Gå til hovedindhold

Bestyrelser vender ryggen til anbefalinger om god selskabsledelse

Der er stor forskel på, hvordan de selvstyreejede selskaber oplyser om direktionens løn- og ansættelsesforhold. Tele Greenland A/S hører til det selskab, som oplyser mest, mens Royal Arctic Line er meget sparsom med oplysninger.

Sermitsiaq.AG er dykket ned i 2017-regnskaberne for en række selvstyreejede virksomheder. For at tjekke, om bestyrelserne for selskaberne nu også lever op til ejerens (Selvstyret og dermed alle borgeres, red.) krav om gennemsigtighed.

Selv skriver Bestyrelsessekretariatet om retningslinjerne for god selskabsledelse:

Citat-startRetningslinjerne skal være med til at sikre, at de selvstyreejede aktieselskaber ledes professionelt og i overensstemmelse med de strategiske rammer ejeren fastlægger. Professionaliseringen skal sikre selskabet og ejeren bedst muligt mod økonomiske tab, som historisk har ramt en del selvstyreejede aktieselskaber. Samtidig skal professionaliseringen skabe vækst i produktiviteten og arbejdspladser i samfundet.

Der er væsentlige sammenfald mellem retningslinjen for selvstyreejede aktieselskaber og anbefalinger for børsnoterede selskaber, idet mange af disse anbefalinger er udtryk for almindelige sunde principper for virksomhedsdrift.

Retningslinjerne skal skabe større åbenhed omkring ledelsen af det enkelte selskab, så mytedannelse i samfundet minimeres. Selskaberne vil derfor én gang årligt offentliggøre en samlet oversigt over selskabets arbejde med retningslinjernes anbefalinger på deres hjemmeside.  Citat-slut

At det står grelt til at leve op til ovenstående hensigtserklæring dokumenteres herunder, hvor Sermitsiaq.AG er dykket ned i 2017-regnskaberne for selskaberne: Royal Greenland, Royal Arctic Line, KNI, Tele Greenland, Sikiku Nuuk Harbour og Kalaallit Airports.

Se hvad de oplyer vedrørende direktionens aflønning og ansættelsesforhold:

Royal Greenland A/S

Direktion:

Adm. direktør Mikael Thinghuus - Fast løn: 4.323.000

Finansdirektør Niels Duus Kinnerup: 2.760.000 kroner

Koncern-salgsdirektør Bruno Olesen: 2.606.000 kroner

Koncern-produktionsdirektør Lars Nielsen: 2.606.000 kroner

Koncerndirektionen i alt: 12.295.000 kroner

Bonus: 2.774.000 kroner

Royal Arctic Line A/S

Direktion: Adm. direktør Verner Hammeken - 3.060.000 kroner

KNI A/S

Direktion: Adm. direktør Peter Grønvold Samuelsen

Fast løn incl. Pension: 3.175.000 kroner

Variabel løn: 263.000 kroner

Der er i direktionens løn- og ansættelsesvilkår ikke tilknyttet specielle fratrædelsesordninger udover normal opsigelsesvarsel på 12 måneder.

Sikuki Nuuk Harbour A/S

Direktion: Adm. direktør John Rasmussen (løn oplyses ikke, red.)

Note: Direktionens ansættelsesaftale indeholder ingen bonusaftaler eller andre særlige godtgørelser. Bestyrelsen vurderer, at direktionens aflønning og øvrige ansættelsesforhold er i tråd med markedet.

Kalaallit Airports A/S

Direktion:

Steffen Ulrich-Lynge

Peter Wistoft

I alt 2.230.000 kroner

Tele Greenland A/S

Direktøren er aflønnet med en fast årsløn inkl. pension samt en række goder, herunder blandt andet firmabil. Direktøren kan opnå en bonusudbetaling, der årligt kan udgøre op til 23 % af den faste årsløn.

Direktøren har opsigelses- og fratrædelsesbestemmelser, der ved opsigelse fra selskabet side giver direktøren løn mv. i opsigelsesperioden (12 måneder), og en fraftrædelsesgodtgørelse på 12 måneders vederlag. Direktøren har overfor selskabet et opsigelsesvarsel på 6 måneder. Endelig har Direktøren en fastholdelsesbonus, som udbetales, hvis direktøren er ansat frem til udgangen af 2019.

Fast løn: 2.750.000 kroner

Pension: 0 kroner

Bonus 2017: 506.000 kroner

Andet: 137.000 kroner

(I andet er indregnet værdi af fri bil, internet, telefon og frirejser. Hertil kommer bolig for hvilken der betales husleje efter gældende regler).

Retningslinjerne

I 2012 lavede Selvstyret Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber, underskrevet af daværende Formand for Naalakkersuisut Kuupik V. Kleist. Selv om man har haft adskillige år til at rette op og skabe større gennemsigtighed svigter de fleste bestyrelser på følgende paragraffer:

 • 6.1.3. Det anbefales, at vederlagspolitikken indeholder en udtømmende beskrivelse af de vederlagskomponenter, som indgår i vederlæggelsen af direktionen.
 • 6.1.5. Det anbefales, at der i års-/koncernregnskabet gives oplysning om det samlede vederlag, hvert enkelt medlem af direktionen modtager fra selskabet og andre selskaber i koncernen, og at der redegøres for sammenhængen med vederlagspolitikken.
 • 6.1.6. Det anbefales, at der som en del af oplysningen om det samlede vederlag oplyses om eventuelle ydelsesbaserede pensionsordninger, selskabet har påtaget sig over for direktionen samt disse ordningers aktuarmæssige værdi og forskydninger over året.
 • 6.1.7. Det anbefales, at oplysninger om opsigelsesperioder, fastholdelses-og fratrædelsesordningers væsentligste indhold offentliggøres i selskabets årsrapport.

Sermitsiaq.AG har bedt bestyrelsesformændene for selskaberne at forklare, hvorfor de ikke lever op til anbefalingerne. Få forklaringerne i artikelserien om god selskabsledelse i de kommende dage.

Læs hele sagen:

 1. Hvem scorer mest i løn?
 2. Kina akissarsiaqqortunerua
 3. Ingerlatseqatigiiffinnik aqutsilluarnissamut najoqqutassiat siulersuisunit naammassineqanngitsut
 4. Forskellige forklaringer på at holde lønforhold skjult
 5. Akissarsiat isertuunneqarnerannut nassuiaatit assigiinngitsut
 6. Paasissutissanik katersinermut inatsit ammanerusumik ingerlatsinissamut akornutaanngilaq
 7. Databeskyttelseslov forhindrer ikke åbenhed
 8. Derfor holder vi intet skjult
 9. Taamaammat isertuussaqanngilagut
 10. OK, at alle kender min aflønning
Velkommen til debatten
 • Sermitsiaq.AG ønsker en konstruktiv og god debattone blandt vores læsere uanset uenigheder. Overtrædelse af vores debatregler kan føre til udelukkelse.
 • Anmeldelser af grove kommentarer kan ske ved at klikke på "rapporter" eller ved at ”markere som spam”.

Forsiden lige nu

SENESTE NYHEDER