Fredag, oktober 6, 2017 - 09:52

Det siger de om fiskeriloven

Antallet af høringssvar, som er sendt til Departementet for Fiskeri og Fangst, er høj. Det skyldes blandt andet, at fiskerierhvervet er Grønlands største indtjeningskilde. Vi har plukket nogle citater fra nogle af de mange høringssvar.
 

Grønlandsbanken

Det er hævet over enhver tvivl, at forslaget ikke har langsigtede gavnlige samfundsøkonomiske effekter for Grønland, og de positive beskæftigelseseffekter ved forslaget er tvivlsomme.

Skattestyrelsen

Der kan efter Skattestyrelsens opfattelse generelt rejses betydelig tvivl om, hvorvidt der er interessenter i det kystnære fiskeri, som økonomisk er i stand til at overtage kvoterne fra det havgående rejefiskeri. Dette begrundes med de høje kapitalkrav til at foretage de nødvendige investeringer samt den nu begrænsede mulighed for ekstern deltagelse.

WWF

WWF finder det bekymrende at det i lovforslagets bemærkning fremgår at der er meget store usikkerheder om lovens påvirkninger på Grønlands økonomi. Store strukturelle ændringer bør være meget grundigt belyst før et lovforslag fremsættes.

Grønlands Erhverv

Naalakkersuisut har fremlagt et dårligt forberedt og mangelfuldt lovforslag med alvorlige sjuskefejl. GE mener, at lovforslaget ikke lever op til blot rimelige kvalitetskrav for et så omfattende lovforslag med så gennemgribende økonomiske og samfundsmæssige konsekvenser.

Kommuneqarfik Sermersooq

Kommuneqarfik Sermersooq mener, at forslaget i sin nuværende form, rejser så mange og mangeartede bekymringer, der langt overstiger forslagets positive forhold, at Kommuneqarfik Sermersooq anbefaler at forslaget trækkes og at de åbenstående spørgsmål og bekymringer nøje analyseres, beskrives og der udarbejdes løsninger eller alternative muligheder.

Departementet for Finans og Skatter

AAN (finansdepartementet, red.)finder at der må forventes negative økonomiske konsekvenser for erhvervet, det offentlig og samfundet med en eventuel vedtagelse af forslaget i den foreliggende form. Dette er i modstrid med Naalakkersuisuts helt overordnede politik om at arbejde imod økonomisk selvstændighed og bestræbelserne på at skabe holdbarhed i den økonomiske politik for at sikre fremtidens velfærd.

Læs også: Finansdepartement sabler fiskerilov ned

Departementet for Natur og Miljø

Departementet anbefaler, at bemærkningerne tilpasses, således at vigtigheden af at opnå en bæredygtig udnyttelse og dermed det størst mulige langsigtede samfundsøkonomiske udbytte er mere tydeligt.

Transparency International Greenland

Endelig ses lovforslaget at indeholde lovsjusk. Således fremgår det eksempelvis, at Grønlands Landsret skal være 1. Instans. Det ses ikke at være hjemmel til, at man ved lov kan fastsætte dette.

Seneste nyheder / Nutaarsiassat kingulliit