkt partnerskab mellem Grønland og EU. Dernæst skal vi arbejde på sikre at EU investerer massivt i Grønlands erhvervsliv og uddannelse. De har gennem en årrække fokuseret på Sydeuropa og Østeuropa som har haft stor regional udvikling. Det er op til de grønlandske og danske politikere at sikre at EU har et fortsat fokus på og interesse i Grønland. 

Et særligt område, hvor EU bør investere i Grønland er på udvikling af produkter indenfor fiskeri. Handel med Europa bør foregå direkte med kilderne i de store markeder i Europa i en udvidelse af samhandel med EU. På den måde bliver Grønland en succes i fremtiden.

Dansk