Gå til hovedindhold

Over 1.000 til demonstration

"Gruppen for Bedre Børneliv" havde stor opbakning, hvor over tusind børn og voksne demonstrerede i Nuuk.

Efter at have samlet 3445 underskrifter, der skulle afleveres til landstinget og kommunernes politikere, var der demonstration i Nanortalik, Narsaq, Sisimiut, Ilulissat, Qaqortoq og Nuuk, for at børn i Grønland sikres ordentlige vilkår, som det er foreskrevet i FN`s Børnekonvention. Alene i Nuuk, deltog over tusind børn og voksne.

I Qaqortoq mødte 350 mennesker op til demonstrationen.

Foran landstinget, holdt initiativtagerne følgende tale:

"De findes, de gode historier: Mange kender en fighter som har brudt med den sociale arv og har skabt et godt liv i trygge rammer for sig selv og sine børn. Det er lykkedes på trods af alkoholiske og nogle gange voldelige forældre som har skabt utryghed i hjemmet. Ofte er det en bedstemor, en tante, en lærer eller pædagog, der formår at fortælle at man er god nok og fortjener et godt liv.

Men det er langt fra alle børn i dagens Grønland, som har en familie eller et netværk, der kan træde til når livet bliver svært – det er bl.a. dokumenteret i flere rapporter, medier og konkrete sager om seksuel misbrug og omsorgssvigt af børn.

Men hvor ubehagelige informationerne end har været, er det vigtige oplysninger, for det giver os mulighed for at diskutere, hvilken vej Grønland skal tage i fremtiden. Hvilket Grønland skal vi arbejde hen imod? Hvilken velfærd skal vi byde børn i Grønland?

Vil vi f.eks. gerne have et Grønland, hvor børn må arbejde ved siden af folkeskolen for at sikre familien mad på bordet?

Vil vi gerne have et Grønland, hvor dit barns muligheder bestemmes ud fra om du bor i by eller bygd?

Børn som vokser op i fattigdom, er ikke som andre børn - de er små voksne . Små voksne som bekymrer sig om, om nogen i familien må gå sultne i seng. Små voksne som bekymrer sig om at få penge til nye sko, når de gamle begynder at klemme.

De bekymringer og afsavn, som børn i fattigdom oplever, betyder, at de går ind i voksenlivet, uden forventninger til fremtiden. De får ofte ingen uddannelse og forbliver på samfundets bund også som voksne.

Det KAN betale sig at investere i et bedre børneliv! Vi har ikke råd til at miste børnene som skal bære Grønland i fremtiden. Derfor MÅ den sociale indsats for børn prioriteres politisk, lige velfærd til ALLE børn i Grønland.

Målet for et fremtidigt Grønland må være:

- at ingen børn oplever fattigdom!

- at alle børn får lov til at være børn

- og at børn sikres lige vilkår – uanset om de bor i by eller bygd.

De nyeste tal viser, at der i dag mangler over 400 lærere og 250 pædagoger i Grønland. I nogle bygder er der slet ingen!

Personalet på landet skoler, børnehaver og vuggestuer står overfor et konstant arbejdsmæssigt efterslæb og det HAR konsekvenser når én person skal udføre to personers arbejde. Desuden er de fysiske rammer, som disse mennesker møder ofte dybt kritisable.

Hvor er den politiske prioritering? Landstinget har f.eks. valgt IKKE at give midler til nye daginstitutioner bl.a her i Nuuk. Det kan godt være at politikerne prioriterer landingsbaner frem for bedre forhold for vores børn, men gør vi??

Lad os én gang for alle slå fast;

- det ER et politisk ansvar at børnepasning og undervisning foregår i et ordentligt fysisk og psykisk arbejdsmiljø!

- det ER et politisk ansvar, at gøre det sociale arbejde attraktivt og sikre at normeringen er svarende til behovet.

- det ER et politisk ansvar" at skabe ordentlige rammer for socialt ansvar og arbejde via lovgivning, økonomi, prioritering og holdninger

I dag oplever vi et Grønland, hvor omsorgssvigtede børn vokser op med alkoholiserede forældre, hvor børn bliver udsat for vold og bliver seksuelt misbrugt og hvor børn går rundt med selvmordstanker.

