Gå til hovedindhold

Asii: Lufthavn kan blive et negativt vartegn for byen

Hovedstadskommunen frygter, at den nye lufthavn bliver et negativt vartegn for Nuuk.

I et høringssvar til VVM-redegørelen er Kommuneqarfik Sermersooq stærkt kritisk over for den VVM-redegørelse, som netop har været i høring.

- Det nuværende projekt er i den grad mangelfuldt, og der er konkret risiko for, at dette infrastrukturanlæg bliver et negativt vartegn for Nuuk, skriver borgmester Asii Chemnitz Narup til miljødepartementet.

Adskillige kritikpunkter

Over fire sider rejser kommunen sine detaljerede kritikpunkter, som er delt op i miljøforhold og visuelle forhold.

Vedrørende støj og vibrationer kræver kommunen, at ”der bør indarbejdes afværgeforanstaltninger, såfremt det konstateres, at støjgrænser overskrides kontinuerligt”.

Kommunen henviser til andre og mindre anlægsopgaver af samme karakter, som udløser et massivt antal klager og meget stor utilfredshed blandt den berørte befolkning.

Skader på bygninger

Kommunen påpeger også, at ”der er fortilfælde ved mindre men tilsvarende anlægsarbejder, hvor der er konstateret vibrationsskader på bygningerne”.

VVM-redegørelsen vurderer vibrationer fra sprængninger som ubetydelige i forhold til nærmeste boliger, som ”befinder sig i ca. 700 meters afstand”.

Kommunen konstaterer, at ”der er rigtig mange bygninger, som er tættere på end 700 meter”, som det er beskrevet i redegørelsen fra bygherre.

Hvad med støvet

Det bekymrer også kommunen, at VVM-redegørelsen slet ikke forholder sig til støvgenerne, som det store antal sprængninger og knusning af sten vil medføre, og man kræver, at der foretages en modellering af støvspredning og -aflejring ved de fremherskende vindretninger.

Kommunen konstaterer også:

  • Den samlede CO2 belastning er ikke angivet
  • 11 tons dieselolie vil efterlades efter sprængninger. En mængde, der er svær at forholde sig til, og hvilken påvirkning det vil have på naturen
  • Der mangler diagrammer, der viser, hvordan landingsbanen afvandes
  • Kommunen kan ikke acceptere, at der dannes oliefilm eller sker algeopblomstring hverken i Malenebugten eller i andre havområder
  • Afsnit om afværgeforanstaltninger er ikke fyldestgørende
  • De mange lastbiler under anlægsperioden bekymrer, fordi det kan påvirke den meget sårbare trafikale situation i Nuuk. Af den grund vil kommunen have sikkerhed for, at stenmaterialer deponeres inden for byggefeltet, så vejnettet ikke belastes yderligere.

Miljøkrav

Det er Departementet for Natur, Miljø og Forskning, der skal behandle høringssvarene og eventuelt stille nye krav til projektet, som Naalakkersuisut i sidste ende skal træffe beslutning om. Når den afgørelse foreligger, skal bygherren, Kalaallit Airports, sikre, at entreprenørerne bliver forelagt de mange krav i udbuddet.

Ældrerådet inviterede til borgermøde
Forsamlingshuset i Nuuk dannede ramme om et velbesøgt borgermøde, hvor borgere i Kommuneqarfik Sermersooq kunne møde deres ældreråd og få indsigt i dets arbejde.
Kapisillit fejrer kommune jubilæum
Kommuneqarfik Sermersooq har 10 års jubilæum og dette bliver fejret med kaffemik i alle kommunens 12 bosteder.
Velkommen til debatten
  • Sermitsiaq.AG ønsker en konstruktiv og god debattone blandt vores læsere uanset uenigheder. Overtrædelse af vores debatregler kan føre til udelukkelse.
  • Anmeldelser af grove kommentarer kan ske ved at klikke på "rapporter" eller ved at ”markere som spam”.

Forsiden lige nu

Seneste Ugeavis

SENESTE NUUK - NYHEDER