Gå til hovedindhold

Magtens ulidelige lethed

I modsætning til regulære bananstater og dissiderede diktaturer fordrer demokratiske samfund en udbredt adkomst for borgerne til at opnå indsigt i magthavernes forvaltning af den tildelte magt. I sagens natur er forudsætningen for demokratiet netop oplysning idet borgernes kvalificerede beslutninger såvel som deres kontrol af magthaverne betinges af, at de ved besked med de faktiske forhold.

Dansk

Hvor står IA som demokratisk bejler til magten?

Replik til disput med IA´s kommunalbestyrelsesmedlem Allan Pertii Frandsen om partiets topledelses nyudmeldte mål.

Dansk

Ny formand m/k i IA er demokratisk set ikke uproblematisk.

Siden IA tabte magten med et brag i 2013 har partiet haft svære overvejelser over hvordan de skulle komme tilbage i sporet. Partiet og dets støtter har med god grund bekymret sig over landets udvikling under den nuværende ultra-populistiske Siumut-koalition – igen, igen - og IA´s officielle talspersoner har på forskellig vis tilkendegivet at partiets vigtigste mål er at komme i position til igen at lede landet mod en anderledes forsvarlig fremtid. Med en nøgternt ansvarlig og partipolitisk uafhængig tilgang kan man positivt set kun bifalde betragtningen.

Dansk

Endnu en blodig batalje om den grønlandske folkeskole

I det herrens år 2002 vedtog vores politikere efter mange og store anstrengelser – og tilsvarende udgifter – en reform for folkeskolen som gjorde op med årtiers middelmådig undervisningsstruktur. Reformen blev navngivet Den gode Skole. Denne reform omstrukturerede radikalt undervisningen til helt nye former og følgelig skulle lærerstaben omskoles såvel som de materielle omgivelser skulle tilpasses for adskillige millioner kroner.

Dansk

Djævelens advokat

Forårets mest berigende politiske udmelding – der efter undertegnedes opfattelse har potentiale til at blive Grønlands demokratiske paradigmeskifte til det bedre – er IA´s åbenhjertige udmelding om, at de gerne påtager sig rollen som djævelens advokat i uranspørgsmålet.

Dansk

Den grønlandske lufthavnsmafia

I dansk politik har man gennem mange år været bekendt med et fænomen, som kaldes "den nordjyske motorvejsmafia". Mekanismen skulle være, at lokalpatriotiske politikere forlangte motorveje til nordjyske destinationer, uanset om dette var i helhedens interesse eller ej. Blot det begunstigede de udfarende politikeres vælgermasse, var 'bevisbyrden' så at sige i orden. I Grønland har vi nu set en lufthavnsmafia, der med udokumenterede og usaglige argumenter forlanger en international lufthavn i Nuuk. Ikke fordi den vil gavne helheden, men fordi vælgermassen her vil begunstiges.

Dansk

Arbejdsløsheden kommer helt forudsigeligt – undtagen for politikerne!

Forleden havde KNR en debat om arbejdsløsheden mellem regeringens Jens Erik Kirkegaard og oppositionens Kuupik V. Kleist og det mest overraskende var faktisk, at den grasserende arbejdsløshed kom som en - ja, overraskelse.

Dansk

Søforklaringer omkring afgangen af en uforlignelig IA-formand

Lad det være sagt med det samme: Alle nøgterne iagttagere af grønlandsk politik – og i hvert tilfælde politisk uafhængige - er rørende enige om Kuupik V. Kleist´s uomtvisteligt statsmandsagtige kvaliteter såvel som saglige indflydelse på grønlandsk politik. Hvilket udenfor enhver tvivl kan behøves i en udpræget populistisk grønlandsk politiseret kontekst. Og ingen tvivl om at vi har at gøre med én af de skarpeste hjerner på højeste plan og en retorisk kapacitet udover det sædvanlige. Men dét vender vi tilbage til efter en indledende opridsning af visse historiske hændelser.

Dansk

RAL ønsker fremover at udøve social dumping

Det samfundsejede monopolrederi RAL har udvist et beskæmmende underskudsregnskab for det seneste år og derfor barsler ledelsen med ønsket om at få sanktioneret retten til at udøve social dumping. Visse tvivlsomme samfundsstøtter har tidligere gjort sig til talsmænd i lignende situationer for at samfundet accepterer mekanismerne bag social dumping – uden dog at anerkende ordene social dumping!

Dansk

Boligen er et livsnødvendigt gode som alle bør have ret til – men skal det være gratis eller betalt efter evne?

Boligen er et livsnødvendigt gode som alle bør have ret til – men skal det være gratis eller betalt efter evne?

Vores lands boligpolitik fortoner sig grundlæggende tilbage til 60´erne med mere eller mindre uoplyste obskure mellemspil under 30 års hjemmestyre og nu snart 5 års Selvstyre. Hjørnestenene i samfundets opfattelse af boligen – ”socialstaten sørger for borgerne fra vugge til grav” - er den dag i dag stadig den samme uagtet at samfundet på væsentlige punkter har ændret sig radikalt til et markedsliberalistisk konkurrencesamfund.

Dansk

Sider