Men ofte er der ikke ressourcer til at høre deres råb om hjælp. I de sidste 5 år har der været 49 børn og unge mellem 10 og 19 år, som vi ikke hørte før det var for sent. Vi har tændt et lys for hver af dem.

Kan vi være bekendt som et moderne, rigt samfund – et velfærdssamfund – at acceptere at der findes udsatte, traumatiserede og selvmordstruede børn i dagens Grønland?

Der er mange grunde til, at Grønland ser ud som det gør i dag. Der ligger et ansvar hos forældrene, for at skabe et hjem med kærlighed. Men ikke alle forældre har ressourcerne til det, hvad enten det skyldes økonomiske årsager eller sociale. Måske har de selv oplevet at blive slået, seksuel misbrugt eller omsorgssvigtet som børn.

Det er her ansvaret bliver politisk, det er her vores velfærdssystem bør tage over! Og der er meget der kan gøres!

 • Det sociale og uddannelsesmæssige område skal prioriteres højt politisk!
 • Politikere, skab respekt for disse folk der har valgt at bruge deres liv på vores børn!! Giv dem ordentlige arbejdsforhold og en ordentlig løn!!
 • Centralt fastsatte minimumstakster for trangsvurderet hjælp skal sikre at alle, uanset hvor, kan give deres børn en udholdelig hverdag.
 • Familierådgivning og forældreskoler skal være mere tilgængelige.
 • Netværket omkring seksuelt misbrugte børn skal udbygges og forbedres.
 • Seksuelle krænkere skal i tvungen behandling efter domsfældelse
 • Den eksisterende forskning skal benyttes bedre i tilpasningen af de politiske prioriteringer.
 • Der skal oprettes en Børneombudsmand således at det kan sikres at Grønland lever op til FNs Børnekonvention

Kort sagt, der skal, som Børnekonventionen anbefaler, lægges en national strategi for hvordan man kan sikre trygge kår for ALLE børn i Grønland.

Vi ønsker med denne demonstration, at vise at vi er nogle, som tør at tage kampen op. Som tør, at råbe politikerne, vælgerne, forældrene op! Tør at vise vores engagement for et bedre Grønland!

Vi vil være med til at gøre Grønland til et land, vores børn kan være stolte af, at være en del af, et land som bygges på deres forhåbninger om fremtiden. Og vi er ikke de eneste. Vi har her 3445 underskrifter fra folk, som mener at det er på tide at der bliver taget hånd om problemerne.

Politikere, vis os at I tager vores engagement alvorligt! Vis os at Grønland er et land hvor børns behov ses, respekteres og mødes."

”Gruppen for Bedre Børneliv"s formålserklæring er:

”Gruppen for Bedre Børneliv” er en upolitisk interessegruppe, som har til formål, at bidrage til at børn i Grønland sikres ordentlige vilkår jf. FNs Børnekonvention samt landsstyrets og kommunernes målsætninger på området. Vi bygger videre på de eksisterende succeshistorier, for inspiration og udarbejdelse af nye tiltag, for derigennem at skabe et mere lige grundlag for grønlandske børn.

For at skabe bedre vilkår for børn, arbejder vi aktivt for forebyggelse og udvikling frem for brandslukning. Herunder:

 • at skabe respekt for de social- og sundhedsfaglige grupper der arbejder med børn og familier
 • at udligne sociale forskelle
 • at seksuel misbrug, vold, kriminalitet og fattigdom ikke er en hverdag for børn i Grønland

Målet er en mobilisering af befolkningen, således at et godt børneliv bliver en selvfølge.

Velkommen til debatten
 • Sermitsiaq.AG ønsker en konstruktiv og god debattone blandt vores læsere uanset uenigheder. Overtrædelse af vores debatregler kan føre til udelukkelse.
 • Anmeldelser af grove kommentarer kan ske ved at klikke på "rapporter" eller ved at ”markere som spam”.

Forsiden lige nu

SENESTE NYHEDER